Kontaktinfo
Telefon
72540000
Adresse
Munkegata 1
Epost
kommunikasjonsenheten@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Kommunikasjonsenheten skal bidra til at kommunens kommunikasjons- og informasjonsarbeid utføres profesjonelt, korrekt og serviceorientert.

Kommunikasjonsarbeidet til Trondheim kommune skal styrke

  • Det tjenesteytende arbeidet
  • Kommunens omdømme og troverdighet 
  • Demokratiets vilkår
  • Kommunens interne kommunikasjon

Arbeidet utføres som råd og veiledning overfor kommunens ledelse og enhetsledere, både i forhold til strategiske og utførende oppgaver. Kommunikasjonsenheten utvikler kommunens nettsider og tilrettelegger for enhetenes informasjon på disse. Produksjon av informasjon er altså hver enhets ansvar.

Kommunikasjonsenheten