Hjem Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten

Kontakt Kommunikasjonsenheten

Se kart og finn ansatt

 

Våre tjenester

Byvåpen

Trondheims byvåpen er kommunens offisielle merke. Det kan ikke brukes av utenforstående uten tillatelse.

Byvåpenet kan ikke brukes av privatpersoner i kommersielt øyemed.

Kunstnere eller andre som har fått støtte fra kommunen, og som blir anmodet om å bruke byvåpenet i sine utstillinger, produksjoner eller ved sine aktiviteter, får byvåpenet (bildefil: .jpg eller .eps) tilsendt ved henvendelse til kommunikasjonsenheten@trondheim.kommune.no 

Bystyrevideoer

 

Direktesendinger og opptak fra bystyremøtene i Trondheim finner du her. 

Presse

 Kommunikasjonsenheten vil legge til rette for at media skal få gode arbeidsvilkår, service og respekt for det arbeidet de utfører. Er det problematisk å finne riktig intervjuobjekt eller å nå intervjuobjektet? Kommunikasjonsenheten kan bidra.

Du finner pressebilder av politisk og administrativ ledelse i vårt fotoarkiv

Kontakt oss gjerne om du trenger hjelp.
E-post: kommunikasjonsenheten@trondheim.kommune.no

Reklameflater

Det er ikke mulighet for å reservere frames i buss-skur for 2018. Årsaken er at bymøbelavtalen er under reforhandling, og de skurene som kommunen tidligere har disponert skal nå deles mellom Trondheim kommune, Trøndelag fylke og Statens vegvesen.  Hvorvidt det blir mulig å reservere tid, vil være avhengig av partenes eget behov.  Når vi har kommet fram til en løsning vil vi informere om dette her.

Mer om oss

Kommunikasjonsenheten skal bidra til at kommunens kommunikasjons- og informasjonsarbeid utføres profesjonelt, korrekt og serviceorientert.

Kommunikasjonsarbeidet til Trondheim kommune skal styrke

 • Det tjenesteytende arbeidet
 • Kommunens omdømme og troverdighet 
 • Demokratiets vilkår
 • Kommunens interne kommunikasjon

Arbeidet utføres som råd og veiledning overfor kommunens ledelse og enhetsledere, både i forhold til strategiske og utførende oppgaver. Kommunikasjonsenheten utvikler kommunens nettsider og tilrettelegger for enhetenes informasjon på disse. Produksjon av informasjon er altså hver enhets ansvar.

Retningslinjer og planer 

Trondheim kommunes overordnede kommunikasjonsstrategi 

Retningslinjer for sosiale medier

Ansattes bruk av sosiale medier

 1. Vær bevisst på rollen din som ansatt i Trondheim kommune
 2. Vær gjerne aktiv i faglige diskusjoner, vær åpen om hvor du jobber når det er relevant
 3. Vurder nøye om du som privatperson skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende eller leverandører i sosiale medier. Selv om du i utgangspunktet synes det er greit å skille mellom rollene, kan dette over tid føre til situasjoner som kan oppleves problematisk for begge parter
 4. Ansatte har ytringsfrihet, men taushetsplikten gjelder også i de sosiale mediene
 5. Presiser at du ikke ytrer deg på vegne av Trondheim kommune hvis det kan reises tvil om din rolle
 6. Hvis det er tvil om hva som er riktig svar skal henvendelser direkte til Trondheim kommune besvares av administrator på de forskjellige kontoene
 7. Husk at internett er permanent, det kan være vanskelig å slette det du har sagt

 Kommunens offisielle kontoer

 • Vær til stede, delta i debatten. Husk at du alltid representerer kommunen.
 • Enhetsleder er ansvarlig for driften av offisielle enhetskontoer, og Kommunikasjonsenheten skal ha beskjed om hva som opprettes.
 • Svar på spørsmål og kommentarer
  Si takk for skryt
  Svar også på nøytrale kommentarer (som er henvendt til kommunen)
  Svar alltid på negative kommentarer, men vurder selv hvor lenge du vil at dialogen skal opprettholdes
  Rett alltid opp faktafeil.
 • På generelle svar skriver du under med eget navn (kun fornavn).
 • Tilpass formen på svaret etter henvendelsens form og innhold.
  Saklig? Humoristisk? Formell? Vær forsiktig med ironi og sarkasme.
 • På spørsmål som krever saksbehandling, eller har verdi som dokumentasjon, må innsender gjøres oppmerksom på kommunens dokumentasjonsplikt. Spørsmålet skal i tillegg videreformidles til rette instans og arkiveres.
 • Vær bevisst på skillet mellom administrativt og politisk nivå
 • Henvis kun til rådmannens innstilling i saker
 • Ikke gi dine egne vurderinger av saker som er til politisk behandling
 • Under krisesituasjoner der rådmannen har satt krisestab, skal all kommunikasjon gå via Kommunikasjonsenheten
Kvalitetshåndbok Trondheim kommune

Kvalitetssystemet er viktig for Trondheim kommunes troverdighet. Innbyggere, brukere, ansatte, politikere og andre berørte skal ha tillit til vår leveranse og forvaltning av fellesskapets ressurser. Kommunens kvalitetssystem er et verktøy for å legge til rette for tillitskapende forvaltning.

Kvalitetshåndbok Trondheim kommune

Kvaliteket skal være et hjelpemiddel som beskriver arbeidsoppgavene og hvordan disse skal utføres. Dermed reduseres sårbarheten ved utførelsen av oppgaver, personavhengigheten minimeres, og nyansatte kan komme raskt inn i jobben. Dette er viktig for å sikre forutsigbare tjenester for innbyggerne og for å opprettholde den kvaliteten som de utførte tjenestene skal ha.
Målet med kvalitetssystemet er at alle ansatte skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til avtalt nivå, metode, standard og kvalitet.

Grafisk profil

Trondheim kommune har egen grafisk profil som skal sørge for gjenkjenning i alle sammenhenger. Den skal brukes for trykksaker og annet materiell i regi av Trondheim kommune.

Håndboka viser korrekt bruk av signaturen (Trondheim kommunes byvåpen og navnet Trondheim kommune).

Skrifttyper og farger blir presentert. Trondheimsnettet er et grafisk element som ofte benyttes ved bruk av den grafiske profilen. Håndboka gir eksempler på hvordan dette elementet kan brukes i sin helhet eller som enkeltstående elementer.

Kommunens grafiske profilhåndbok tar også for seg format og maler, forretningspapirer, visittkort, kombinasjonsemblemer og maler for presentasjoner.

For spørsmål, ta kontakt med Kommunikasjonsenheten.

Her finner du grafiske elementer.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kommunikasjonsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 17.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css