Hjem Klima, miljø og næringLuftforurensning

Luftforurensning

Frisk luft er viktig for trivsel og helse. Svevestøv (PM10) fra piggdekk som sliter asfalt, samt nitrogendioksid (NO2) og andre gasser i eksos fra biltrafikk forurenser lufta vår. Trondheim kommune samarbeider tett med Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune for å bekjempe luftforurensningen, men vi trenger din hjelp.

Målt og varslet luftkvalitet

Nettsiden Luftkvalitet i Norge har både varsel og faktiske målinger av luftkvaliteten. For målte verdier, trykk på “KART - Målestasjoner” og trykk på målestasjonen du er interessert i, for å få opp verdier for siste to uker. Se eldre måledata og historisk utvikling i kommunens års- og månedsrapporter på siden Målt luftkvalitet i Trondheim.

Hvorfor er god luftkvalitet viktig?

Luftforurensning www.fhi.no

Luftforurensning påvirker din helse. På Folkehelseinstituttets nettsider kan du finne enkle faktaark om luftkvalitet og helse, samt en utfyllende håndbok for uteluft.

Piggdekkgebyr

Piggdekksesongen varer fra 1. november 2021 til og med 24. april 2022. Med mindre føreforholdene krever det, er det ikke tillatt å bruke piggdekk utenom sesongen.

I sesongen må du betale piggdekkgebyr, hvis du kjører med piggdekk. Velger du piggfrie dekk, kan du legge om når du vil og slipper gebyret.

Piggdekkrefusjon

Fra 1. september til 31. desember 2021 kan du søke om piggdekkrefusjon hvis du bytter fra pigg- til piggfrie vinterdekk på bilen. Øvrige vilkår finner du på søknadsskjemaet.

Fyrkjeler og oljekaminer

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å varme opp bygninger med mineralolje i Norge. Finn ut hva du må gjøre, hvem som kan gjøre jobben for deg, samt hvordan du kan få pengestøtte til fjerning av gammelt anlegg og installering av ny varmekilde fra Enova.

Lukt

Hjelp oss å finne kilden til lukta

En ukjent lukt har i lengre tid plaget folk i Trondheim sentrum. Lukten beskrives som brent gummi eller svidde ledninger med et hint av gamle svovelstikker (syrlig lukt).

Hjelp oss å finne kilden til lukta ved å registrere din observasjon på trondheim.lukter.no.

Luftforurensning fra anleggstrafikk

Anleggstrafikk kan grise til vegen hvis det fyker eller faller av masser fra lasset, men det er jord og leire på hjul og belter som legger igjen mest jord og leire på vegen.

Sporadisk tilgrising er normalt ikke et problem, men i områder med mye anleggstrafikk over tid kan søl føre til blant annet dårlig luftkvalitet i form av helseskadelig svevestøv.

Når vegen først har blitt skitten, kan søl og støv bli spredd av trafikken over lange strekninger.

Bål og brenning

Brenning av avfall i småovner, samt bråtebrenning og lignende er forbudt i Trondheim. Kaffebål er lov, med unntak av det generelle bålforbudet mellom 15. april og 15. september.

Forbedring av lufta

Her finner du tips til hva du selv kan gjøre for renere byluft, samt hva Statens vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune gjør for bedre byluft.

Piggdekk sliter asfalt og gir svevestøv. Eksos - særlig fra dieselbiler - inneholder blant annet nitrogendioksid.

Når og hvorfor er lufta forurenset?

Dårlig luftkvalitet forekommer oftest i kalde og tørre perioder om vinteren. Særlig i rushtidene kan svevestøv fra vegslitasje, samt eksosgasser fra kalde motorer gi dårlig luftkvalitet. I kuldeperioder kan vedfyring gi mye svevestøv på kveldstid. Lokalt kan massetransport gi mye svevestøv ved anleggsplasser.

Renhold av hovedvegnettet har heldigvis gitt langt mindre svevestøv de siste årene. Bedre kollektivtrafikk, flere sykler, fotgjengere og elbiler har gitt mindre eksos.

Lenker

Sist oppdatert: 02.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006