Miljølab- analyser i Trondheim kommune

Miljølab- analyser i Trondheim kommune

Åpningstid

Mandag-fredag: kl. 08.00-15.00.

Prøveinnlevering er mandag-torsdag, kl. 08.00-12.00. Ellers etter avtale.

Utenom åpningstid kan prøver leveres vårt ubetjente prøvemottak.

Bestill analyse

Ved bestilling av analyser er det to alternativ, ett for enheter i Trondheim kommune og ett for andre som gjør oppdrag for Trondheim kommune.

Bestillingsskjema/følgeskjema for enheter i Trondheim kommune (PDF)

Tilleggsskjema for virksomheter som gjør oppdrag på vegne av Trondheim kommune (PDF).

Her er en veileder for utfylling av følgeskjema (PDF)

Kundeportal

Pålogging kundeportal

Miljølab tar kun i mot prøver fra kommunal virksomhet.

Våre analyser

Vi tilbyr et bredt spekter av kjemiske- og mikrobiologiske analyser av næringsmidler, vann, miljø og inneklima.

Kvalitetssikring

Vi er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025. Oversikt over alle våre akkrediterte analyser på Norsk akkreditering sin nettside akkreditert.no. Søk etter TEST 028.

Akkrediteringen gjelder:

 • Kjemisk analyse
 • Mikrobiologisk analyse
 • Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hva betyr det å være akkreditert?

Akkrediteringen stiller krav til blant annet:

 • Kompetansenivå
 • Utstyr
 • Arbeidsprosedyrer
 • Dokumentasjon
 • Lokaliteter
 • Kvalitetssystem
 • Uavhengighet og integritet

Akkreditering forplikter oss til å utføre analysene slik at det er sporbarhet til internasjonalt godkjente standarder.

Vi overvåker analysekvaliteten gjennom:

 • Dokumentasjon av interne kontroller
 • Sammenlignende laboratorieprøving (ringtester)
 • Interne og eksterne revisjoner
 • Avviksbehandling

Kontakt oss for oversikt over akkrediterte analyser med informasjon om:

 • Hvilke måleusikkerheter som er knyttet til analyseresultatene
 • Måleområder
 • Hvilke måleprinsipper som ligger til grunn for de enkelte analyser
 • Hvilke standarder som det arbeides etter

På mikrobiologisk laboratorium analyserer vi et bredt spekter av bakterier, blant annet salmonella, listeria, vibrio og campylobacter.Analyse av PAH (Polyaromatiske hydrokarboner). Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Vedfyring og aluminiumsindustrien er de største kildene til utslipp av PAH.Vi tilbyr akkreditert analyse av konsveringsmidlene sorbinsyre og benzosyre. Vi kan analysere saft, syltetøy, brød, lefser, geleer med mer.Analyse av koliforme bakterer og E.coli i vann etter colilert metoden, en av fordelene er raske svar (svar etter 18 timer)

Nasjonal samarbeid om måling av radioaktivitet

Vi er ett av seks beredskapslaboratorier i Norge for måling av radioaktivt nedfall.

21. desember 2015 ble det nye laboratorienettverket for lokal radioaktivitetskontroll (LORAKON) åpnet der vi er at av laboratoriene som skal være en del av den nasjonale beredskapen ved atomhendelser.

Om oss

Miljølaboratoriet er Trondheim kommunes egen lab. Vi har levert analysetjenester i over 100 år! 

Kundeløfte

 • Riktige analyser og gode råd. Vi lover å være rask på lab’en

Våre tjenester

 • Laboratorieanalyser og rådgivning
 • Kundene får god mottakelse og faglig bistand som bidrar til løsning
 • Tjenesten kvalitetssikres etter NS-EN ISO/IEC 17025

Responstid

 • E-post: 1-2 virkedager (eller så raskt det lar seg gjøre)
 • Analyseresultater: Etter avtale

Forventning til kunden

 • For faste kunder forventes innlevering av prøver i henhold til plan
 • Varsling av prøveinnlevering i forkant
 • Bruk av kundeportal for å hente resultater
 • Utfylt følgeskjema til hver prøve

Kundeklager og rutiner

Kundeklager er en mulighet for forbedring og fornøyde kunder. Ansatte registrerer kundeklager og de håndteres i vårt avvikssystem.

Kontakt oss

E-post:  

Miljølab finner du på to lokasjoner i Trondheim, Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg og Høvringen renseanlegg.

Sist oppdatert: 02.02.2024

Fant du det du lette etter?