Informasjon til pårørende

Informasjon til pårørende

Hvem er nærmeste pårørende?

En person (senere omtalt som bruker) kan ha mange pårørende. Det er kun nærmeste pårørende som har rett til å motta informasjon om brukeren og informasjon om tjenesten som brukeren mottar.

Nærmeste pårørende er som regel utpekt av brukeren selv, men kan også bli utpekt av helsepersonell dersom bruker ikke er i stand til å velge dette.

Informasjon du har rett på

Selv om bruker har nærmeste pårørende, er ikke det dermed sagt at personell ved tjenestestedet kan gi ut personspesifikk informasjon. Her må det foreligge samtykkeerklæring. Primærkontakt ved tjenestestedet er ansvarlig for at en slik samtykkeerklæring foreligger. Ta kontakt med tjenestestedet om noe er uklart her.

Selv om bruker ikke samtykker til informasjonsutveksling har du som nærmeste pårørende rett på informasjon og veiledning. Dette gjelder;

  • generell informasjon om rettigheter.
  • samarbeidspartnere til tjenestestedet.
  • vanlig praksis ved tjenestestedet.
  • informasjon om saksbehandling.
  • vanlig informasjon om psykiske lidelser og utfordringer knyttet til rusmiddelmisbruk.

Her finner du helsedirektoratets brosjyre om rettigheter for pårørende og nærmeste pårørende til pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

Tilbud for pårørende

Det finnes flere tilbud du som pårørende innen psykisk helse og rus kan benytte deg av. Dette er tilbud som er åpne for alle som definerer seg som pårørende, også innen vår enhet. Ta gjerne kontakt med enhetens pårørendekoordinatorer dersom du trenger hjelp med å komme i kontakt med noen av instansene eller ønsker mer informasjon.

Selvivaretakelse

For gode tips til hvordan man kan ivareta egen helse som pårørende anbefaler vi å ta en titt på nettsiden til Pårørendesenteret. Her finner man blant annet råd om hvordan man kan ta vare på seg selv og familien, og råd i møte med helsetjenesten. Siden inneholder også historier fra andre pårørende, og enkel forståelig oversikt over rettigheter.

Pårørendesenteret i Oslo har gitt ut en mestringsbok for pårørende, og skriver selv om boken: “Målet med boken er å gi deg noen nye perspektiver på situasjonen og tips til hva det kan være klokt å tenke på i møte med den som er syk, i møte med hverdagslivet, i møte med helsetjenestene og i møte med deg selv“.

Kontaktinformasjon

Hver avdeling har egne pårørendekontakter - ta kontakt med den aktuelle avdeling for informasjon.

Enhetens kontaktinformasjon:

Postadresse: Trondheim kommune, Botiltak og treffsted for psykisk helse, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim
TK-kode: 016780

 
Telefon: 90 95 34 18

Sist oppdatert: 07.05.2024

Fant du det du lette etter?