Trondheim eiendom

Uteområde nye Klæbu helse- og velferdssenter

Kontakt Trondheim eiendom

Finn ansatt og se kart

Om oss

Trondheim eiendom har det overordnede ansvaret for bygningene som Trondheim kommune eier. Vi er et av landsdelens største eiendomsmiljø, og eier et areal på over 1 300 000 m2. Vår bygningsmasse består av skoler, barnehager, helsehus, kultur- og idrettsbygg, administrasjonsbygg, samt 3600 kommunale utleieboliger.

Vi har et driftsbudsjett på én milliard kroner i året. I tillegg bygger vi nytt, og gjennomfører større rehabiliteringer og ombygginger av eksisterende bygninger for ytterligere én milliard i året.

Vi er over 600 ansatte med ansatte fra over 40 nasjonaliteter. Dette gjør Trondheim eiendom til den største enheten i Trondheim kommune.

Vårt ansvar

Trondheim eiendom har ansvar for den daglige forvaltning og drift av bygningene som kommunen eier. Planlegging og gjennomføring av renhold i kommunale og innleide bygninger tilhører også ansvarsområdet, i tillegg til planlegging og gjennomføring av vedlikehold.

Når kommunen skal bygge om, rehabilitere bygg eller gå i gang med nye byggeprosjekter er det Trondheim eiendom som har ansvaret for utvikling og planlegging av arbeidet. Her finner du Miljøstrategi for bygg 2023 - 2026, som ligger til grunn for hvordan disse oppgavene løses.

Kommunale boliger

Trondheim eiendom har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av ca 3600 utleieboliger som kommunen disponerer. Informasjon om kommunale utleieboliger finner du her

Avdelinger i Trondheim eiendom

Vi er over 600 ansatte med ansatte fra over 40 nasjonaliteter. Dette gjør Trondheim eiendom til den største enheten i Trondheim kommune. Hele virksomheten ledes av direktøren og er organisert i syv avdelinger:

  • Økonomi og forvaltning
  • Organisasjon og administrasjon
  • Miljø og byggteknikk
  • Utbygging
  • Bygningsdrift
  • Renhold
  • Vedlikehold

Aktuelle byggeprosjekter

Utbyggingsavdelingen har ansvaret for oppføring og rehabilitering av Trondheim kommunes formålsbygg. Med formålsbygg mener vi bygninger som barnehager, skoler, sykehjem, kultur- og idrettsbygg

 

Nyttige lenker

Prosjektanvisninger og kravspesifikasjoner

Trondheim eiendom sine anvisninger og kravspesifikasjoner finnes her

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim eiendom, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Trondheim eiendom sentralbord

E-post: 
Telefon: 72 54 02 00

Boligadministrasjon

E-post: 
Telefon: 72 54 02 88

Kontaktinformasjon for praksisplasser

Maren Eggan
E-post:
Telefon: 94 81 07 89

 

Annen informasjon

TK-kode: 500000

Adresse: Holtermanns veg 5, 7030 TRONDHEIM

Leder

Per-Tore Støen
Direktør

Direktetelefon:

E-post:

Finn ansatt

search

Gyri Westgaard Aksnes

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Rune Andrè Almo

Avdelingsleder renhold

Telefon:

E-post:

Joachim Andersen

Systemansvarlig FDV

Direktetelefon:

E-post:

Marius Damli Andresen

HR-rådgiver

Telefon:

E-post:

Gunhild Brandtzæg Arnstad

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Arve Arstad

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Gro Trude Asmussen

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Nils Petter Svendsen Aune

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Thea Aune

Konsulent boligadministrasjon

Telefon:

E-post:

Lise Mari Berg

Konsulent

Telefon:

E-post:

Stein Ove Brandslet

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Maren Sofie Bratbergsengen

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Miljana Orlic Nikodijevic Brenden

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Kristine Bygland-Hansen

Prosjektleder vedlikehold

Direktetelefon:

E-post:

Ana Castanheira

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Kai Rune Dahl

Konsulent boligadministrasjon

Telefon:

E-post:

Bente Egeland

Rådgiver for bygningsvern

Telefon:

E-post:

Maren Eggan

HR-konsulent

Telefon:

E-post:

Beate Elisa Eide

HR-rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Henning Einarsbøl

Skadebehandler

Telefon:

E-post:

Ingvild Eliassen

Controller

Telefon:

E-post:

Asle Egil Ellevset

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Elin Elverum

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Lill Monica Frisk

Kvalitets- og HMS-rådgiver

Telefon:

E-post:

Frode Frydenlund

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Morten Bonesrønning Grande

Diverse honorar 1

E-post:

Henrik Fjellanger Hagen

Prosjektleder vedlikehold

Direktetelefon:

E-post:

John Marius Haldoslette

Konsulent boligadministrasjon

Telefon:

E-post:

Gøril Madsø Halvorsen

HR-rådgiver

Telefon:

E-post:

Ketil Hansen

Fagansvarlig automatikk

Telefon:

E-post:

Per Andreas Hareide

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Martin Haugen

Prosjektleder vedlikehold

Direktetelefon:

E-post:

Christian Magnus Havig

Sivilingeniør

Telefon:

E-post:

Berit Hegg

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Hans Martin Helgesen

Konsulent

E-post:

Gretchen Henriksson

Kundekonsulent

Telefon:

E-post:

Torunn Herdahl

Prosjektleder vedlikehold

Direktetelefon:

E-post:

Gunnhild Hodnebrog

HR-konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Arild Hoven

Controller

Direktetelefon:

E-post:

Linda Møll Keiseraas

HR-rådgiver

Telefon:

E-post:

Lillian Kleven

Servicemedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Ida Kvammen

Avd.leder organisasjon og adm.

Telefon:

E-post:

Dagfinn Kvande

Fagingeniør elektro

Telefon:

E-post:

Hege Langseth

Fagkoordinator regnskap

Direktetelefon:

E-post:

Jenny Lee

Prosjektleder vedlikehold

Direktetelefon:

E-post:

Marco Leida

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Trygve Gunvall Leiksett

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Marie Thorset Lervik

Prosjektleder energi og miljø

Telefon:

E-post:

Geir Leseth

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Tore Lilleaker

Avdelingsleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Seemi Lintorp

Fagansvarlig VVS

Telefon:

E-post:

Heidi Liseth

Konsulent bygningsadmin.

Telefon:

E-post:

Sander Rødset Lunde

Regnskapsmedarbeider

Telefon:

E-post:

Even Lægran

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Kenneth Løkslett

Fagansvarlig FDV

Telefon:

E-post:

Olena Malyavkina

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Morten Marøy

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Geir Melbye

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Ane Midtstraum

Energirådgiver

Telefon:

E-post:

Ingun Myrstad

Kunstfaglig rådgiver

Telefon:

E-post:

Petter Wibe Nerbye

Områdeleder

Telefon:

E-post:

Hans Olav Ness

Energirådgiver

Telefon:

E-post:

Lan Thuy Nguyen

Kontorfagarbeider

Telefon:

E-post:

Asle Handro Nybakk

Student

Telefon:

E-post:

Cecilie Næss

Rådgiver brannsikkerhet

Telefon:

E-post:

Islam Mahmoud Rahhal

Ingeniør

Telefon:

E-post:

Elin Randli

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Roger Rian

Skadebehandler

Telefon:

E-post:

Svein Anders Rodø

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Jan Erik Roos

Konsulent boligadministrasjon

Telefon:

E-post:

Emil Rønningen

Konsulent boligadministrasjon

Direktetelefon:

E-post:

Anton Sakas

Lærling Service - og adm.faget

Telefon:

E-post:

Taofik Salhi

Avd.leder miljø og byggteknikk

Telefon:

E-post:

Hanne Sandstad

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Bente Schrøder

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Mia Hågenstad Selnes-Volseth

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Eva Anita Selnæs

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Eva Anita Selnæs

Servicemedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Elisabeth Benedicte Settem

Konsulent boligadministrasjon

Direktetelefon:

E-post:

Lars Sjåvik

Konsulent bygningsadmin.

Telefon:

E-post:

Nina Skar

Rådgiver anskaffelser

Telefon:

E-post:

Julie Anita Skjæran

Rådgiver prosjektstyring

Telefon:

E-post:

Silje Wormnes Skulstad

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Anne Therese Skåden

Konsulent

Telefon:

E-post:

Cecilie Skaansar

HR-konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Arne Marius Smevik

Konsulent bygningsadmin.

Telefon:

E-post:

Berit Kristine Sneen

Prosjektmedarbeider

Telefon:

E-post:

Rita Soknes

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Pål Øyvind Solbu

Rådgiver anskaffelser

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sebastian Stahr

Controller

Telefon:

E-post:

Torunn Elisabeth Flemmen Steinland

Konsulent boligadministrasjon

Direktetelefon:

E-post:

Ole Johan Støkkan

Ingeniør III

Telefon:

E-post:

Natalie Stout Sue-Chu

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Line Gjerde Syltern

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Rita Måsøval Sørdal

Rådgiver anskaffelser

Telefon:

E-post:

Grethe Sørli

Konsulent boligadministrasjon

Telefon:

E-post:

Espen Søbstad Tekseth

Student

Telefon:

E-post:

Torbjørn Thoresen

Driftssjef

Telefon:

E-post:

Jens Tønnesen

Rådgiver energi og klima

Telefon:

E-post:

Veronica Tørset

Kundekonsulent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Elin Solvang Tørstad

Avd.leder økonomi forvaltning

Telefon:

E-post:

Anne Grete Valstad

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Heidi Vassli

Siviløkonom III

Telefon:

E-post:

Julie Kristin Vatterholm

Konsulent

E-post:

Kristin Vennatrø

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Tiril Berge Vik

Student

Telefon:

E-post:

Kari Dagmar Viken

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Toril Vuttudal

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Tommy Vårdal

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Helene Welde

Konsulent

Telefon:

E-post:

Shunying Weng

Konsulent m/høyskole

Telefon: (+47) 98807294

E-post:

Elena Westrum

Konsulent bygningsadmin.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hege Wik

Rådgiver klima og miljø

Telefon:

E-post:

Olga Wikdahl

Rådgiver anskaffelser

Telefon:

E-post:

Tina Williams

Fagansv. økonomi / controller

Telefon:

E-post:

Tore Wærnes

Fagansvarlig elektro

Telefon:

E-post:

Marina Zabrodina

Rådgiver klima og miljø

Direktetelefon:

E-post:

Nyan Zengana

Lærling Service - og adm.faget

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Grønning Øyan

Konsulent boligadministrasjon

Telefon:

E-post:

Mette Marie Aase

Adminstrativ rådgiver

Telefon:

E-post:

Mona Åsgård

Utbyggingssjef

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 02.04.2024

500000

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward