Trondheim eiendom

Uteområde nye Klæbu helse- og velferdssenter

Kontakt Trondheim eiendom

Finn ansatt og se kart

Om oss

Trondheim eiendom har det overordnede ansvaret for bygningene som Trondheim kommune eier. Vi er et av landsdelens største eiendomsmiljø, og eier et areal på over 1 300 000 m2. Vår bygningsmasse består av skoler, barnehager, helsehus, kultur- og idrettsbygg, administrasjonsbygg, samt 3600 kommunale utleieboliger.

Vi har et driftsbudsjett på én milliard kroner i året. I tillegg bygger vi nytt, og gjennomfører større rehabiliteringer og ombygginger av eksisterende bygninger for ytterligere én milliard i året.

Vi er over 600 ansatte med ansatte fra over 40 nasjonaliteter. Dette gjør Trondheim eiendom til den største enheten i Trondheim kommune.

Vårt ansvar

Trondheim eiendom har ansvar for den daglige forvaltning og drift av bygningene som kommunen eier. Planlegging og gjennomføring av renhold i kommunale og innleide bygninger tilhører også ansvarsområdet, i tillegg til planlegging og gjennomføring av vedlikehold.

Når kommunen skal bygge om, rehabilitere bygg eller gå i gang med nye byggeprosjekter er det Trondheim eiendom som har ansvaret for utvikling og planlegging av arbeidet. 

Kommunale boliger

Trondheim eiendom har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av ca 3600 utleieboliger som kommunen disponerer. Informasjon om kommunale utleieboliger finner du her

Avdelinger i Trondheim eiendom

Vi er over 600 ansatte med ansatte fra over 40 nasjonaliteter. Dette gjør Trondheim eiendom til den største enheten i Trondheim kommune. Hele virksomheten ledes av direktøren og er organisert i syv avdelinger:

  • Administrasjon og HR
  • Miljø og byggteknikk
  • Økonomi og forvaltning
  • Utbygging
  • Bygningsdrift
  • Renhold
  • Vedlikehold

Nyttige lenker

Trondheim eiendom sine anvisninger og kravspesifikasjoner finnes her

Miljøstrategi for bygg 2023 - 2026

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim eiendom, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Trondheim eiendom sentralbord

E-post: 
Telefon: 72 54 02 00

Boligadministrasjon

E-post: 
Telefon: 72 54 02 88

Kontaktinformasjon for praksisplasser

Maren Eggan
E-post:
Telefon: 94 81 07 89

 

Annen informasjon

TK-kode: 500000

Adresse: Holtermanns veg 5, 7030 TRONDHEIM

Leder

Per-Tore Støen
Direktør

Direktetelefon:

E-post:

Finn ansatt

search

Betel Abebe-Edosa

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Ahmad Mahmoud Abo Arab

Renholder

Telefon:

E-post:

Abdelaziz Aboagla

Renholder

Telefon:

E-post:

Asmerom Tekie Abraham

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Fiton Ademi

Servicetekniker ventilasjon

Direktetelefon:

E-post:

Kaewta Aekthong

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Mohamed Abdullahi Ahmed

Renholdsoperatør

E-post:

Ayfer Akbina

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Gyri Westgaard Aksnes

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Cristy Buenavente Aleksandersen

Renholder

Telefon:

E-post:

Yasmin Said Ally

Renholder

E-post:

Rune Andrè Almo

Avdelingsleder renhold

Telefon:

E-post:

Pål Almås

Maler

Direktetelefon:

E-post:

Ayelen Ileana Amaya

Renholder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ilona Ambrazaitiene

Renholder

Telefon:

E-post:

Farida Amini

Renholder

Direktetelefon:

E-post:

Espen Andersen

Maler

Direktetelefon:

E-post:

Joachim Andersen

Systemansvarlig FDV

Direktetelefon:

E-post:

Kristine Sumstad Anderssen

Renholdsoperatør

E-post:

Marius Damli Andresen

HR-rådgiver

Telefon:

E-post:

Ilse Angelo

Gjenbruksoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Philip Said Kodi Anglo

Renholder

E-post:

Frank Antonsen

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Tove Antonsen

Områdeleder

Telefon:

E-post:

Naorat Aoosoongnoen

Renholder

Telefon:

E-post:

Hasan Arabaci

Renholdsoperatør

E-post:

Najibullah Arabzai

Tømrer

Direktetelefon:

E-post:

Berhe Russom Araya

Renholder

Telefon:

E-post:

Gunhild Brandtzæg Arnstad

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Arve Arstad

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Ingrid Askim

Renholder

E-post:

Gro Trude Asmussen

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Dagfinn Aune

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Kine Solberg Aune

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Nils Petter Svendsen Aune

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Tarald Aune

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Thea Aune

Konsulent boligadministrasjon

Telefon:

E-post:

Per Arne Austad

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Mensure Aydilek

Renholdsoperatør

E-post:

Anniken Anonsen Bach

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Prajapati Baral

Renholder

Telefon:

E-post:

Anna Baran

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Agnieszka Maria Barnas

Renholder

Telefon:

E-post:

Anita-Helén Barstad

Renholder

Telefon:

E-post:

Anicet Batela-Mayela

Renholdsoperatør

E-post:

Lina Bavariene

Renholdsoperatør

E-post:

Doris Pulcherie Beau-Songe

Renholder

Telefon:

E-post:

Kjell Bjørn Berdal

Konsulent boligklargjøring

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Helene Berg

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Ingrid Berg

Renholdsoperatør

E-post:

Maia Berg

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Somruedi Berg

Renholder

Telefon:

E-post:

Hiwet Berhe

Renholder

Telefon:

E-post:

Letebrhan Teweldebrhan Berhe

Renholder

Telefon:

E-post:

Bjarne Berntsen

Gjenbruksoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Senay Birsoy

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Krishna Bista

Renholder

Telefon:

E-post:

Inger Randi Bjerkset

Renholdsoperatør

E-post:

Øyvind Bjugan

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Linda Smistad Bjørnbeth

Renholder

E-post:

Karin Bjørnewall

Renholder

E-post:

Rune Bolland

Renholder

Telefon:

E-post:

Vigdis Bollandsås

Renholdsoperatør

E-post:

Kathrine Brandhaug

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Maren Sofie Bratbergsengen

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Lene Margrethe Tørhaug Bratland

Områdeleder

Telefon:

E-post:

Sharon Zaspa Brattberg

Renholder

Telefon:

E-post:

Kristin Breiseth

Renholdsoperatør

E-post:

Miljana Orlic Nikodijevic Brenden

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Knut Arild Brevik

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Alexander Fsehaye Brhana

Renholder

Telefon:

E-post:

Paulina Brojak

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Øystein Brujordet

Områdeleder

Telefon:

E-post:

Einar Richard Buch

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Phet Bunpradab

Renholder

E-post:

Lise Bye

Renholdsoperatør

E-post:

Kristine Bygland-Hansen

Prosjektleder vedlikehold

Direktetelefon:

E-post:

Monica Bårli

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Stefan Carroza-Roos

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Ana Castanheira

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Marilyn Boncales Celocia

Renholder

Telefon:

E-post:

Janthip Chaisong

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Siripaklaksika Chaiwian

Renholdsoperatør

E-post:

Thongsri Chantham

Renholdsoperatør

E-post:

Pensiri Charoenrattanaphong

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Eliza Mariana Chimigea

Renholdsoperatør

E-post:

Anna Chrzanowska

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Wojciech Chrzanowski

Maler

Direktetelefon:

E-post:

Dominika Cinkanicova

Renholder

Telefon:

E-post:

Elena Cirlig

Renholder

Telefon:

E-post:

Tore Adsen Dagsvik

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Dahl

Konsulent prosjektstøtte

Telefon:

E-post:

Håvard Dahl

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Kai Rune Dahl

Konsulent boligadministrasjon

Telefon:

E-post:

Rolf Ove Dahl

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Odd Terje Dahlstrø

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Hege Nielsen Dalberg

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Anita Dalen

Renholder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jostein Dalen

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Ann-Karin Aune Damlie

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Øyvind Danielsen

Servicetekniker

Telefon:

E-post:

Natalia Karolina Dehamchi

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Free Alfred Dequeemani

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Sladjana Despotovic

Renholder

Telefon:

E-post:

Beatrice V.T. Epse Djakou

Renholder

Direktetelefon:

E-post:

Dorota Domagalska

Renholdsoperatør

E-post:

Arild Dragsten

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Sissel Dragsten

Renholder

Direktetelefon:

E-post:

Bente Dreyer

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Marzena Dudek

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Kenan Duman

Renholdsoperatør

E-post:

Madalina-Elena Dumitru

Renholder

Telefon:

E-post:

Renata Dybowska

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Pawel Lukasz Dyka

Mekaniker

Telefon:

E-post:

Pernilla Edelsteen

Renholder

Telefon:

E-post:

Roger Edvardsen

Konsulent boligklargjøring

Direktetelefon:

E-post:

Bente Egeland

Rådgiver for bygningsvern

Telefon:

E-post:

Maren Eggan

HR-konsulent

Telefon:

E-post:

Vala Egilsdottir

Visningsansvarlig bolig

Direktetelefon:

E-post:

Beate Elisa Eide

HR-rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Liv Eidsaunet

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Tonelis Oterhals Eidsmoen

Renholder

Telefon:

E-post:

Henning Einarsbøl

Skadebehandler

Telefon:

E-post:

Jorid Einum

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Tove Anita Eivik

Renholdsoperatør

E-post:

Selamawit Likassa Ejigu

Renholdsoperatør

E-post:

Øyvind Eklo

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Stig Ekren

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Ingvild Eliassen

Controller

Telefon:

E-post:

Asle Egil Ellevset

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Suphansa Ellingsen

Renholder

Telefon:

E-post:

Elin Elverum

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Tonje Engan

Renholder

E-post:

Jutta Enneking

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Camilla Tangvik Eriksen

Områdeleder

Telefon:

E-post:

Lena Eriksen

Renholder

Telefon:

E-post:

Bjørn Erlandsen

Tømrer

Direktetelefon:

E-post:

Jelyn Tagamolila Espongja

Renholder

Telefon:

E-post:

Karine Helen Evensen

Renholdsoperatør

E-post:

Mona Evensen

Renholdsoperatør

E-post:

Khalil Abdirahman Farah

Renholder

E-post:

Signy Fenstad

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Gerd Fevåg

Renholdsoperatør

E-post:

Katarzyna Fidala

Renholder

Telefon:

E-post:

Svetlana Fjerdingen

Renholdsoperatør

E-post:

Asle Lyngstad Formo

Mekaniker

Direktetelefon:

E-post:

Hans Arne Forseth

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Aud Fossbakk

Renholder

Telefon:

E-post:

Marte Fossum-Flægstad

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Arne Richard Frantzen

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Hilde Røhmen Fredriksen

Renholdsoperatør

E-post:

Idar Alexander Øyen Fredriksen

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Martin Fremo

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Lill Monica Frisk

Kvalitets- og HMS-rådgiver

Telefon:

E-post:

Frode Frydenlund

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Knut Furseth

Tømrer

Direktetelefon:

E-post:

Joanna Gadzina

Renholdsoperatør

E-post:

Gunnar Gamst

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Svein Gangstad

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Stig Gangåssæter

Sjåfør

Telefon:

E-post:

Heidi Garberg

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Tor Arne Gausen

Renholder

Telefon:

E-post:

Saba Tekie Gebereslasie

Renholder

Telefon:

E-post:

Kiros Abraham Gebreweld

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Marta Gernatova

Renholder

Telefon:

E-post:

Jamileh Ghanbari

Renholder

Direktetelefon:

E-post:

Santos Gharti

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Shakun Gharti

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Eva Beate Gilde

Renholdsoperatør

E-post:

Julian Aleksander Gisnås

Maskinfører

Direktetelefon:

E-post:

Ragnhild Kjøsen Gjetø

Renholder

E-post:

Steffen Gran

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Marit Grande

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Ronny Green

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Jorunn Gridsvåg

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Grethe Egseth Grostad

Renholder

E-post:

Erik Grøstad

Driftsoperatør

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ole Marius Gundersen

Renholder

Direktetelefon:

E-post:

Bodil Nilsen Gylland

Gjenbruksoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Mulki Ali Mohamed Gaab

Renholder

Direktetelefon:

E-post:

Gjermund Ingebrigtsen Gaarden

Elektriker

Direktetelefon:

E-post:

Henrik Fjellanger Hagen

Prosjektleder vedlikehold

Direktetelefon:

E-post:

Lone Hagen

Renholder

Telefon:

E-post:

Slas Amanuel Hagos

Renholder

Telefon:

E-post:

Temertsa Haji

Renholder

Telefon:

E-post:

John Marius Haldoslette

Konsulent boligadministrasjon

Telefon:

E-post:

Yamaporn Halsaunet

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Christer Halvorsen

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Gøril Madsø Halvorsen

HR-rådgiver

Telefon:

E-post:

Rungnapa Halvorsen

Renholder

Direktetelefon:

E-post:

Rhoda Masil Hammer

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Trine Hammer

Renholdsoperatør

E-post:

Tove Pauline Hangerhagen

Renholdsoperatør

E-post:

Anita Hansen

Renholdsoperatør

E-post:

Frode Hansen

Koordinator dronetjenesten

Telefon:

E-post:

Ketil Hansen

Fagansvarlig automatikk

Telefon:

E-post:

Nils Håkon Hansen

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Stig Hansen

Tømrer

Direktetelefon:

E-post:

Per Andreas Hareide

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Merete Haugan

Renholder

Telefon:

E-post:

Jon-Arne Haugen

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Jonny Ove Haugen

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Martin Haugen

Prosjektleder vedlikehold

Direktetelefon:

E-post:

Tonje Christin Rasmussen Haugen

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Berit Hegg

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Wenche Annie Heggelund

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Olav Arne Heimsbakk

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Van Nei Thuai Henderson

Renholder

E-post:

Gretchen Henriksson

Kundekonsulent

Telefon:

E-post:

Hans Petter Hepsø

Rørlegger

Direktetelefon:

E-post:

Torunn Herdahl

Prosjektleder vedlikehold

Direktetelefon:

E-post:

Rigbe Ketem Hiwan

Renholder

Telefon:

E-post:

Magnus Helland Hjelen

Driftsoperatør m/fagskole 2 år

Telefon:

E-post:

Brith Heidi Hjertø

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Gunnhild Hodnebrog

HR-konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Martin Hoem

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Thomas Hoem

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Kent Brian Hoffmann

Områdeleder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Svein Brynulf Holden

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Kåre Holst

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Maria Holthe

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Abdelali Houcini

Renholder

Telefon:

E-post:

Arild Hoven

Controller

Direktetelefon:

E-post:

Ann-Christin Hultman

Renholdsoperatør

E-post:

Abduelrahman Adem Humed

Renholder

Telefon:

E-post:

Estin Andersen Husby

Lærekand. Byggdrifterfaget

Direktetelefon:

E-post:

Gul Banu Hussaini

Renholder

Telefon:

E-post:

Ole Morten Høglund

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Lillian Høgset

Renholdsoperatør

E-post:

Åge Andreas Høvik

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Mahamud Mahamed Ibrahim

Renholder

Telefon:

E-post:

Irene Ilstad

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Haava Imani

Renholder

Telefon:

E-post:

Yuksel Inal

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Kenneth Krog Indergård

Driftsoperatør

Telefon:

Direktetelefon: (+47) 98334453

E-post:

Tore Indergaard

Konsulent boligklargjøring

Direktetelefon:

E-post:

Ronny Øien Innerdal

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Panudda Moontika Innvik

Renholdsoperatør

E-post:

Samuan Inphithak

Renholder

E-post:

Ramida Itthisit

Renholdsoperatør

E-post:

Kristin Julie Iversen

Renholdsoperatør

E-post:

Pattayanee Iversen

Renholder

E-post:

Suchada Iversen

Renholdsoperatør

E-post:

Tone Monica Iversen

Renholdsoperatør

E-post:

Sycylia Bronislawa Iwanicka

Renholder

Telefon:

E-post:

Milorad Janjic

Maler

Direktetelefon:

E-post:

Kevin Nguyen Jektvik

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Svetlana Jermaka

Renholdsoperatør

E-post:

Andrea Jevne

Driftsoperatør

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anniken Sunde Johansen

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Arne Håkon Johansen

Områdeleder

Direktetelefon:

E-post:

Gunn Johansen

Renholder

Telefon:

E-post:

Marvelyn Figuracion Johansen

Renholder

Telefon:

E-post:

Terje Johansen

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Arnhild Johnsen

Renholdsoperatør

E-post:

Sverre Johnsen

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Tommy Johnsen

Maler

Direktetelefon:

E-post:

Alena Jungwirt

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Catherine Alcaraz Jæger

Renholdsoperatør

E-post:

Hamarashid Kader

Elektriker

Direktetelefon:

E-post:

Phatcharin Kaenchan

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Shabaz Jalal Kakabra

Renholder

E-post:

Aleksandra Kalinowska

Renholder

Telefon:

E-post:

Joann Alcaraz Kallestad

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Bob Sheku Kamara

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Torben Heine Kannegaard

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Zozan Mohammed Karim

Renholder

Telefon:

E-post:

Sølvi Reksen Karlsen

Renholder

Telefon:

E-post:

Geir Atle Kattem

Konsulent boligklargjøring

Telefon:

E-post:

Sylvia Weinberger Kattem

Renholdsoperatør

E-post:

Pakize Kaya

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Robi Kaya

Renholder

Telefon:

E-post:

Georgia Kazantzi

Renholder

Telefon:

E-post:

Areewan Keatvatcharakumjon

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Hadra Gebrekristos Kedane

Renholder

Telefon:

E-post:

Linda Møll Keiseraas

HR-rådgiver

Telefon:

E-post:

Øyvind Keiseraas

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Lamduan Kerdchoke

renholder

Telefon:

E-post:

Ketsariya Ketbuengkan

Renholder

Telefon:

E-post:

Natnapa Khaosongtham

Renholder

Telefon:

E-post:

Agneska Kijevic

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Kåre Kildal

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Phinnaphat Kirkvoll

Renholdsoperatør

E-post:

Merethe K. Kjøsnes

Områdeleder

Telefon:

E-post:

Raymond Klefstad

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Lillian Kleven

Servicemedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Julian Klungerbo

Tømrer

Direktetelefon:

E-post:

Louren Murillo Knudsen

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Toril Synnøve Knutsen

Renholder

E-post:

Bjørn-Inge Kolsvik

Rørlegger

Direktetelefon:

E-post:

Edny Kongsbak

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Mai Britt Kongsvoll

Renholdsoperatør

E-post:

Anna Elisabeth Kotsbakk

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Anna Kowal

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Anna Dorota Kowalczyk

Renholder

Telefon:

E-post:

Sylwia Kowaliszyn

Renholder

Telefon:

E-post:

Mala Krieger

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Magnhild Kristiansen

Renholder

E-post:

Panatthapong Kristiansen

Renholder

Telefon:

E-post:

Tore Kristiansen

Elektriker

Direktetelefon:

E-post:

Veronica Kristiansen

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Maria Elaine Alcaraz Krogstad

Renholder

Telefon:

E-post:

Mona-Lisa Krogstad

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Anne Anderssen Kroknes

renholder

Direktetelefon:

E-post:

Miro Krzanic

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Tom Gunnar Kufaas

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Maryna Kulchytska

Renholder

Telefon:

E-post:

Odd Arne Kvam

Maler

Direktetelefon:

E-post:

Dagfinn Kvande

Fagingeniør elektro

Telefon:

E-post:

Tommy Kvål

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Kyaw Kyaw

Renholder

E-post:

Kyi Kyi Kyaw

Renholder

Telefon:

E-post:

Lawinmay Kyaw

Renholder

E-post:

Nandar Hlaing Kyaw

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Conny Lagé

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Kumar Lamichhane

Renholder

Telefon:

E-post:

Gunn Elin Langbach

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Per Magne Langrød

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Hege Langseth

Fagansvarlig regnskap

Direktetelefon:

E-post:

Ella Morch Larsen

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Marius Larsen

Maler

Direktetelefon:

E-post:

Tonje Lyngstad Larsen

Renholder

E-post:

Sten Arve Laumann

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Jenny Lee

Prosjektleder vedlikehold

Direktetelefon:

E-post:

Magne Lehn

Tømrer

Direktetelefon:

E-post:

Marco Leida

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Gunn Tove Leren

Områdeleder

Telefon:

E-post:

Brit Ingunn Lernæs

Renholder

Direktetelefon:

E-post:

Marie Thorset Lervik

Prosjektleder energi og miljø

Telefon:

E-post:

Geir Leseth

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Aleksandra Løkken Letnes

Områdeleder

Direktetelefon:

E-post:

Monika Lien

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Tore Lilleaker

Avdelingsleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Linn Therese Lillevik

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Mariann Lillevik

Områdeleder

Direktetelefon:

E-post:

Tone Beathe Lindblom

Renholder

E-post:

Seemi Lintorp

Fagansvarlig VVS

Telefon:

E-post:

Paulina Emilia Lipowska

Renholder

Telefon:

E-post:

Heidi Liseth

Konsulent bygningsadmin.

Telefon:

E-post:

Anna Literska

Renholder

Telefon:

E-post:

Sara Lukkedal

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Viola Lumari

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Renate Victoria Lunde

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Sander Rødset Lunde

Regnskapsmedarbeider

Telefon:

E-post:

Jean Maria Diente Lundestad

Områdeleder

Telefon:

E-post:

Bente Jarlesdatter Lyngstad-Larsen

Renholdsoperatør

E-post:

Even Lægran

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Kenneth Løkslett

Fagansvarlig FDV

Telefon:

E-post:

Inger Johanne Løvold

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Elma Tagaro Mabong

Renholder

Telefon:

E-post:

Anne Tone Magnussen

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Inger Lise Magnussen

Renholdsoperatør

E-post:

Sabina Maksuti

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Olena Malyavkina

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Keeyaput Maneeboo

Renholder

Telefon:

E-post:

Jemjira Mangkhetkhwaeng

Renholder

E-post:

Elisabet Martinsen

Renholder

E-post:

Morten Marøy

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Simen Storsand Mathisen

Tømrer

Direktetelefon:

E-post:

Agata Barbara Mazur

Renholdsoperatør

Telefon:

Direktetelefon: (+47) 45010335

E-post:

Sebastian Medon

Renholder

Telefon:

E-post:

Bård Megård

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Berkti Tewelde Mekonen

Renholder

Telefon:

E-post:

Trude Kristin Meland

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Geir Melbye

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Ane Midtstraum

Energirådgiver

Telefon:

E-post:

Bjørn Mo

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Lars Moan

Renholdsoperatør

E-post:

Birger Moe

Driftsoperatør

E-post:

Kjetil Moe

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Malin Strømberg Moen

Renholder

Telefon:

E-post:

Basir Ahmad Mohammad Agha

Maler

Direktetelefon:

E-post:

Abdiaziz Hassan Mohamud

Renholder

Telefon:

E-post:

Natalia Moisac

Renholder

E-post:

Morten Høvring Mokkelbost

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Per Øyvind Molden

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Eileen Monkvik

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Anita Antonsen Mosand

Renholdsoperatør

E-post:

Hassan Moussaid

Renholder

Telefon:

E-post:

Kåre Petter Myklebust

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Lene Myran

Renholdsoperatør

E-post:

Leif Steffen Myrling

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Ingun Myrstad

Kunstfaglig rådgiver

Telefon:

E-post:

Shakila Nazari

Renholder

Telefon:

E-post:

Gunn-Tove Nekstad

Renholder

E-post:

Petter Wibe Nerbye

Områdeleder

Telefon:

E-post:

Ann Iren Nergård

Renholdsoperatør

E-post:

Evangelyn Capito Nergaard

Renholder

Telefon:

E-post:

Hans Olav Ness

Energirådgiver

Telefon:

E-post:

Aferdita Neziraj

Renholder

Direktetelefon:

E-post:

Lan Thuy Nguyen

Regnskapsmedarbeider

Telefon:

E-post:

Lien Huong Nguyen

Renholder

Telefon: (+47) 46121789

E-post:

Anida Nielsen

Renholder

Telefon:

E-post:

Aneta Nietrzeba

Renholder

Telefon:

E-post:

Einar Nilsen

Elektriker

Direktetelefon:

E-post:

Marius Havdahl Nilsen

Områdeleder

Telefon:

E-post:

Sindre Nilsen

Renholder

E-post:

Therese Kobberrød Nilsen

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Phatchara Nimwattanapon

Renholder

Telefon:

E-post:

John Ove Nordang

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Kari Nordang

Renholder

Telefon:

E-post:

Marianne Nordland

Renholder

Telefon:

E-post:

Bjørn Magnus Nygård

Koordinator SDK

Telefon:

E-post:

Cecilie Næss

Rådgiver brannsikkerhet

Telefon:

E-post:

Hege Næss

Renholder

E-post:

Roger Næss

Områdeleder

Telefon:

E-post:

Øygunn Odden

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Erik Celius Olden

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Kine Oldervik

Renholder

Telefon:

E-post:

Anne Brit Olsen

Renholder

Telefon:

E-post:

Frank Olsen

Renholder

Direktetelefon:

E-post:

Kim Høglund Olsen

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Marianne Olsen

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Maurice Lønberg Olsen

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Vanthana Sisouvanh Olsen

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Daniel Ayodeji Olupona

Renholdsoperatør

E-post:

Ole Jakob Opdal-Selle

Maler

Direktetelefon:

E-post:

Inge Ophaug

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Øyvind Opheim

Maler

Direktetelefon:

E-post:

Frode Oxaas

Sjåfør

Direktetelefon:

E-post:

Merethe Oxaas

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Agnes Margrethe Pallin

Renholder

Telefon:

E-post:

Pia Myrseth Pedersen

Renholder

E-post:

Leandro Nuno Pereira Marques

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Per Gunnar Petersen

Tømrer

Direktetelefon:

E-post:

Akkanee Poonsawad

Renholder

Telefon:

E-post:

Gonzalo Manuel Portilla Sanabria

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Sudjai Promloka

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Hilde Rabben

Renholdsoperatør

E-post:

Islam Mahmoud Rahhal

Ingeniør

Telefon:

E-post:

Fahime Rahimi

Renholder

E-post:

Elin Randli

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Kaladevi Ratnam

Renholdsoperatør

E-post:

Cicilie Reitan

Områdeleder

Direktetelefon:

E-post:

Morten Reitan

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Aage Reitan

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Lisbeth Rem

Renholdsoperatør

E-post:

Eugen Florin Remizova

Renholder

Direktetelefon:

E-post:

Marit Remman Reppe

Renholdsoperatør

E-post:

June Westberg Revdahl

Renholdsoperatør

E-post:

Sonia Margarita Reyes

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Blanca Reyes De Rivera

Renholdsoperatør

E-post:

Mekeret G. Rezene

Renholder

Direktetelefon:

E-post:

Roger Rian

Skadebehandler

Telefon:

E-post:

Mary Jane Bingcang Rieta

Renholder

Telefon:

E-post:

Ketil Risan

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Terje Rise

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Stig Rishaug

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Bente Rognlie

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Rune Svendsen Rokseth

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Siv Katrine Rød Rolandsen

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Kenneth Rolfsen

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Jan Erik Roos

Konsulent boligadministrasjon

Telefon:

E-post:

Jolanta Rudnicka

Renholder

Telefon:

E-post:

Helene Rygh

Renholder

E-post:

Øyvind Rødset

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Wenche Rødsten

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Bjørn Ove Røen

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Emil Rønningen

Konsulent boligadministrasjon

Direktetelefon:

E-post:

Pål Rønningsgrind

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Stian Hammer Røttesmo

Maler

Direktetelefon:

E-post:

Bente Røvik

Områdeleder

Telefon:

E-post:

Malin Sagmyr

Renholder

Telefon:

E-post:

Abdiweli Mahamed Sahal

Renholder

Telefon:

E-post:

Taofik Salhi

Avd.leder miljø og byggteknikk

Telefon:

E-post:

Mohamad Salifou

Renholdsoperatør

E-post:

Stian Haug Sandnes

Servicetekniker

Telefon:

E-post:

Hanne Sandstad

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Reidun Sandvik

Renholdsoperatør

E-post:

Monica Schanche

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Daniel Schanke

Lærekand. Byggdrifterfaget

Direktetelefon:

E-post:

Anne Grethe Schevik

Renholder

E-post:

Bente Schrøder

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Hamma Seini Ountani

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Mia Hågenstad Selnes-Volseth

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Eva Anita Selnæs

Servicemedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Elisabeth Benedicte Settem

Konsulent boligadministrasjon

Direktetelefon:

E-post:

Semper Simon-Berhe

Renholder

Telefon:

E-post:

Anne Lise Sivertsen

Renholdsoperatør

E-post:

Lars Sjåvik

Konsulent bygningsadmin.

Telefon:

E-post:

Kine Aasan Skanche

Områdeleder

Telefon:

E-post:

Nina Skar

Rådgiver anskaffelser

Telefon:

E-post:

Rune Skjevik

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Julie Anita Skjæran

Rådgiver prosjektstyring

Telefon:

E-post:

Linda Skjønsby

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Torgeir Skjønsby

Renholder

Telefon:

E-post:

Silje Wormnes Skulstad

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Anne Therese Skåden

Konsulent

Telefon:

E-post:

Cecilie Skaansar

HR-konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Connie Slettås

Renholder

Telefon:

E-post:

Per Oskar Slupphaug

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Arne Marius Smevik

FM Ingeniør tegningsforvalter

Telefon:

E-post:

Daniel Smith

Konsulent boligklargjøring

Direktetelefon:

E-post:

Berit Kristine Sneen

Prosjektmedarbeider

Telefon:

E-post:

Rita Soknes

Prosjektleder vedlikehold

Telefon:

E-post:

Pål Øyvind Solbu

Rådgiver anskaffelser

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Egil Solem

Maler

Direktetelefon:

E-post:

Robert Solem

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Eva Johanne Solstad

Renholder

E-post:

Sebastian Stahr

Controller

Telefon:

E-post:

Willy Alstad Stampe

Tømrer

Direktetelefon:

E-post:

Anette Stein

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Torunn Elisabeth Flemmen Steinland

Konsulent boligadministrasjon

Direktetelefon:

E-post:

Bente Stene

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Jan-Erik Stenhaug

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Marianne Onsøien Stjern

Renholdsoperatør

E-post:

Bjørnar Stjerna

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Anne Sissel Storhaug

Renholder

E-post:

Randi Storleer

Renholdsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Olve Strand

Servicetekniker

Telefon:

E-post:

Roger Kristian Strand

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Svein Reidar Strand

Elektriker

Direktetelefon:

E-post:

Vineta Strazde

Renholder

Telefon:

E-post:

Regilania Strømmen

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Linda Stæhli

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Hem Bahadur Subba

Renholder

Telefon:

E-post:

Shanti Subba

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Rabiya Qanto Subi

Renholder

Telefon:

E-post:

Natalie Stout Sue-Chu

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Lene Sumstad

Renholder

Telefon:

E-post:

Raquel Sunde

Renholder

Telefon:

E-post:

Svein Are Sunde

Maler

Direktetelefon:

E-post:

Robert Krog Sundfær

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Tanja Krog Sundfær

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Chalakron Sundkvist

Renholder

E-post:

Ritchie Murillo Sundt

Renholder

Telefon:

E-post:

Gunn Merethe Svanemsli

Renholder

Telefon:

E-post:

Stein Jonny Svanemsli

Renholder

Telefon:

E-post:

Line Gjerde Syltern

Prosjektutvikler

Telefon:

E-post:

Justyna Szkiladz

Renholder

Telefon:

E-post:

Katarzyna Ewelina Szpunar

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Katarzyna Anna Szymanska

Renholdsoperatør

Telefon:

E-post:

Inger Sæternes

Renholdsoperatør

E-post:

Trond Sæternes

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Elin Anita Sæther

Renholder

E-post:

Tor Inge Sæther

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Rune Sætherhaug

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Annalisa Mendoza Søraunet

Renholder

Telefon:

E-post:

Rita Måsøval Sørdal

Rådgiver anskaffelser

Telefon:

E-post:

Roger Sørensen

Driftsoperatør

Telefon:

E-post:

Grethe Sørli

Konsulent boligadministrasjon

Telefon:

E-post:

Randi Kristin Taftøy

Renholdsoperatør

E-post:

Hana Solomon Taklu

Renholder

Telefon:

E-post:

Panarak Tanwiset

Renholdsoperatør

E-post:

Angosom Teare

Renholder

Telefon:

E-post:

Mulgeta Teklesenbet Tekle

Renholder

E-post:

Biniam Gebregzabher Tesfamichael

Renholder

Telefon:

E-post:

Merhawi Tesfu Tewelde

Driftsoperatør

Direktetelefon:

E-post:

Chutima Thanasaeng

Renholdsoperatør

E-post:

Torbjørn Thoresen

Driftssjef

Telefon:

E-post: