FAKTAARK 52: Barnehager på tur - sikkerhet og hygiene

FAKTAARK 52: Barnehager på tur - sikkerhet og hygiene

Når barnehagen skal på tur/utflukt trengs det ofte andre rutiner enn på barnehagens egne områder. Dette faktaarket viser hvilke rutiner som bør være på plass ved barnehagen. Oversikten er ikke uttømmende, og barnehagen må selv gjøre en konkret risikovurdering av tursituasjonen og vurdere hva som er nødvendig for deres barnehage.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stiller krav om at barnehagen skal ha klare rutiner for å ivareta sikkerhet og hygiene (jf. §§ 7, 14, 15 og 17). Rutinene skal i hovedsak skriftliggjøres.  Vi viser også til Miljø og helse i barnehagen (veileder til forskriften).

Risikovurdering

Før dere går fra barnehagen skal det være gjennomført en risikovurdering. Tenk gjennom:

 1. Hvor skal vi, hvordan kommer vi oss dit og hva skal vi gjøre der?
 2. Hvilke uønskede hendelser kan skje?
 3. Hvordan kan vi unngå at disse uønskede hendelsene oppstår?

De voksne skal ha førstehjelpskompetanse og kjenne rutinene som gjelder for sikkerhet på tur og akutt beredskap. Barnehagen må ha klare rutiner for å ha god oversikt over barnegruppa til enhver tid, inkludert gode tellerutiner.

Hva bør være med i sekken til den voksne?

 • Førstehjelpsutstyr inkludert eventuelle medisiner til barn
 • Mobiltelefon med nummer til foreldre/foresatte, giftinformasjonen, nødetater og ledelsen ved barnehagen
 • Utstyr for håndhygiene og toalettbesøk/bleieskift
 • Signalfløyte for å få kontakt med andre voksne i en krisesituasjon hvis man er langt fra hverandre
 • Ekstra reserveskift til barn
 • Drikkevann
 • Rutiner for alvorlige hendelser som for eksempel barn som forsvinner, barn som blir skadet på tur og lignende jf. risikovurderingen

Barnas sekk bør inneholde

 • Mat og drikke
 • Ekstra skiftetøy (klær etter værforhold)
 • Spisevotter

Si fra hvor dere går

Sørg for at barnehagens ledelse alltid vet hvem som drar, og hvor dere skal når dere forlater barnehagen. Dette kan f.eks. løses ved å fylle ut et turskjema. Det kan være nyttig å lage et kart hvor de mest brukte rasteplassene for barnehagen er avmerket. Faste rasteplasser bør sjekkes for mobildekning og stedfestes med GPS slik at ambulanse/helikopter raskt kan finne fram.

Barnehage på tur ved Ferista i Bymarka

Underveis

 • Barna bør utstyres med refleksvester eller lignende for god synlighet. Skriv på barnehagens navn og telefonnummer
 • Følg barnehagens rutine for trafikksikkerhet/forflytning

Ved turmålet

 • Kontroller sikkerheten på området (avfall, myrhull, vanndybde i bekk/vann, skrent, klatretrær og underlag, hoggorm, vepsebol, dyreekskrementer, giftige planter/sopp, lekeapparater, trafikk m.m.)
 • De voksne bør gå opp grensene for lekearealet med barna. Avtal samlingssted med barna når de voksne gir et avtalt kallesignal

Opphold ved vann

 • Ved opphold ved vann kan det være nødvendig at noen av de voksne har livredderkompetanse. Dette må barnehagen vurdere basert på blant annet vanndybde og strømforhold. Hvis barn kan bli liggende under vann og de voksne må dykke for å redde dem, trengs livredderkompetanse.
 • Vurder hvilke regler som skal gjelde for lek i nærheten av vannet/i vannet ut fra barnas alder, svømmedyktighet, vanndybde etc.
 • De voksne skal til enhver tid ha oversikt over barn som er i/ved vannet.
 • Bruk alltid redningsvest i båt eller kano. Det skal alltid være minst én voksen i båten og én på land.

Ved islagte vann

 • Avklar om isen er sikker, sjekk varsom.no/isvarsling fra NVE, lokalkunnskap eller iskart.no).
 • Hold god avstand til innløp/utløp av vann
 • Ved skøyting og isfiske skal det hele tiden være en voksen på land med livredderline
 • De voksne på isen skal ha ispigger på dressen og redningsline

Mat og hygiene på tur

 • Håndhygiene er svært viktig, også utendørs. Før tilberedning av mat må dere vaske hendene godt og/eller bruke hånddesinfeksjonsmiddel.
 • Vask hendene før dere spiser. Er ikke rennende vann tilgjengelig kan dere bruke våtservietter.
 • Del opp ingrediensene inne på barnehagen og legg det i egne plastbokser med lokk
 • slik at dere slipper oppdeling ute.
 • Vinterstid bør barna bruke spisevotter, (votter/vanter forbeholdt spising).

Barn på tur, rasting og leik

Råd om drikkevann

Drikk ikke vann direkte fra naturen (innsjøer/vann, elver og bekker). Vannet kan drikkes hvis dere koker det eller desinfiserer det på annen måte. Du finner mer informasjon på Mattilsynet sine nettsider om vann fra kilder i naturen:

Planter, bær og sopp

De fleste sopp og planter er ufarlig å smake på, men det finnes arter som kan føre til forgiftning, og noen kan gi alvorlig forgiftning. Det er derfor viktig å ha oversikt over hvilke arter som finnes der dere ferdes, slik at dere kan håndtere det riktig dersom barn/elever spiser eller berører noe av dette.

Her finner du mer informasjon:

Bålbrenning

Det er forbud mot opptenning av bål i marka i perioden 15.04-15.09, såfremt det ikke er tilrettelagt bålplass og søkt om tillatelse. En voksen skal alltid være ved bålet/grillen/kokeapparatet til det er slokket/avkjølt. Det skal alltid være slokke-utstyr (vann/brannteppe) tilgjengelig ved bålet.

Soving i skogen

Barn som sover ute skal ligge godt beskyttet mot vær og vind, og de voksne skal føre regelmessig tilsyn. Soveplassen skal være tørr og beskyttet mot insekter og andre dyr.

Bleieskift

Ved skifting av bleie skal barnet være godt beskyttet mot vær og vind. Benytt engangs-underlag og liggeunderlag, eller skift mens barnet står. Bruk hansker, våtservietter og vask/desinfiser hendene etterpå. Ved lave utetemperaturer bør dere vurdere å gå tilbake til barnehagen og skifte der.

Toalettbesøk i skogen

Oppfordre barna til en tur på toalettet før dere drar fra barnehagen. På tur med barn bør dere ha med bærbar latrine/potte med oppsamlingspose for avføring. Alternativt plukk opp avføring og papir med egnet pose. Posen knytes igjen og kastes i avfallsbeholder med tett lokk (eventuelt tas posen med tilbake til barnehagens avfallsbeholder). Bruk engangshansker, og vask/desinfiser hendene etter at dere har hjulpet barn ved toalettbesøk.

Gjest i naturen

Husk, dere er gjester i naturen - det skal ikke vises etterpå at dere har vært der. Da blir det så mye triveligere for de som kommer etter dere.

Allemannsretten, friluftsloven og grunneiers rettigheter

Enhver kan ferdes i skog og utmark til alle årstider og døgntider. Husk å vise hensyn til dyreliv og innretninger som grunneier har satt opp (gjerder etc.).

Før det kan settes opp faste innretninger som gapahuk, bålplass og lignende på rasteplass, må tillatelse innhentes fra grunneier.

Klima- og miljøenheten oppfordrer barnehagene til å benytte utfartsområdene, men ber dere om å variere mellom rasteplasser slik at slitasjen på de enkelte områder reduseres.

Barn på tur, vannhjul og frosk

Mer informasjon

* NB! Ang bruk av iskart: Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet og at istykkelsen normalt varierer på et vann. Isobservasjonene du ser i kartet kan inneholde feil, og er kun punktobservasjoner. De er derfor sjelden dekkende for hele vannet og må brukes sammen med din egen kunnskap og fornuft. Posisjonen som vises på kartet kan være en annen enn observasjonspunktet, så sjekk kommentarene.

 

Sist oppdatert: 13.03.2024

Fant du det du lette etter?