Bakklandet barnehage

Kontakt Bakklandet barnehage

Kart og kontaktinfo

Dette er en privat barnehage. Du søker om plass via kommunens søknadsportal.

Les mer om opptak og frister.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Bakklandet barnehages nettside

Vedtekter

Se Bakklandet barnehage sine vedtekter

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Tilsynsrapporter

08.05.2020: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Adresse: Nedre alle 11, 7030 TRONDHEIM

Sist oppdatert: 15.03.2024

012537

Fant du det du lette etter?