Hjem Bakklandet barnehage

Bakklandet barnehage

Kontakt Bakklandet barnehage

Kart og kontaktinfo

Dette er en privat barnehage. Du søker om plass via kommunens søknadsportal.

Les mer om opptak og frister.

Bakklandet barnehages nettside

Vedtekter

Se Bakklandet barnehage sine vedtekter

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

21.10.2014: Barnehagebasert vurdering

04.06.2014, retting gjennomført 20.09.2014: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

10.11.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (Prestekragene)

08.05.2020: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager. Saken er avsluttet

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 15.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006