Bergheim barnehage

Kontakt Bergheim barnehage

Kart og kontaktinfo

Dette er en privat barnehage. Du søker om plass via kommunens søknadsportal.

Les mer om opptak og frister.

Bergheim barnehages nettside

Vedtekter

Se Bergheim barnehage sine vedtekter

Godkjenning og tilsyn

Oppvekstadministrasjonen behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Oppvekstadministrasjonen fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Klima- og miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

11.03.2013

Lovlighetskontroll

Retting gjennomført 12.04.2013

08.04.2015

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Retting gjennomført 15.06.2015

24.04.2020

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Saken ble avsluttet 01.10.2020

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 03.05.2023

022583

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3