Hjem Bratsberg FUS kulturbarnehage AS

Bratsberg FUS kulturbarnehage AS

Kontakt Bratsberg FUS kulturbarnehage AS

Kart og kontaktinfo

Dette er en privat barnehage. Du søker om plass via kommunens søknadsportal.

Les mer om opptak og frister.

Bratsberg FUS kulturbarnehages nettside

Vedtekter

Se Bratsberg FUS kulturbarnehage AS sine vedtekter.

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

Bratsberg FUS kulturbarnehage - rapport fra tilsyn 12.12.17 jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg.  Avvik er rettet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 15.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006