Hjem Læringsverkstedet DoReMi Humlehaugen

Læringsverkstedet DoReMi Humlehaugen

Kontakt Læringsverkstedet DoReMi Humlehaugen

Kart og kontaktinfo

Dette er en privat barnehage. Du søker om plass via kommunens søknadsportal.

Les mer om opptak og frister.

Læringsverkstedet DoReMi sin nettside

Vedtekter

Se Læringsverkstedet DoReMi Humlehaugen sine vedtekter.

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

08.02.2013, retting gjennomført 01.07.2013: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

30.01.2018, retting er utført 24.04.18.

Læringsverkstedet Doremi Humlehaugen barnehage - rapport fra tilsyn 23.01.18 jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 27.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004