Hjem Trondheim kommunale kulturskole

Trondheim kommunale kulturskole

Kontakt Trondheim kommunale kulturskole

Se kart og finn ansatt

Søk om plass (nye elever)        

Innlogging (elever og foresatte)

Drømmestipendet

Her finner du mer info om Drømmestipendet

Vi tar imot søkere fra Trondheim kommune født tidligst i 1998 og senest i 2005. Søknadsfrist 25.januar 2018.

Søknadsskjema for Drømmestipendet

Stipendfond

Trondheim kommunale kulturskole (TKK) disponerer to stipendfond; Gunvor Evjens Minnefond (heri opptatt Håkons minnefond) og TKKs stipendfond. Stipendiene er opprettet for elever ved Trondheim kommunale kulturskole. Viderekommende elever ved TKK som har vist spesielle anlegg, stor interesse og innsatsvilje, kan søke om stipend til videreutdanning/faglig fordypning. (Jfr. vedtekter).

Søknadsfrist 10.februar 2018.

Søknadsskjema for kulturskolens stipendfond

Elevplass

Pris

Ordinær elevplass:  kr 1 890,5,- pr semester. Kr 3 781,- pr år (fra 01.01.2018)

Korte kurs: fra kr. 1000 pr. kurs.

Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 pr. semester.

Instrumentleie: kr. 200 pr. semester.

Friplass og moderasjon

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 300.000.

Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved f. eks. separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister: 15.september (gjelder hele skoleåret)  og 15.januar (gjelder vårsemesteret)

Her kan du søke om friplass

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

 

Retningslinjer

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med det semesteret de blir 20 år og som er bosatt i Trondheim kommune.

Elever fra andre kommuner kan få plass på spesielle vilkår, etter avtale mellom bostedskommunen og Trondheim kommune. Bostedskommunen må da dekke alle kostnader for elevplassen.

Hver elev kan som hovedregel ha opptil to plasser i Kulturskolen. Ved opptak vil de uten plass gå foran de som allerede har et tilbud når forutsetningene ellers er like.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn.

Les videre om våre retningslinjer  h

Utmelding

Alle utmeldinger, untatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt.

10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret
10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

Undervisningstilbud

Alle tilbud
Blåseinstrumenter

Søk plass på blåseinstrumenter 

Alder: 8 - 20 år

Her kan du lese mer om blåseundervisningen

Dans

Søk plass på dans

Alder: 7 - 18 år

Her kan du lese mer om danseundervisningen.

Gitar og bass 

Søk plass på gitar eller bass

Alder: 8 -20 år

Undervisningen er tilpasset ditt nivå. Det er derfor viktig at du merker søknaden med tidligere undervisning og spesielle ønsker.

Her kan du lese mer om gitar- og bassundervisningen

Piano og orgel

Søk plass på piano eller orgel

Alder: 8-20 år

Vi tilbyr undervisning i piano innenfor ulike stilarter, orgel og synth. Det forventes at elevene har tilgang til et egnet instrument for daglig øving.

Her kan du lese mer om piano, orgel og synthlab.

Sang

Søk plass på sang

Alder: 7 - 20 år

Søker du sang, og går i 3. - 7. trinn på grunnskolen, får du starte i et av ensemblene våre fra neste semester. Etter hvert som du trenger større utfordringer, vil du også få tilbud om mer individuell sangundervisning.

Elever i ungdomsskolealder og eldre starter direkte på smågruppeundervisning.

Undervisningssteder: (se din skole)

Her kan du lese mer om sangundervisning hos oss

Sirkus
Slagverk

Søk plass på Slagverk

Alder: 8 - 20 år

Undervisningssteder: Olavskvartalet, Bispehaugen skole, Ranheim skole og Byåsen skole.

Her kan du lære å spille på alt fra ulike trommer og trommesett til melodiske slaginstrumenter som xylofon og marimba.

Spesifiser i søknaden om du spiller i korps eller har spesielt lyst til å lære melodisk slagverk.

Her kan du lese mer om slagverkundervisningen

Strykeinstrumenter

Søk om plass på strykeinstrument

Her kan du lese mer om undervisningen på strykeinstrumenter

Talenttilbud

Klassisk musikk: Lørdagsskolen

Rytmisk musikk: T@KT

Teater: Teater fordypning

Visuell kunst: Billedkunst fordypning 

Her kan du å lese mer om talenttilbudene i kulturskolen

Teater
Visuell kunst

Søk plass på visuell kunst

Alder: 7 – 20 år.

Undervisningslokaler: Gregus gate 7 (Lademoen), Byåsen skole - F-bygget, Bispehaugen skole og Saupstad skole.

Tilbudet gir elevene opplæring innen et vidt spekter visuelle uttrykksformer som tegning, maleri, skulptur, grafikk, animasjon, foto, mm.
Vi gir ikke kurs men jobber i prosess og langsiktig der blant annet tegning ofte inngår som grunnlag for arbeid med andre uttrykksformer.


Les mer om undervisningen i visuell kunst

Undervisningssteder

TKK underviser på mange skoler / andre bygg rundt omkring i byen og i Olavskvartalet. Hvilke skoler vi underviser i hva på kan variere fra år til år. Dette avhenger blant annet av elevgrunnlag, tilgjengelighet på lokaler, kvalitet på piano og annet.

Liste over undervisningssteder
 • Berg: Piano, Klarinett, Saxofon
 • Bispehaugen: Band, Rett i band, Gitar, Sang, Bass, Slagverk, Visuell kunst, Piano, Låtskriving, T@KT, Teater, Synthlab, Fargespill
 • Blussuvoll: Band, Gitar, Piano
 • Bratsberg: Sang
 • Breidablikk: Treblås
 • Brundalen: Gitar, Bass, Slagverk, Piano, Klarinett, Band, Rett i band, Studioteknikk
 • Byåsen: Band, Rett i band, Messingblås, Blokkfløyte, Treblås, Fiolin, Gitar, Sang, Piano, Teater, Visuell kunst, Cello, Slagverk
 • Charlottenlund b: Fiolin, Sirkus (Charlottenlundhallen), Messingblås, Treblås, Piano
 • Charlottenlund u: Gitar, Sang
 • Dalgård: Piano og Fiolin
 • Eberg: Fløyte, Messingblås
 • Flatåsen: Piano, Messingblås, Klarinett
 • Hoeggen: Fløyte, Klarinett
 • Hårstad: Messingblås, Piano
 • Ila: Fiolin, Gitar, Sang, Piano, Sirkus, Tuba, Fargespill, Dans
 • Kattem: Fiolin, Cello, Piano, Rett i orkester, Fargespill
 • Kolstad: Piano, Gitar, Rett i band, Dans, Synthlab, Rap
 • Lade: Treblås, Messingblås, Piano
 • Markaplassen: Sang
 • Nardo: Piano, Messingblås, Treblås
 • Nidarvoll: Messingblås, Treblås
 • Nyborg: Fiolin
 • Nypvang: Messingblås, Fløyte, Piano
 • Okstad: Sirkus, Piano, Messingblås, Fløyte
 • Ranheim: Piano, Gitar, Messingblås, Treblås, Band, Rett i band, Slagverk
 • Rosenborg: Messingblås, Klarinett
 • Rye: Treblås, Sang, Piano, Messingblås
 • Saupstad: Piano, Fargespill, Visuell kunst
 • Singsaker: Sang, Piano, Treblås, Fiolin, Teater.
 • Spongdal: Piano, Sang, Treblås, Messingblås, Fiolin,
 • Stabbursmoen: Piano
 • Steindal: Messingblås, Fløyte
 • Strindheim: Gitar, Messingblås, Klarinett, Piano, Sirkus
 • Sverresborg: Piano
 • Sunnland: Gitar, Piano, Sang
 • Tonstad: Gitar, Piano, Messingblås, Treblås
 • Utleira: Piano, Messingblås, Treblås
 • Vikåsen: Piano, Messingblås
 • Åsheim b: Piano, Messingblås, Treblås
 • Åsheim u: Piano
 • Åsvang: Fiolin, Cello, Messingblås, Treblås, Piano
 • Åsveien: Treblås, Gitar, Messingblås

 Andre lokaler

 • Gregusgt 7 (Lademoen): Visuell kunst
 • Kattem helse og velferdssenter: Fiolin, Cello, Rett i orkester, Piano
 • Ilen kirke: Orgel
 • Olavskvartalet: Musikkdisipliner, Ministrykeopplæring, Lørdagsskole, Ensemblesang, Aspirantkor.

Kulturskolekalenderen

Kalenderen vår

Facebook

Kulturskolen på facebook

Om oss

Administrasjonen

Rektor (konstituert til 1. mars)

 • Svein Hanaset: Tlf. 72 54 88 03

Avdelingsledere musikk:

 • Svein Hanaset: Sang, gitar, bass, slagverk, T@kt. Tlf. 72 54 88 09
 • Line Henriksen: Strykeinstrumenter. Tlf. 72 54 88 08
 • Brynjar Sonstad: Blåseinstrumenter, Lørdagsskolen. Tlf.72 54 88 06
 • Lars Støre Gullichsen: Piano, orgel, synth, harpe, trekkspill, musikkterapi. Tlf. 72 54 88 07

Avdelingsleder visuell kunst:

 • Kristina Karlsen: Tlf. 72 54 88 10

Avdelingsleder scenekunst (teater, sirkus og dans):

 • Susanne Rasmussen: Tlf. 72 54 88 05

Avdelingsleder Fargespill:

 • Jorunn Dugstad: Tlf. 72 54 88 12

Den kulturelle skolesekken:

 • Jorunn Dugstad: Avdelingsleder. Tlf. 72 54 88 12
 • Guri Krog Dodig: Turnélegger. Tlf. 72 54 88 11

Merkantile tjenester:

 • Rita Leraand: Spesialkonsulent. Tlf. 72 54 88 04
 • Heidi Aunmo: Førstesekretær, Lørdagsskole. Tlf. 72 54 88 02
 • Ann Helen Bolland: Førstekonsulent, skolepenger, elevkartotek. Tlf. 72 54 88 01
 • Kine Rustad-Christiansen: Førstesekretær. Tlf. 72 54 88 00

Besøksadresse:
Olavskvartalet, Olav Tryggvasonsgt. 2
Åpningstider:
Alle skoledager man – fre. 08:00 til 19:00
Øvrige arbeidsdager 08:00 – 15:30

Den kulturelle skolesekken
Fagplaner 

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 16.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css