Administrasjon og lederstøtte

Kontakt Administrasjon og lederstøtte

Finn ansatt og se kart

Administrasjon og lederstøtte dekker et bredt spekter av behov både innad i kommunen, og utad mot innbygger. Derfor har vi ansatte med bred kompetanse, som samarbeider med alle deler av kommunen.

Trondheim kommunes overordnede kommunikasjonsstrategi

Sosiale medier

Når du tar kontakt med Trondheim kommune, på sosiale medier, er det gjerne oss du møter.

Bytorget

Bytorget ligger i Erling Skakkes gate 14. Hit er det mange som kommer for å få hjelp og veiledning til ulike offentlige tjenester. I Bytorget har vi datamaskiner du kan bruke.

Rådhuset

Når du kommer til Rådhuset, er vi de første du møter. Her har vi mange ulike oppgaver, fra møteromsansvar til service til innbygger.

Hovednummer

Når du ringer Trondheim kommunes hovednummer for å få hjelp, er det vi som veileder deg.

Utvikling

En sentral oppgave for enheten er å bidra med utvikling for hele kommunen. Det spenner fra økt produktivitet gjennom digitalisering, til stadig forbedring av dialogen med innbygger.

Om enheten

Om oss

Vi håndterer et bredt sett av oppgaver tilknyttet blant annet lønn, regnskap og saksbehandling for Kommunedirektøren, service til innbygger, produksjon av kommunens ID-kort til kommunedirektør, områdedirektører og kommunens drøyt 200 enheter. Vi bidrar også i oppfølging av alle enhetsledere, og fungerer i tillegg som støtte for Kommunedirektøren ved kriser og beredskap.

Enhetens ansatte er i dag organisert i to grupper. Vi er lokalisert på Rådhuset og Fylkets hus. Noen ansatte har oppgaver i begge gruppene og ulike prosjekter. Enheten er lærebedrift og vi har for tiden en lærling i kontorfag.

Enhetens serviceerklæring

Serviceerklæring

Vi skal gi vennlig service, riktig informasjon, god veiledning og henvise deg videre til riktig instans i kommunen når du trenger det.

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • betjening av publikumsmottakene i Bytorget og på Rådhuset, kommunens hovednummer, chat og sosiale medier
  • drift av ID-kontoret som utsteder ID-kort til alle kommunens ansatte
  • drift av felles møterom på Rådhuset og i Bytorgkvartalet
  • veiledning i kommunens saksbehandlingssystem for kommunedirektøren
  • merkantile funksjoner for kommunedirektøren, enhetsledere og egen enhet
  • fagressurs i ulike prosjekt og grupper

Hva kan du forvente av våre tjenester?

Vi skal henvise deg til digitale kanaler eller løsninger og veilede deg slik at du får utført tjenesten på en tilfredsstillende måte.

Når du skriver til våre postmottak

Vi sjekker postmottak daglig. Henvendelser som kommer til våre postmottak besvares i løpet av et døgn. Forvaltningsloven § 11

Vi forsøker alltid å henvise videre til korrekt instans om henvendelsen ikke kan besvares av oss.

Når du kontakter oss på chat eller sosiale medier

Vi svarer på chat og sosiale medier mellom 08.00-15.30 alle hverdager, men du kan sende inn henvendelser hele døgnet.

Når du ringer oss på telefon

Vi har som målsetting at du skal få rask kontakt med oss når du ringer. Her skal vi hjelpe deg så langt vi kan for at du skal få svar på din henvendelse. Om du er usikker på hvem i kommunen du skal snakke med, kan du søke opp person, enhet eller tjeneste via søkefelt på kommunens nettside.

Når du besøker oss

Besøkende møter opp i publikumsmottak om annet ikke er avtalt. Du kan her få hjelp til å komme i kontakt med rett person eller enhet i Trondheim kommune. I publikumsmottaket i Bytorget kan du få bistand til å fylle ut søknader som skal til Trondheim eiendom og Oppvekstadministrasjonen. Ansatte som har behov for våre tjenester er velkommen til å oppsøke oss der vi sitter.

Vår behandling av sensitiv informasjon

De som benytter våre tjenester skal være trygg på at konfidensialitet ivaretas og at informasjon behandles med respekt. Alle våre medarbeidere er godt kjent med personvernreglene og ivaretakelse av disse.

Hva ønsker vi av deg?

Vi ønsker at postmottak blir benyttet fremfor generelle henvendelser direkte til ansatte via e-post, chat eller per telefon. Alle henvendelser sendt til postmottak bør inneholde fullt navn og kontaktinformasjon.

Bruk nettvett. Ikke oppgi sensitive personopplysninger når du kontakter Trondheim kommune.

Forbedringsforslag til service

Har du noen forbedringsforslag, er det bare å ta kontakt med oss. Vi tar alle slike henvendelser seriøst og vi har et inderlig ønske om å bli enda bedre i vår serviceleveranse. Ansatte bes bruke avviksmelding/forbedringsmelding, besøkende kan sende henvendelse til .

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Administrasjon og lederstøtte, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 201000

Adresse: Erling Skakkes gate 14, 7013 TRONDHEIM

Leder

Mai Sissel Grønli
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Elin Johanne Sørgjerd Berge

Kontorfagarbeider

E-post:

Magnus Foss Gran

Konsulent m/mastergrad

Telefon:

E-post:

Anne Iren Grande

Førstekonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Liv Hatlen

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Richard Høgnes

Konsulent

Telefon:

E-post:

Merete Sødahl Jensen

Konsulent m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Merete Johansen

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Håkon Kibsgaard Jordet

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Grethe Johanne Myhre-Johansen

Konsulent

Telefon:

E-post:

Angunna Lundquist Rinnan

Førstesekretær

E-post:

Raymond Raaket

Førstekonsulent

Telefon:

E-post:

Heidi Sagmo-Søvde

Konsulent 1 m/høyskole

Telefon:

E-post:

Amin Said

Førstekonsulent m/høyskole

Telefon:

E-post:

Eva Kokaas Skagen

Konsulent

E-post:

Emilie Storrø

Lærling Service - og adm.faget

Direktetelefon:

E-post:

Jan Ole Veiseth

Konsulent

Telefon:

E-post:

Kate Aarvik

Konsulent

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 02.01.2024

201000

Fant du det du lette etter?