Tolketjenesten

Kontakt Tolketjenesten

Finn ansatt og se kart

Tolketjenesten formidler og utfører tolke- og oversettelsestjenester på ca. 60 språk til alle enheter i Trondheim kommune. Vi har ikke kapasitet til å levere tolke- og oversettelsestjenester til enheter utenfor Trondheim kommune eller til privatpersoner generelt.

Tolketjenesten er den kommunale tolke- og oversettelsestjenesten i Trondheim. Tolketjenesten bidrar til at andre enheter overholder sin lovpålagte informasjons- og veiledningsplikt overfor minoritetsspråklige innbyggere, jf. forvaltningsloven § 11, § 16, § 17 samt eventuelle særlover.

Bestilling av tolking og oversetting

Bestilling av tolking og oversetting

Bruk tilsendt brukernavn og passord. Hvis du ikke har fått tilsendt brukernavn og passord, ta kontakt med oss på e-postadresse .

Spørsmål vedrørende din bestilling eller andre spørsmål til Tolketjenesten sendes til . Henvendelser på e-post besvares raskt.

Telefonen til Tolketjenesten 72 54 47 60, og er åpen mandag kl. 09.00-12.00, tirsdag- fredag kl. 09.00-11.30 og kl. 12.30-14.30. 

Ved akutte henvendelser kan vi nås på telefon 91 76 02 85 mandag- fredag mellom kl. 08.00-15.30. Eksempler på akutte henvendelser er: tolk ikke møtt/tar ikke telefonen.

Råd ved bestilling av tolk

Gi nøyaktige opplysninger om oppdraget:

  • språk og eventuell dialekt
  • tidspunkt og varighet (sett av nok tid, da samtale med tolk tar lengre tid)
  • sted (nøyaktig adresse, avdeling, etasje, inngang, o.l.)
  • navn og fødselsdato for klient
  • navn og telefonnummer for kontaktperson
  • kort om hva saken gjelder, slik at tolken kan møte forberedt

Tips:

  • Bestill tolk i god tid. På enkelte språk kan det være vanskelig å få tak i tolk. Ved møter der mange er involvert, kan det lønne seg å bestille tolk først.
  • Husk å sette av nok tid til samtalen. Det tar lengre tid å gjennomføre en samtale ved hjelp av tolk enn en vanlig samtale.

Råd ved bestilling av oversettelser

Forevis original, eller lever bekreftet kopi. Tolketjenesten bekrefter om oversettelsen er gjort på grunnlag av original, bekreftet kopi eller ubekreftet kopi. Skannet dokument eller faks regnes som ubekreftet kopi.

Lever i god tid. Ordinær leveringstid er innen fire (4) uker. Vi bestreber oss på å levere så raskt som mulig, men ved stor pågang – generelt eller på det aktuelle språket – kan det ta noe mer tid.

Dokumenter må i regelen oversettes i sin helhet. Det er ikke mulig å trekke ut deler av et dokument for oversettelse, med unntak av standardtekster som følger offentlige papirer (for eksempel retningslinjer).

Ved oversettelse av brosjyrer og annet informasjonsmateriell er det viktig at vi får den endelige utgaven av teksten. Endringer underveis kan føre til forsinkelser og merkostnader. Har du spesielle ønsker og krav med tanke på layout, må dette formidles når oversettelsen bestilles. Husk at tekstmengden kan vokse ved oversetting til visse språk.

Dersom andre instanser og ikke kunden selv skal betale for oversettelsen, må en bekreftelse på dette følge dokumentet.

Ved innsending av dokumenter må det legges ved et følgebrev med opplysninger om hvilket språk dokumentet ønskes oversatt fra/til, navn (enhet og ansatt), telefonnummer og leveringsadresse/fakturaadresse. Dersom navn i dokumentet kan skrives på ulike måter, må du gjøre oppmerksom på hvilken skrivemåte som benyttes.

Dokumenter som skal brukes i utlandet, må ofte påføres notarial- og apostillestempel eller legaliseres ved Utenriksdepartementet/ambassade. Dette kan også gjelde oversettelsen av dokumentet. Du må selv ta ansvar for å sjekke ut om dokumentet må påføres notarial- og apostillestempel, og du må selv gjøre dette hos Notarius Publicus/Statsforvalteren. Slike tjenester er pålagt gebyrer. Du kan finne ut mer om legalisering her: www.regjeringen.no/no/dokumenter/legalisering-ud/id752911

Priser og vilkår for tolking

Tolking i forbindelse med kontakt mellom enheter i Trondheim kommune og minoritets-språklige innbyggere bosatt i kommunen, dekkes over Tolketjenestens budsjett og utføres derfor i regelen gratis. Oppdraget bestilles av den aktuelle enheten.

Vi viser til internsidene våre for informasjon om pris til kommunale enheter.

Priser og vilkår for oversetting

Tolketjenesten er en kommunal enhet og kan kun oversette dokument for enheter i Trondheim kommune. Vi viser til internsidene våre for informasjon om pris til kommunale enheter.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tolketjenesten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonen til Tolketjenesten er åpen: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 09.00 - 11.30 og 12.30 - 14.30, mandag 09.00 - 12.00.

TK-kode: 532100

Adresse: Sorgenfriveien 17, 7031 TRONDHEIM

Leder

Dolores Didovic
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Iman Abd-Ali

Tolk

Telefon:

E-post:

Maria Cecilia Abella Pignone

Tolk og oversetter

Telefon:

E-post:

Shek Idris Saleh Adem

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Mohamed Ahmed Abdou Ahmed

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Thomas Alexander Al-Kahwaji

Tolk

Telefon:

E-post:

Afaf A M Al-Khattab

Tolk

Telefon:

E-post:

Mohamed-Saif Ibrahim Amin Al-Mofty

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Sayf Tareq Jamil Al-Samerai

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Ashwaq Taleb Nahi Al-Shneishel

Tolk

Telefon:

E-post:

Alaa Ahmad Aldaher

Tolk

Telefon:

E-post:

Sana Alkaabi

tolk

Telefon:

E-post:

Elena Almås

Tolk

Telefon:

E-post:

Svetlana Alpermann

Tolk

Direktetelefon:

E-post:

Faizah Amin

tolk

Telefon:

E-post:

Khairul Amin

TOLK

Telefon:

E-post:

Inga Kristina Andersen

tolk

Telefon:

E-post:

Sureyya Aydin

Tolk

E-post:

Abdul Aziz Babakarkhail

tolk

Telefon:

E-post:

Dewa Babarkarkhail

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Hashem Baroud

Tolk

Telefon:

E-post:

Nataliya Basarab

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Kate Vivi-Ann Berg

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Parag Bijukchhe

Konsulent

Telefon:

E-post:

Maryna Bila

Tolk

Telefon:

E-post:

Tzigiereda Tekea Birhane

Tolk

Telefon:

E-post:

Branka Blazevic

Tolk og oversetter

Telefon:

E-post:

Oksana Bogatyrenko

Tolk

Telefon:

E-post:

Signe Bråtelund

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Soryvilay Bunchhoeun

Tolk u/utdanning

Direktetelefon:

E-post:

Tetiana Bunchuk

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Frederic Halintwali Bunyege

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Oksana Chernevych

Tolk

Telefon:

E-post:

Hicham Cherradi

Tolk

Telefon:

E-post:

Olga Davidchuk

TOLK

Telefon:

E-post:

Maysa Izzat Dawoud

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Marina Manuela De Paoli

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Berhane Debesai

Tolk IV

Telefon:

E-post:

Viktoria Dovhan

Tolk

Telefon:

E-post:

Kamal El-Faraj

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Ismail Salad Elmi

Tolk IV

Telefon:

E-post:

Hesham Mohamed Elmofty

Tolk

Telefon:

E-post:

Latifa Enayati

Tolk

Telefon:

E-post:

Pascal Eugeniu

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Olga Mykolayivna Fagerland

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Yuliia Fefelova

Tolk

Telefon:

E-post:

Olga Katrine Fossli

tolk

Telefon:

E-post:

Wael Philip Zaky Gallab

Tolk m/utdanning

E-post:

Carlos Jose Gallego Garcia

Tolk

Telefon:

E-post:

Nikolay Nikolaev Gerov

Tolk og oversetter

Telefon:

E-post:

Mona Ghafour

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Thamer Ghanem

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Hakima Ghouat

Tolk

Telefon:

E-post:

Anna Gilska

Tolk

Telefon:

E-post:

Nataliya Glavnik

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Sandra Izabela Godlewska

Tolk

Telefon:

E-post:

Abadima Guye

Tolk

Telefon:

E-post:

Samuel Erik Villy Gælok

Tolk og oversetter

E-post:

Irem Göcgenci Jakobsen

Tolk

Telefon:

E-post:

Ahmad Shah Mansoor Habib khael

Tolk m/utdanning

E-post:

Haybat Rashid Hacham

Tolk

Telefon:

E-post:

Victor Halvorsen

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Fazel Rahman Hamidi

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Waleed Hanafy

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Elena Hatlegjerde

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Nidal Mohamad Hejazi

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Nora Hermes

TOLK

Telefon:

E-post:

Ira Hestnes

Tolk

Telefon:

E-post:

Jocelyne Muhayimana Von Hof

Tolk

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ewa Katarzyna Holmstad

Tolk og oversetter

Telefon:

E-post:

Nataliya Holovan

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Nataliya Honcharova

Oversetter

Telefon:

E-post:

Nadine Hope

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Mohammed Muawia Ibrahim

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Rim Ibrahim

Tolk

Telefon:

E-post:

Anna Anita Jaskiv

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Natalia Jaskiv

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Larisa Jazetska

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Nidal Ahmad Kajjo

Tolk

Telefon:

E-post:

Marina Karlsen

Tolk

Telefon:

E-post:

Ali Kawkabishad

Tolk

Telefon:

E-post:

Mohammed Furqan Khan

Tolk

Telefon:

E-post:

Nataliia Khrystych

Tolk

Telefon:

E-post:

Vladyslav Kladko

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Susanna Kleven

Tolk m/utdanning

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Vilora Kolodiy

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Mohamed Komeja

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Larysa Korniychuk

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Olga Korobko

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Olena Oleksandrivna Kukharenko

Tolk

Telefon:

E-post:

Oksana Kuspys

Tolk

Telefon:

E-post:

Desta Kedir Lemisso

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Anna Lian

Tolk u/utdanning

Telefon:

E-post:

Mariia Makarova

Konsulent

Telefon:

E-post:

Mahamed Isse Malele

Tolk

Telefon:

E-post:

Yanina Melnikova

Tolk

Telefon:

E-post:

Angela Shulgin Melnyk

Oversetter

Telefon:

E-post:

Izzatullokh Mirakmalov

Tolk

Telefon:

E-post:

Irena Mrso

Konsulent m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Nicole Muhimpundu

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Jamila Muzafari

Tolk

Telefon: 948221034

E-post:

Nafeesa Naghat

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Essa Naseri

Tolk u/utdanning

Telefon:

E-post:

Nurana Nasib

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Genevieve Nduwimana

Tolk

Telefon:

E-post:

Tamara Nevmerzhytska

Tolk

Telefon:

E-post:

Marit Rousing Ngamchalad

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Sara Nigmetova

Tolk

E-post:

Katja Norstad

TOLK

Telefon:

E-post:

Sam Ntagungira

Tolk u/utdanning

Telefon:

E-post:

Tashi Nyima

Tolk

E-post:

Elva Nziza

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Iryna Odarenko

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Alyona Trach Oftedahl

Tolk og oversetter

Telefon:

E-post:

Nyikola Oguouk Akway

Tolk u/utdanning

Telefon:

E-post:

Adam Olabi

Tolk med master

Telefon:

E-post:

Firaoll Muktar Osman

Tolk

Telefon:

E-post:

Oksana Pankratova

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Svitlana Synyuk Pedersen

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Tetyana Lysyura Pedersen

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Hanna Pettersen

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Mafalda Cristina Pinto De Almeida

Tolk

Telefon:

E-post:

Eduard Pogorilyy

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Abdullah Polat

Tolk

Telefon:

E-post:

Liza Rasul

Tolk

Telefon:

E-post:

Ibrahim Safer

Tolk

Telefon:

E-post:

Nasima Salem

Tolk

Telefon:

E-post:

Iryna Scharrer

Tolk

Telefon:

E-post:

Vera Simonsen

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Anna Sivertsen

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Anna Kolisnyk Sivertsen

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Aleksandra Anna Skwira

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Taras Smirnov

Tolk

Telefon:

E-post:

David Solesvik

Tolk

Telefon:

E-post:

Khrystyna Solomchak

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Iuliia Stanishevska

Tolk

Telefon:

E-post:

Alla Steffensen

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Kristina Strasunske

Tolk

Telefon:

E-post:

Raymon Strendo

Tolk

Telefon:

E-post:

Oksana Størseth

Tolk

Telefon:

E-post:

Vanessa Sugay Arashiro

Konsulent

E-post:

Olga Sukhomud

Tolk og oversetter

Telefon:

E-post:

Hanna Surgai

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Helen Algerøy Tag

Tolk

Telefon:

E-post:

Roohi Tahir

Tolk u/utdanning

E-post:

Teamrat Weldeyesus Tedla

Tolk m/utdanning

Direktetelefon: 004790127922

E-post:

Tetyana Teshnar

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Galyna Tjentland

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Kateryna Tkachenko

Tolk

Telefon:

E-post:

Tetyana Tkachenko

Tolk

Telefon:

E-post:

Irene Torkildsen

Tolk og oversetter

Telefon:

E-post:

Lamia Trad

Tolk

Telefon:

E-post:

Snizhana Tsyganii

Tolk

Telefon:

E-post:

Maung La Tun

Tolk

Telefon:

E-post:

Julia Tveit

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Salahedin Vahabpoor

Tolk u/utdanning

Telefon:

E-post:

Alva Varøy

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Svitlana Vestvik

Tolk

Telefon:

E-post:

Natalia Maria Vigrestad

Tolk og oversetter

Telefon:

E-post:

Olena Vorontsova

Tolk

Telefon:

E-post:

David Macharia Wanjama

Tolk

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Olga Wara

Tolk

Telefon:

E-post:

Anna Yevdiukhina

Tolk

Telefon:

E-post:

Yassmin Hisham Mohamed Rashad Youssef

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Olha Yushchenko

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Birgül Yüksel

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Ahmed Zawawi

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Alina Zielinska

Tolk m/utdanning

Telefon:

E-post:

Ania Filatova Øgaard

Tolk

Telefon:

E-post:

Anniken Aase

Språkkonsulent

E-post:

Sist oppdatert: 14.11.2023

532100

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward