Målet med Den kulturelle spaserstokken er at alle seniorer i byen skal ha mulighet til å delta i kulturelle aktiviteter og fritidstilbud. Den kulturelle spaserstokken har mer enn 200 arrangement årlig på ulike arenaer i byen.

Väsen på Nidarvoll helsehusHvordan finne våre tilbud?

Den kulturelle spaserstokken utgir en kulturkalender tre ganger i året.

Last ned kulturkalender for september - desember 2017

Du kan kontakte Kulturenheten på tlf. 72 54 57 00 eller 72 54 57 14, for å få vår kulturkalender tilsendt.

Du kan også følge med i Trondheim kommunes annonse i Adresseavisen på lørdager og i Det skjer i Adresseavisen.
Den kulturelle spaserstokken Trondheim er også på Facebook.

Hvordan jobber vi?

  • Den kulturelle spaserstokken flytter kulturen dit seniorene er, og har arrangement på helse- og velferdssentre og nærmiljøarenaer i alle bydeler.
  • Den kulturelle spaserstokken samarbeider med sentrale kulturinstitusjoner og festivaler om tilrettelegging for seniorer.
  • Bredde i tilbudet er viktig - Den kulturelle spaserstokken skal gi et tilbud innen alle kunstformer, som musikk, teater, film, litteratur, kunst, trim og friluftsliv.
  • Kvalitet er viktig - seniorer mister ikke sin kritiske sans med årene.
  • Den kulturelle spaserstokken gir i stor grad oppdrag til lokale kulturutøvere, og samarbeider med nærliggende kommuner om turneer.
  • Den kulturelle spaserstokken samarbeider med frivillige, helse og velferd, lag og organisasjoner, offentlige og private arenaer om utvikling av et mangfoldig kulturtilbud for seniorer.

Den kulturelle spaserstokken nasjonalt
Den kulturelle spaserstokken ble startet i Trondheim i 2003, som "Kulturpakken for eldre". Fra 2007 ble det en nasjonal satsing, administrert av Kulturdepartementet. Formålet er å gi et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for eldre. Fra 2015 videreføres ordningen gjennom en økning i fylkeskommunenes frie inntekter.

Les mer om Den kulturelle spaserstokken nasjonalt på regjeringen.no

Interkommunalt samarbeid og Metusalemfestivalen

Det er etablert et interkommunalt nettverk mellom kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag om Den kulturelle spaserstokken.

I 2009 ble også seniorfestivalen Metusalemfestivalen startet som en del av dette samarbeidet. Festivalen arrangeres på omgang av kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag.

Les mer om det interkommunale samarbeidet om Den kulturelle spaserstokken

Les mer om Metusalemfestivalen

Kontakt oss

Vi vil gjerne ha innspill, tilbakemeldinger, spørsmål og forslag!

Daglig leder for Seniorkultur Åste Selnæs Domaas
tlf. 917 46 589
aste.selnas.domaas@trondheim.kommune.no

Prosjektleder Hanne Jensen Sousa
tlf. 917 60 056
hanne-jensen.sousa@trondheim.kommune.no

Produsent Ove Bjørken
tlf. 412 00 540
ove.bjorken@trondheim.kommune.no

Kontakt Kulturenheten for å få kulturkalender tilsendt
tlf. 72 54 57 00 eller 72 54 57 14

ikon kultur Kultur, kunst og fritid