Hjem Kultur og fritidKulturtilbud for seniorer

Kulturtilbud for seniorer

Et godt og tilgjengelig kulturtilbud er viktig gjennom hele livsløpet, og det er et mål at alle seniorer i Trondheim har tilgang til et mangfoldig og variert kulturtilbud. Kultur er også et viktig helsefremmende virkemiddel, som bidrar til sosialt fellesskap og livskvalitet.

Hvordan finne kulturtilbud for seniorer?

Kulturenheten utgir en tilbudskatalog med tilbud fra Den kulturelle spaserstokken og Kulturvertene tre ganger i året.

Se tilbudskatalogen for januar - mai 2018

Du kan kontakte Kulturenheten på tlf. 72 54 57 00 eller 72 54 57 14, for å få vår kulturkalender tilsendt.

Du kan også følge med i Trondheim kommunes annonse i Adresseavisen på lørdager og i Det skjer i Adresseavisen.

Følg Den kulturelle spaserstokken Trondheim på Facebook

Om Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken har flere hundre kulturarrangement årlig, på ulike arenaer i hele byen.

Den kulturelle spaserstokken tilbyr arrangement på helse- og velferdssentre og nærmiljøarenaer i alle bydeler, og samarbeider med ulike kulturaktører, kulturinstitusjoner og festivaler om arrangement og tilrettelegging.

Den kulturelle spaserstokken gir tilbud innen alle kunstformer: Musikk, teater, film, litteratur, kunst, trim og friluftsliv, og gir i stor grad oppdrag til lokale utøvere. 

Arrangement i Den kulturelle spaserstokken er spesielt tilrettelagt for seniorer, men er åpne for alle interesserte.

Interkommunalt samarbeid og nasjonal satsing

Det er etablert et interkommunalt nettverk mellom kommuner i Trøndelag om Den kulturelle spaserstokken. Kommunene samarbeider bl.a. om turneer og oppdrag til lokale kulturutøvere.

I 2009 ble også seniorfestivalen Metusalemfestivalen startet som en del av dette samarbeidet. Festivalen arrangeres på omgang av kommuner i Trøndelag.

Fra 2007 har Den kulturelle spaserstokken vært en nasjonal satsing. Formålet er å gi et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for eldre. Fra 2015 har ordningen vært administrert gjennom en økning i fylkeskommunenes frie inntekter.

 

Andre aktivitetstilbud for seniorer

Kulturvertene tilbyr aktiviteter og arrangement som supplerer tilbudene i Den kulturelle spaserstokken. Kulturvertene tilrettelegger for gode møteplasser for seniorer i bydelene i samarbeid med ansatte i helse og velferd, borettslag, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner i nærmiljøet.

Noen av kulturvertenes tilbud er åpne for alle interesserte. Disse finner du i tilbudskatalogen. Kulturvertene har i tillegg sporadiske arrangement og faste tilbud på helse- og velferdssentrene.

Kulturkarusellen - tilbud til helse- og velferdssentre

Kulturkarusellen er et skreddersydd kulturtilbud til helse- og velferdssentrene i Trondheim kommune. Målgruppen for Kulturkarusellen er beboere med lav mobilitet og deres pårørende.

Arrangementene i Kulturkarusellen holdes som interne arrangement og annonseres ikke eksternt.

Kulturenheten sender tilbud om arrangement til helse- og velferdssentrene to ganger i året.

Kontakt

Kulturenheten har ansvar for kulturtilbud til seniorer.

Avdelingsleder Seniorkultur
Åste Selnæs Domaas
telefon 917 46 589
aste.selnas.domaas@trondheim.kommune.no

Oversikt over alle ansatte i Seniorkultur

Hanne Jensen Sousa - koordinator for Den kulturelle spaserstokken
tlf. 917 60 056 - hanne-jensen.sousa@trondheim.kommune.no

Ove Bjørken - produsent
tlf. 412 00 540 - ove.bjorken@trondheim.kommune.no

Anniken Glein - koordinator Folkehelseuka
tlf. 72 54 57 00 - anniken.glein@trondheim.kommune.no

Ingrid Nyhus - koordinator for kulturvertene
tlf. 905 73 944 - ingrid.nyhus@trondheim.kommune.no

Knut Sletnes - kulturvert
tlf. 974 14 560 - knut.sletnes@trondheim.kommune.no

Alis Pile Pedersen - kulturvert
tlf. 974 25 033 - alis-pile.pedersen@trondheim.kommune.no

Martin Lingås - kulturvert
tlf. 952 63 613 - martin.lingas@trondheim.kommune.no

Adnan "Adi" Kuko - kulturvert
tlf. 915 30 749 - adnan.kuko@trondheim.kommune.no

Torstein Holen - kulturvert
tlf. 72 54 57 14 - torstein.holen@trondheim.kommune.no

Kjartan Edvardsen - kulturvert
tlf. 913 41 951 - kjartan.edvardsen@trondheim.kommune.no

Frida Oline Evensen Winther - kulturvert
tlf. 932 10 338 - frida.oline.evensen.winther@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 15.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css