Målet med Den kulturelle spaserstokken er at alle seniorer i byen skal ha mulighet til å delta i sosiale aktiviteter og fritidstilbud. Den kulturelle spaserstokken har rundt 200 arrangement årlig på ulike arenaer rundt i byen.

Väsen på Nidarvoll helsehusHvordan finne våre tilbud?

Den kulturelle spaserstokken utgir en kulturkalender tre ganger i året.

Du kan kontakte Kulturenheten, tlf. 72 54 57 00 eller 72 54 57 14 for å få vår kulturkalender tilsendt.
Du kan også følge med i Trondheim kommunes annonse i Adresseavisen på lørdager og i Det skjer i Adresseavisen.

Den kulturelle spaserstokken Trondheim er også på Facebook.

Prosjektleder Hanne Jensen Sousa kan du treffe på tlf. 917 60 056
Eller mail: hanne-jensen.sousa@trondheim.kommune.no

 Om Den kulturelle spaserstokken

  • Den kulturelle spaserstokken flytter kulturen dit seniorene er - "Spaserstokken kommer til en bydelskafe nær deg!"
  • Vi tilrettelegger for seniorer på sentrale kulturinstitusjoner i Trondheim, blant annet Trøndelag Teater, Trondheim kino, Olavshallen og muséer.
  • Bredde i tilbudet er viktig - vi forsøker å gi et tilbud innen alle kunstformer, som musikk, teater, film, litteratur, kunst, trim og friluftsliv.
  • Kvalitet er viktig! Seniorer mister ikke sin kritiske sans med årene!
  • Nært samarbeid med frivillige, helse og velferd, lag og organisasjoner, offentlige og private arenaer.

ikon kultur Kultur, kunst og fritid