Bevaringsstrategi for Heimdal

Bevaringsstrategi for Heimdal

Kommunen jobber med å lage en bevaringsstrategi for Heimdal sentrum. Vi forventer å sende strategien på høring i desember 2022.

Heimdal sentrum i 1952
Foto: Widerøe's flyveselskap/ Polarfly

Strategien setter fokus på Heimdals historikk og stedsidentitet, og gir forslag til bevaring og videreutvikling av Heimdal sentrum.

Heimdal har en helt spesiell rolle innenfor Trondheim kommunes grenser - stedet er både et stort lokalt sentrum, en stasjonsby og et tidligere kommunesenter for Tiller og Leinstrand. Stedet har sin egen klare identitet og historie som en selvstendig og velfungerende småby.

Det er en målsetting at Heimdal sentrum skal videreutvikles som et attraktivt sentrum for boliger og nyetableringer, og der miljøvennlige transport prioriteres. I dette ligger det å bygge opp om det som har gjort, og gjør, Heimdal til et flott sted i dag. Historien til Heimdal skal ligge til grunn og synliggjøres, også i den videre utvikling.

Strategien er bygd opp i tre deler, der første del gjennomgår den historiske utviklingen til Heimdal sentrum, og andre og tredje del gir føringer for bevaring og hvordan stedsidentiteten kan ivaretas og utvikles. En gjennomgang av alle bevaringsverdige bygninger følger som et vedlegg til strategien.

Bevaringsstrategi for Heimdal (forslag)

Bygningsanalyse Heimdal sentrum

Saksreferanse i arkivet: 20/77795

Sist oppdatert: 24.11.2022

Fant du det du lette etter?