Andre mindre tiltak

Andre mindre tiltak

Det er i dag en rekke tiltak som enten er fritatt fra krav om ansvarlige foretak eller som er helt unntatt fra søknadsplikt. De fleste av disse tiltakene er nevnt konkret i plan- og bygningslovgivningen.

Begrepet andre mindre tiltak henviser til tiltak som ikke er nevnt konkret. Kommunen kan for disse tiltakene vurdere å frita fra krav om ansvarlige foretak eller helt unnta fra søknadsplikt. Dette er en beslutning vi tar i hvert enkelt tilfelle.

For at vi skal kunne vurdere ditt byggeprosjektet, må vi få tegninger, skisser eller bilder som beskriver hva du ønsker å gjøre. Dette kan du enten sende på e-post til  eller ta det med til vårt publikumsmottak i bytorget.

Hvis vi fritar fra krav om ansvarlig foretak så må du som tiltakshaver selv stå ansvarlig for søknad, prosjektering og utførelse. I tillegg, og dette gjelder også hvis vi fritar for søknadsplikt, så har du som tiltakshaver ansvar for at tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at tiltaket ikke kommer i strid med annet regelverk.

Relevant lovverk

Pbl § 20-4. Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

SAK10 kapittel 3. Tiltak som [...] kan forestås av tiltakshaver

SAK10 § 4-1. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling

Sist oppdatert: 06.08.2018

Fant du det du lette etter?