Anonyme henvendelser

Anonyme henvendelser

På Byggesakskontoret er vi forpliktet til å følge offentlighetsloven, og alle våre dokumenter er derfor som hovedregel offentlige og tilgjengelige for alle.

Det fremkommer av offentlighetslovens kapittel 3 i hvilke tilfeller vi kan unnta et dokument. Et ønske om å være anonym, er ikke tilstrekkelig hjemmel til å unnta et dokumentet fra offentligheten.

For blant annet å sikre rettssikkerheten til alle parter i en sak, ønsker vi at alle henvendelser inn til oss har en avsender. Skulle det likevel være særlige omstendigheter som gjør at du ikke ønsker å fremstå med fullt navn og adresse, kan du postlegge et brev som ikke kan spores til avsender, eller levere dokumentet i vårt kundemottak, Bytorget, i Erling Skakkes gate 14.

Vi gjør oppmerksom på at anonyme henvendelser kun vil bli fulgt opp der det foreligger grunnlag for videre oppfølging ut fra de opplysninger som er kommet inn, og kontorets prioriteringer til enhver tid.

Relevant lovverk

Offentlighetsloven kapittel 3

Sist oppdatert: 02.06.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward