Bortfall av tillatelse

Bortfall av tillatelse

Dersom tiltaket ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Ved søknader som er delt opp i søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse regnes treårsfristen fra rammetillatelsen.

En endringstillatelse vil i utgangspunktet ikke forlenge fristen. Medfører derimot en endringssøknad at tiltaket er av en slik karakter at det må opprettes en helt ny sak med full søknadsbehandling, vil en ny rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse være gyldig i 3 år fra det nye vedtaket.

Hvorvidt et tiltak er satt i gang vil bero på en konkret vurdering i den enkelte byggesak. Normalt vil det som et minimum kreves at selve byggeprosessen, det vil si det fysiske arbeidet, er satt i gang. Forberedende arbeider, for eksempel rydding av vegetasjon eller avtaking av matjord, er derimot ikke tilstrekkelig.

Tillatelsen faller også bort hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år.

Tilsvarende frister gjelder for dispensasjon.

Fristene kan ikke forlenges.

Relevant lovverk

Pbl § 21-9. Bortfall av tillatelse

Sist oppdatert: 11.04.2019

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward