Erklæring om ansvarsrett

Erklæring om ansvarsrett

Foretak skal erklære ansvar i byggesaken, enten de har sentral godkjenning eller kun oppfyller kravene listet opp i byggesaksforskriften.

Erklæring om ansvarsrett skal sendes til kommunen, enten via ansvarlig søker eller direkte til Byggesakskontoret med kopi til ansvarlig søker.

Ansvarlig søker har ansvar for å sende inn revidert gjennomføringsplan slik at Byggesakskontoret til enhver tid har siste versjon av gjennomføringsplanen.

Ved endring av ansvarlige foretak bør ansvarserklæringen sendes inn sammen med «Melding om endring av ansvarsretter» og oppdatert gjennomføringsplan.

Tidspunkt for erklæring
  • Ansvarserklæringen skal alltid sendes til Byggesakskontoret før arbeidet settes i gang.
  • Ansvarlig prosjekterende må erklære ansvar for relevant prosjektering før Byggesakskontoret gir igangsettingstillatelse for det aktuelle fagområdet. NB! Dette betyr ikke at all prosjektering som det konkrete foretaket har prosjekteringsansvar for må være ferdig.
  • Ansvarlig utførende må alltid sende erklæring om ansvarsrett før de fysiske arbeidene starter.
Foretak som ikke har sentral godkjenning eller som ikke oppfyller kravene til utdanning og praksis
  • Byggesakskontoret kan gi ansvarsrett der foretak ikke oppfyller kravene til utdanning og praksis, i tiltaksklasse 1:
    • Foretak som ikke har tilstrekkelig erfaring, men har høy utdannelse, kan få ansvarsrett som ansvarlig søker/ansvarlig prosjekterende.
    • Foretak som ikke har tilstrekkelig utdanning, men har lang og solid erfaring, kan få ansvarsrett som ansvarlig søker, prosjekterende og/eller utførende.
  • Unntakene gjelder ikke for ansvarlig kontrollerende foretak.
  • Foretak som ikke oppfyller kravene til utdanning og praksis, må sende inn erklæring om ansvarsrett med et følgebrev som forklarer hvilken utdanning og praksis de har.
Relevant lovverk

Pbl kapittel 23. Ansvar i byggesaker

SAK10 § 5-1. [... erklæring om ansvarsrett...]

SAK10 kapittel 9. Foretak og tiltaksklasser

SAK10 kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

SAK10 kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Sist oppdatert: 23.02.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward