Ferdigattest og brukstillatelse

Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Normalt er det foretaket som er ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

Ved tiltak med krav om ansvarlige foretak må følgende vedlegges søknaden:

  • Sluttrapport for avfall (kun aktuelt ved enkelte typer tiltak, jf. TEK17 § 9-6)
  • Gjennomføringsplan

Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer i forhold til tillatelsen, må følgende vedlegges søknaden:

  • Oppdatert situasjonsplan
  • Oppdaterte tegninger
  • Dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført 

Vi har en egen veileder som beskriver hvordan man går fram for å avslutte gamle byggesaker.

Relevant lovverk

Pbl § 21-10. Sluttkontroll og ferdigattest

SAK10 § 8-1. Ferdigstillelse av tiltak

Sist oppdatert: 04.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004