Privatrettslige forhold

Privatrettslige forhold

Ved behandling av byggesøknader skal kommunen ikke ta stilling til privatrettslige forhold. Unntaket er der dette fremgår direkte av plan- og bygningsloven, for eksempel når det gjelder tilknytning til infrastruktur og plassering av byggverk.

Hvis tiltakshaver ikke har de nødvendige privatrettslige rettighetene, og det fremstår som klart for kommunen, så skal søknaden avvises.

Selv om man får en byggetillatelse så innebærer det ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. De privatrettslige forholdene må avgjøres mellom partene. Det er derfor tiltakshaver som bærer risikoen for at han har de nødvendige rettighetene til til å gjennomføre tiltaket.

Relevant lovverk

Pbl § 21-6. Privatrettslige forhold

Sist oppdatert: 26.07.2018

Fant du det du lette etter?