Skorstein (pipe)

Skorstein (pipe)

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein, med mindre boenheten oppføres med vannbåren varme, eller årlig netto energibehov til oppvarming ikke overstiger kravet til passivhus.

Reparasjon av skorstein med nedsenking av nytt innerør, oppføring av ny skorstein og riving av skorstein er søknadspliktig. 

"Rene" skorsteinssaker, dvs. når det kun gjøres arbeider med skorsteinen, behandles av feieravdelingen ved Trøndelag brann- og redningstjeneste. I nye byggverk og i eksisterende byggverk hvor det samtidig skal gjennomføres andre søknadspliktige tiltak, vil skorsteinen være en del av byggesaken som behandles av Byggesakskontoret.

Rent vedlikehold av skorstein er ikke søknadspliktig. 

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på
Trøndelag brann- og redningstjenester sine nettsider

Relevant lovverk

Pbl § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

TEK17 § 14-4 fjerde ledd. Krav til løsninger for energiforsyning

TEK17 § 15-3. Røykkanal og skorstein

Sist oppdatert: 18.08.2023

Fant du det du lette etter?