Bolignummer

Bolignummer

Bruksenhetsnummer (som oftest kalt bolignummer) er en del av den offisielle adressen. Dette benyttes når flere boenheter har samme inngang. Typiske eksempler på dette kan være boligblokker med felles inngang. Bolignummeret brukes da for å identifisere den enkelte leiligheten.

Vil du vite hva som er bolignummeret på din leilighet?

Kontakt oss på telefon 72 54 25 00, så vil vi hjelpe deg.

Om bolignummer

Når flere boenheter har samme inngang vil de ha samme husnummer. For å kunne skille de ulike boenhetene/leilighetene benyttes det bolignummer. Et bolignummer består av en bokstav og fire siffer (eksempel H0204).

Bokstaven angir hva slags etasje det er snakk om:

  • K betyr kjelleretasje
  • U betyr underetasje
  • H betyr hovedetasje
  • L betyr loftsetasje

De to første sifrene angir så hvilken etasje leiligheten ligger i: 01 er 1.etasje, 02 er 2.etasje osv.

De to siste sifrene angir leilighetsnummeret i den aktuelle etasjen. Leilighetsnummeret telles alltid opp ved at man starter fra inngangsdøren, eventuelt toppen av trappen i den aktuelle etasjen (aldri heisen). Så nummereres leilighetene fortløpende fra venstre, mot høyre.

Eksempel:
H0204 er en leilighet som ligger i 2. hovedetasje. Den er den 4. leiligheten når man teller leilighetene fra venstre, mot høyre.

Alle leiligheter skal ha et klistremerke på døra/i dørkarmen, som angir leilighetens bolignummer. Dersom du mangler et slikt klistremerke kan du lage et selv eller lage det via kartverkets tjeneste www.seeiendom.no og skrive det ut.

Bolignummermerke

Eksempel på bolignummerering

I figuren under er det to innganger, med vegadressene Åslia 1 og Åslia 3. I hver inngang er det 6 leiligheter i 1.etasje. Når man går inn inngangsdøren er leilighetene nummerert ved at man følger veggen til venstre og nummererer fortløpende fra H0101 til H0106. På den måten har hver leilighet fått sin unike adresse.

Eksempel på bolignummerering i en etasje

Sist oppdatert: 29.06.2022

Fant du det du lette etter?