Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale

Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale

Kunngjøring av inngåtte utbyggingsavtaler

Leangen Travbane

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd, kunngjøres inngåtte utbyggingsavtaler for Leangen Travbane (fase 1), med bakgrunn i reguleringsplan R20170034: Tungavegen 1, gnr/bnr 4/13, 4/2 m.fl.

Parter i avtalene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Leangen Bolig AS. Opplysninger om avtalene fås ved henvendelse Eierskapsenheten, saksbehandler Sissel Dahlsveen, telefon 48 27 70 39, eller Ellisif Engum Mostad, telefon 94 78 75 27.

Massedeponi Sørborgen, Litugla m. m.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd, kunngjøres inngått utbyggingsavtale for Massedeponi Sørborgen, Litjugla m.m.., med bakgrunn for reguleringsplan K2014004 - Detaljregulering for massedeponi Sørborgen, Litugla m. m. Parter i avtalen er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Ramlo Sandtak AS Opplysninger om avtalen fås ved henvendelse Eierskapsenheten,saksbehandler Even Greis Terjesønn Hansen, telefon 91 69 57 32.

Blaklieggen

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd, kunngjøres inngått utbyggingsavtale for Blaklieggen, med bakgrunn i reguleringsplan R20130009: Blaklieggen, del av gnr/bnr 83/4, 83/7, 83/8 m.fl., detaljregulering. Parter i avtalen er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Steinan Nedre Utbygging AS. Opplysninger om avtalen fås ved henvendelse Eierskapsenheten, saksbehandler Åse Rita Ellingsen, telefon 97 74 34 00.

Sist oppdatert: 30.05.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004