Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale

Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale

Kunngjøring av inngåtte utbyggingsavtaler

Nyhavna Øvre

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres inngått utbyggingsavtale om
Nyhavna Øvre på grunnlag av reguleringsplan r20150036 «Strandveien 75, Lade alle 3, 9 og 9b, Ladebekken 11 og 15».

Nærmere opplysninger om avtalen kan fås ved henvendelse til Trondheim kommune, Eierskapsenheten, Sissel Dahlsveen, telefon 48 27 70 39.

Granåsen Gård

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd, kunngjøres inngått utbyggingsavtale for Granåsen Gård østre del, med bakgrunn i reguleringsplan R20130067, «Granåsen gård, østre del gnr/bnr 49/1, 16/61 m.fl., detaljregulering».

Parter i avtalen er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Granås Øst AS. Opplysninger om avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Wenke Sølberg, telefon 97 74 34 00.

Leangen Travbane

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd, kunngjøres inngåtte utbyggingsavtaler for Leangen Travbane (fase 1), med bakgrunn i reguleringsplan R20170034: Tungavegen 1, gnr/bnr 4/13, 4/2 m.fl.

Parter i avtalene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Leangen Bolig AS. Opplysninger om avtalene fås ved henvendelse Eierskapsenheten, saksbehandler Sissel Dahlsveen, telefon 48 27 70 39, eller Ellisif Engum Mostad, telefon 94 78 75 27.

Massedeponi Sørborgen, Litugla m. m.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd, kunngjøres inngått utbyggingsavtale for Massedeponi Sørborgen, Litjugla m.m.., med bakgrunn for reguleringsplan K2014004 - Detaljregulering for massedeponi Sørborgen, Litugla m. m. Parter i avtalen er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Ramlo Sandtak AS Opplysninger om avtalen fås ved henvendelse Eierskapsenheten,saksbehandler Even Greis Terjesønn Hansen, telefon 91 69 57 32.

Blaklieggen

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd, kunngjøres inngått utbyggingsavtale for Blaklieggen, med bakgrunn i reguleringsplan R20130009: Blaklieggen, del av gnr/bnr 83/4, 83/7, 83/8 m.fl., detaljregulering. Parter i avtalen er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Steinan Nedre Utbygging AS. Opplysninger om avtalen fås ved henvendelse Eierskapsenheten, saksbehandler Åse Rita Ellingsen, telefon 97 74 34 00.

Sist oppdatert: 15.12.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward