Hjem Bygg, kart og eiendomSammenslåing av eiendom

Sammenslåing av eiendom

Eier du to eller flere eiendommer i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer.

Hvem kan kreve

Det er eier av eiendommene som kan kreve sammenslåing.

Slik krever du

Krav sendes inn på eget skjema:

Krav om sammenslåing

Pris

Tjenesten er gratis

Behandlingstid

Frist for gjennomføring av sammenslåing er 6 uker.

Saksbehandling

Når vi har mottatt krav om sammenslåing, vil kommunen kontrollere kravet opp mot følgende vilkår:

 • Samme eier på eiendommene som skal sammenslås.
 • Eiendommene må ligge i samme kommune.
 • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere.
 • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom.

Når vilkårene for sammenslåing er oppfylt, sender kommunen melding til tinglysingen.

Kontakt oss

Postadresse: Trondheim kommune, Pb. 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.
Besøksadresse: Bytorget i Erling Skakkes gate 14, Trondheim.
E-post
Oppmålingstelefonen: 72 54 28 26

Sist oppdatert: 14.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css