Hjem Bygg, kart og eiendomSammenslåing av eiendom

Sammenslåing av eiendom

Eier du to eller flere eiendommer i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer.

Hvem kan søke

Det er eier av eiendommene som kan søke om sammenslåing.

Slik søker du

Søknad sendes inn på eget skjema for sammenslåing.

Pris

Tjenesten er gratis

Behandlingstid

Frist for gjennomføring av sammenslåing er 6 uker.

Saksbehandling

Når vi har mottatt søknad om sammenslåing, vil kommunen kontrollere søknaden opp mot følgende vilkår:

 • Samme eier på eiendommene som skal sammenslås.
 • Eiendommene må ligge i samme kommune.
 • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere.
 • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom.

Når vilkårene for sammenslåing er oppfylt, sender kommunen melding til tinglysingen.

Kontakt oss

Postadresse: Trondheim kommune, Pb. 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.
Besøksadresse: Bytorget i Erling Skakkes gate 14, Trondheim.
E-post
Oppmålingstelefonen: 72 54 28 26

Sist oppdatert: 11.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css