Helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand (til barn)

Helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand (til barn)

Tjenestene utføres i hovedsak av Helseteamet for barn og unge, enkelte ganger av Hjemmetjenesten eller Trygghetspatruljen. 

Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet til barn innvilges i hovedsak til alvorlig eller kronisk syke barn med funksjonsnedsettelser, som krever tett oppfølging og kontinuerlig overvåking av helsepersonell. Slik hjelp kan gis i hjemmet, i skole eller i barnehage.

Det kan også innvilges helsetjenester til barn i form av punkthjelp i løpet av dagen. Denne hjelpen utføres i hovedsak i hjemmet, men også i skole og barnehage ved behov.

Praktisk bistand

Det kan innvilges praktisk bistand som hjelp til egenomsorg og personlig stell. Praktisk bistand kan organiseres som BPA, men dette avhenger av tjenesteomfang. 

Sist oppdatert: 05.07.2024

Fant du det du lette etter?