Hjem Helse og omsorgOmbud for helse, omsorg og oppvekst

Ombud for helse, omsorg og oppvekst

Ombudet for deg som mottar tjenester fra helse, omsorg eller oppvekstområdet. 

 • Ombudet er et uavhengig kontrollorgan
 • Tjenesten er gratis
 • Ombudet har taushetsplikt
 • Tilbudet er ikke begrenset til eldreomsorg
 • Du eller pårørende kan kontakte ombudet
 • Ombudets uttalelser er rådgivende

Ombudet skal gi råd og veiledning om dine rettigheter og om hvordan du kan nå fram med dine krav.

Trenger du:

 • hjelp til å finne fram i det offentlige byråkratiet?
 • hjelp til å finne ut av regler og kommunal saksbehandling?
 • hjelp i form av råd og veiledning til å utforme en eventuell klage?

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag.

Kontaktinformasjon: 

E-post til brukerombudet

Brukerombudet:

Hanne May Bruheim
Telefon: 90273076

Fullmakter 

Sist oppdatert: 09.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css