Hva gjør vi for å forbedre lufta i Trondheim?

Hva gjør vi for å forbedre lufta i Trondheim?

Trondheim kommune har siden 2013 samarbeidet tett med Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune , for å forbedre luftkvaliteten. Her finner du ut hva vi gjør for å forbedre luftkvaliteten, og hvordan du kan bidra.

Slik sikrer vi renere byluft

Hovedpunkter fra handlingsplan for renere luft i Trondheim:

  • Piggdekkgebyr og piggdekkrefusjon gir lavere piggdekkandel, og dermed mindre svevestøv. Overskuddet sikrer blant annet at renhold og støvdemping kan opprettholdes.
  • Renhold og støvdemping av hovedvegnettet. Nye rutiner fra 2013 har gitt langt renere luft enn tidligere.
  • Bygge- og anleggsbransjen har fått mer konkrete krav til forebyggende tiltak, samt flere tilsyn.
  • Arealplanlegging: Et luftsonekart over luftkvalitet har blitt laget i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel.
  • Nye tema i informasjonsarbeidet, som for eksempel riktig vedfyring og riktig vårfeiing, skal vurderes fortløpende.
  • Lokal forskrift om midlertidige tiltak ved fare for dårlig luftkvalitet åpner blant annet for midlertidig miljøfartsgrense langs E6 og/eller piggdekkforbud i sentrum i korte perioder med fare for dårlig luftkvalitet. Med piggdekkgebyr og dagens renhold og støvdemping, vil slike tiltak sjelden være aktuelle.

Tiltaksutredninger

Andre tiltak: Miljøpakken legger til rette for blant annet kollektivtrafikk, myke trafikanter og bedre trafikkavvikling.

Slik kan du bidra til bedre luft

Sist oppdatert: 23.01.2024

Fant du det du lette etter?