Klimatilpasning

Klimatilpasning

Regnbed med barn som leker i vannet.
Regnbed. Foto: Geir Hageskal

Klimaendringene gir oss mer nedbør, mer vind og økte temperaturer i Trondheim. Styrtregn vil bli både kraftigere og skje hyppigere enn det vi er vant til. Klimaendringene vil kunne forårsake skade på samfunnet og naturen, men også gi oss nye muligheter. 

Klimatilpasning er arbeidet med å redusere og forhindre skade og samtidig utnytte mulighetene som klimaendringene kan innebære. Vil du vite mer om hvordan klimatilpasning gjøres i Trondheim kommune?

Du kan lære mer om det i en brosjyre om hvordan klimatilpasning gjøres i Trondheim kommune.

Temaplan for klimatilpasning

Kommunens Temaplan for Klimatilpasning inneholder klimasårbarhetsanalyse og klimatilpasningstiltak for Trondheim. Det er laget en egen nettside som presenterer hva klimatilpasning er og hovedinnholdet i temaplanen.

Temaplanen inneholder også mål og strategier for arbeidet med klimatilpasning i Trondheim:

Sektormål

  • I 2025 er Trondheim robust for å møte framtidige klimaendringer

Delmål:

  • Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til utvikling av klimasmarte og attraktive byområder som også reduserer de negative effektene klimaendringer har på naturmangfoldet.

Strategier

  • Gjennomføre jevnlige klimasårbarhetsanalyser og gjennomføre klimatilpasningsplanen.
  • Legge klimatilpasning til grunn for all kommunal virksomhet, dette i tett samarbeid med de tillitsvalgte og ansatte. Temaplan for klimatilpasning skal integreres tett med KPA.
  • Utvikle kompetanse om klimaendringer og klimatilpasningstiltak gjennom å samarbeide med aktører innen forskning og utvikling.
  • Samarbeide med relevante parter, herunder arbeidslivets parter i utsatte virksomheter, i klimatilpasningsarbeidet og styrke kommunikasjon om klimatilpasningstiltak med Trondheims innbyggere og næringsliv.

Brygger stormflo. Foto: Geir Hageskal

Foto: Geir Hageskal

Vil du lære mer?

  • Hvilke områder i Trondheim kan rammes av stormflo og bølger i framtiden under en ekstremhendelse? Se rapport utarbeidet av Multiconsult.
  • Trondheim deltar i I front-nettverket. Dette er et nasjonalt nettverk der landets 10 største byer og Miljødirektoratet samarbeider om kunnskapsutveksling og felles satsing på arbeidet med klimatilpasning.
  • Klima 2050 - forskningssenter for klimatilpasning der Trondheim kommune er partner.
  • Nettverk Klimatilpasning Trøndelag: Trondheim kommune har sammen med Statsforvalteren og Trøndelag fylkeskommune en aktiv rolle for å få til et samarbeid på tvers av kommuner i Trøndelag og forvaltningsmiljø som Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, NVE, NHO med flere. Nettverket er etablert for å kunne bistå de mindre kommunene.

 

Kontaktpersoner

Sist oppdatert: 18.12.2023

Fant du det du lette etter?