Undervisningmateriell om FNs bærekraftsmål for 5.-7. trinn

Undervisningmateriell om FNs bærekraftsmål for 5.-7. trinn

Undervisningsmateriell for 5.-7. trinn utviklet av NTNU Eksperter i Team i samarbeid med Grønn Barneby.

Pc-skjerm med bærekraftsmålene

Undervisningsmateriellet tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, hvor en gøy og lærerik formidling står sentralt. Materiellet består blant annet av et informasjonsskriv til lærere. Basert på denne er det utviklet en illustrativ brosjyre til elever på 5.-7. trinn i Trondheim kommune. Produktet er utviklet av studenter fra NTNU Eksperter i team i samråd med Grønn Barneby, som er en arbeidsgruppe underlagt Miljøenheten i Trondheim kommune. Produktets formål er å formidle og øke elevenes kompetanse omkring bærekraftig utvikling, etter ønske fra Grønn Barneby. Hensikten er å gi elevene en forståelse omkring viktigheten av bærekraft, og inspirere dem til hva de konkret kan gjøre for å komme et steg nærmere målet: En bærekraftig utvikling.

Informasjonsskriv og bakgrunnsstoff til lærere

Elevbrosjyre og aktiviteter - Tips, denne er fin å henge opp i klasserommet

Sist oppdatert: 06.01.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward