Elsparkesykler i Trondheim

Elsparkesykler i Trondheim

elsparkesykler som står parkert ved et stativ

Trondheim kommune har gitt tillatelse til utleieselskapene Tier, Voi og Ryde til å drive utleie av elsparkesykler i Trondheim. Tillatelsen gjelder for sesongene 2023 og 2024. Sesongen varer fra 15. mars til 1. desember.

Parkering av elsparkesykler

Hovedregelen for parkering av elsparkesykler er at den ikke skal stå til hinder eller ulempe for andre. Du må parkere slik at barnevogner og rullestolbrukere lett kan passere uten å bli hindret.

Gode tips til parkering:

 • Parker godt til side på et fortau, helst langs vegger eller kanter slik at den stikker minst mulig ut på fortauet
 • Parker på oppmerket parkeringsplass
 • Parker i sykkelstativ, bortsett fra stativ reservert for Trondheim bysykkel
 • Unngå parkering på smale fortau

Du kan få gebyr om du parkerer til hinder eller ulempe for andre. Det er ditt ansvar å parkere elsparkesykkelen slik at den ikke står i veien for andre. Tenk på at svaksynte, rullestolbrukere og de med barnevogn skal komme seg fram.

Elsparkesykler som står parkert oppmerket parkeringsplass
Elsparkesykler parkert på oppmerket parkeringsplass

Meld fra om feilparkering

Trondheim kommune har inngått en avtale med Nivel om bruk av appen Feilparkering. Appen er tilgjengelig i Google Play og App Store. I denne appen kan du enkelt og anonymt registrere en feilparkering, som blir meldt videre til riktig utleieselskap og kommunen. Om du ikke vil bruke feilparkeringsappen, kan du kontakte de ulike utleierne enten direkte i deres egen app eller på kontaktinformasjon oppgitt i eget avsnitt på denne siden.

Ikon med en el-sparkesykkel og et utropstegn

Se etter appen feilparkering. Bilde: Nivel AS.

Regler for bruk av elsparkesykler

For elsparkesykler gjelder de samme trafikkreglene som for sykler.

Fra 15. juni 2022 er elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy omklassifisert fra “sykkel” til “motorvogn”. Dette innebærer strengere trafikkregler enn for syklister.

Noen av reglene:

 • Aldergrense på 12 år. Merk at utleieselskapene har 15 eller 18 års aldersgrense for bruk av deres elsparkesykler
 • Hjelmpåbud for barn under 15 år. Vi anbefaler at alle bruker hjelm.
 • Promillegrense på 0,2. Kjøring i ruspåvirket tilstand kan gi straff og bøter.
 • Det er kun tillatt med en person på hver elsparkesykkel. Kjøring med flere kan føre til en bot på 3000 kr.
 • Du kan få et gebyr på 900 kr om du parkerer feil

For utfyllende regler, se:

Det er politiet som håndhever brudd på trafikkreglene.

Kontaktinformasjon til utleieselskapene

Utleiere som har tillatelse i Trondheim for sesongen 2024:

Ta kontakt med utleieselskapet hvis du ser feilparkerte elsparkesykler, eller behov for å ta opp andre forhold rundt elsparkesykler.

Regler for utleie i Trondheim

Med hjemmel i lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, har Trondheim kommune laget en egen forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Trondheim. Forskriften innebærer at utleieselskap må ha tillatelse av Trondheim kommune ved Eierskapsenheten for utleie av elsparkesykler på all offentlig grunn.

Forskriften begrenser følgende:

 • Antallet kjøretøy som kan leies ut er 3200, og fordeles likt på utleieselskapene som fikk tillatelse etter søknad.
 • Krav til fordeling ved maksimalt 40 % av utleiers kjøretøy kan være i Sentrumssonen, innenfor elveslyngen til Skansen, Bakklandet, Møllenberg og Solsiden, og fremgår av dette digitale kartet.
 • Tilbudet må stenges om natten mellom kl. 23.00-05.00.
 • Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått i tidsrommet mellom kl. 20.00-07.00 natt til hverdager, og mellom kl. 20.00-09.00 natt til lørdager, søndager og helligdager.
 • Tillatelsesordningen gjelder for all offentlig grunn, dvs. de deler av kommunen der kommunen, fylkeskommunen eller staten er eier av grunnen.

Kart over reguleringssoner

Sist oppdatert: 26.04.2024

Fant du det du lette etter?