Hjem Kultur og fritidLedsagerbevis

Ledsagerbevis

Søke om Ledsagerbevis

Ledsagerordningen er for mennesker som trenger ledsager når de deltar på kultur- og fritidstilbud. Beviset lar ledsageren komme gratis med, mens innehaveren betaler vanlig pris.

Mennesker i Trondheim med bistandsbehov kan søke til Trondheim kommune om å få tildelt ledsagerbevis.

Hent skjema for å søke om ledsagerbevis

Behovet for ledsager skal dokumenteres i søknaden, gjennom uttalelse fra enten lege, offentlig godkjent helseinstitusjon eller NAV-kontor.

Hvor skal søknad om ledsagerbevis sendes?

Utfylt søknad med dokumentert behov sendes til

Trondheim kommune, 
Transporttjenesten
Postboks 2300 Sluppen 
7004 Trondheim

Besøksadresse
Statens Hus
Prinsensgate 1
Telefon: 908 13 431

Hvem kan benytte ordningen?

Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Bistandsbehovet må normalt være av minst 2-3 års varighet, og nedre aldersgrense er 8 år.

Det er den enkelte selv, som innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidsassistent, støttekontakt eller andre.

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

Beviset vil kunne brukes ved alle institusjoner og arrangement som har akseptert ordningen, over hele landet. Ved bruk utenfor Trondheim må den enkelte kommune kontaktes for å få lister over tilgjengelige brukersteder. Arrangører og lokaler som aksepterer ordningen markerer dette med det offentlige fastsatte symbolet for ledsager ved inngang/luke og lignende.

Billetter skal bestilles på ordinær måte, og man kan ikke forlange inngang dersom det er utsolgt. Noen arrangører kan ha begrensninger på bruk av ledsagerbeviset, eller krever forhåndbestilling.

Steder i Trondheim som aksepterer ledsagerbevis

Ledsagerbeviset kan benyttes på følgene steder i Trondheim (med forbehold om endringer). Ta kontakt med den enkelte aktør, om du er usikker på om de er en del av ordningen.

Arrangementer i kirkene i Trondheim
ATB (Bussene i Trondheim)
Avant Garden 
Gråkallbanen
Husebybadet
Heimdal bowling
Høyt og Lavt
Idrettsarrangementer i regi av lag tilsluttet til NIF
Idrettshaller (kommunale)
Kultursenteret ISAK
Leo`s Lekeland
Muséet i Erkebispegården
Musikk-konservatoriet i Trondheim
Nidaros Domkirke
Nidaros treningssenter
Nidarøhallen
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
NSB (halv pris for både kortholder og ledsager)
Olavsfestdagene
Olavshallen
Pirbadet
Riksvegferjene
Ringve Museum
Studentersamfundet
Teaterhuset Avant Garden
Trondheim Folkebibliotek
Trondheim Jazzfestival
Trondheim Jazzforum
Trondheim kommunale musikk- og kulturskole
Trondheim Kunstmuseum
Trondheim Symfoniorkester
Trondheim Kino
Trondheim Metal Fest
Trondhjems kunstforening
Trøndelag Folkemuseum/Sjøfartsmuseet
Trøndelag senter for samtidskunst
Trøndelag Teater
Vassfjellet skisenter (50% rabatt for ledsager)
Vitenskapsmuseet
Vitensenteret
Vår Frue Kirke
Rockheim
Sats Treningssenter
3T Treningssenter
Bowling 1 og Gocart AS

Sist oppdatert: 09.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css