Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Søke om Ledsagerbevis

Ledsagerordningen er for mennesker som trenger ledsager for å delta på kultur- og fritidstilbud. Beviset lar ledsageren komme med gratis eller til redusert pris, mens innehaveren betaler vanlig pris.

Mennesker i Trondheim med bistandsbehov kan søke til Trondheim kommune om å få tildelt ledsagerbevis.

Skjema for å søke om ledsagerbevis (PDF)

Det er Transporttjenesten som behandler søknad om ledsagerbevis. Behandlingstiden er vanligvis 2-4 uker.

Etter samtykke fra deg innhenter Transporttjenesten ved Helse- og velferdskontoret de helseopplysninger som er nødvendige og relevante for å kunne behandle søknaden din. Vi henter inn informasjon fra fastlegen din, eller kommunale enheter som gir deg helse- og omsorgstjenester.

Hvor skal søknad om ledsagerbevis sendes?

Utfylt søknad med dokumentert behov sendes til

Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Falkenborg v/Transporttjenesten
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Besøksadresse
Peder Falcks veg 31
Telefon: 72 54 15 00

Merking som viser at ledsagerbevis aksepteres

Hvem kan benytte ordningen?

Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Bistandsbehovet må normalt være av minst 2-3 års varighet. Det er ingen nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis.

Det er den enkelte selv, som innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidsassistent, støttekontakt eller andre.

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

Arrangører og lokaler som aksepterer ordningen markerer dette med det offentlige fastsatte symbolet for ledsager ved inngang/luke og lignende. Informasjon finnes også ofte på arrangørers nettsider.

Beviset kan brukes ved alle institusjoner og arrangement som har akseptert ordningen, over hele landet. Ved bruk utenfor Trondheim kan du kontakte den aktuelle kommunen for å få oversikt over tilgjengelige brukersteder.

Billetter skal bestilles på ordinær måte, og man kan ikke forlange inngang dersom det er utsolgt. Noen arrangører kan ha begrensninger på bruk av ledsagerbeviset, eller krever forhåndbestilling.

Steder i Trondheim som aksepterer ledsagerbevis

Ledsagerbeviset kan benyttes på følgene steder i Trondheim (med forbehold om endringer). Ta kontakt med den enkelte aktør, om du er usikker på om de er en del av ordningen.

 • 3T Treningssenter
 • Arrangementer i kirkene i Trondheim
 • ATB (Bussene i Trondheim)
 • Avant Garden
 • Bowling 1 og Gocart AS
 • Centrum bowling
 • Grip Klatring
 • Gråkallbanen
 • Husebybadet
 • Heimdal bowling
 • Høyt og Lavt
 • Idrettsarrangementer i regi av lag tilsluttet til NIF
 • Idrettshaller (kommunale)
 • Jotunheimen E-sport
 • Kultursenteret ISAK
 • Muséet i Erkebispegården
 • Musikk-konservatoriet i Trondheim
 • Nidaros Domkirke
 • Nidaros guide (50% rabatt for ledsager)
 • Nidaros treningssenter
 • Nidarøhallen
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • NSB (halv pris for både kortholder og ledsager)
 • Olavsfestdagene
 • Olavshallen
 • Pirbadet
 • Riksvegferjene
 • Ringve Museum
 • Rockheim
 • Rush Trampolinepark
 • Sats Treningssenter
 • Studentersamfundet
 • Teaterhuset Avant Garden
 • Trondheim BilbaneCenter
 • Trondheim Camping (Minigolf, 20 års grense fra kl. 19.00)
 • Trondheim Folkebibliotek
 • Trondheim Jazzfestival
 • Trondheim Jazzforum
 • Trondheim kommunale musikk- og kulturskole
 • Trondheim Kunstmuseum
 • Trondheim Symfoniorkester
 • Trondheim Kino
 • Trondheim Metal Fest
 • Trondhjems kunstforening
 • Trøndelag Folkemuseum/Sjøfartsmuseet
 • Trøndelag senter for samtidskunst
 • Trøndelag Teater
 • Vassfjellet skisenter (50% rabatt for ledsager)
 • Vitenskapsmuseet
 • Vitensenteret
 • Vår Frue Kirke

Kontaktinformasjon

Transporttjenesten

Besøksadresse

Peder Falcks veg 31
Telefon 72 54 15 00

Sist oppdatert: 03.10.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M