Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner

Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som administrerer ordningen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember.

Søknadsskjema og informasjon om ordningen

Fra og med søknadsåret 2020 skal alle søknader sendes inn på et nytt elektronisk søknadsskjema. Det kan ikke brukes gamle Excel-maler i opplasting av regnskapsinformasjon.

Søknadsskjema, informasjon om ordningen og hvem som kan motta støtte ligger på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Sist oppdatert: 07.12.2020

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward