Ordfører

Ordfører

Ordfører Rita Ottervik

Portrettbilde av Rita Ottervik

Rita Ottervik er Trondheims ordfører. Hun representerer Arbeiderpartiet.

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i Formannskap og Bystyre. Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem.

Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (om ikke myndigheten er delegert andre).

Kontaktinformasjon

Ordførerens kontor: Tlf. 48 20 99 78

Mediehenvendelser: Politisk rådgiver Muzaffer Kara, tlf. 95 29 20 65

Rita Ottervik: tlf. 95 26 30 11
E-post: ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no

Politiske verv 2019-2023

 • Ordfører i bystyret
 • Ordfører i formannskap/bygningsråd/valgstyret
 • Leder i forretningsutvalget
 • Leder i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, representantskapet
 • Leder i Midt-Norge 110-sentral IKS, representantskapet
 • Medlem i Trondheim Havn IKS, representantskapet
 • Leder i kulturpriskomiteen
 • Leder i frivillighetspriskomiteen
 • Leder i mangfoldspriskomiteen
 • Leder i hederspriskomiteen
 • Leder i Trondheimsregionen - regionrådet
 • Medlem i internasjonalt utvalg
 • Representant til fylkesmøtet i KS
 • Medlem i politisk samarbeidsutvalg i TK/St. Olavs Hospital HF

CV

 • Organisasjonskonsulent NHF - Norges Handikapforbund 1998-1999
 • Politisk rådgiver ved statsministerens kontor 1996-1997
 • Sekretær i AUF 1992-1996
 • Sentralstyremedlem AUF 1992-1996
 • Konsulent, Studentsamskipnaden i Trondheim 1992
 • Organisasjonsmedarbeider Handel og kontor 1991
 • Ungdomssekretær AUF/LO 1989-1990
 • Nestleder AUF i Sør-Trøndelag 1997-1998
 • Landsstyremedlem Det Norske Arbeiderparti 1992-1996
 • Fylkestingsmedlem 1988-1989
 • Bystyremedlem og kommunalråd 1999-2003
 • Ordfører fra 10. oktober 2003- d.d.

Ordførerens kalender

Varaordfører Mona Berger

Varaordfører Mona Berger, portrettfoto

Mona Berger er Trondheims varaordfører. Hun representerer Sosialistisk Venstreparti.

Telefon: 92 86 18 97
E-post: mona.berger@trondheim.kommune.no

Politiske verv 2019-2023

 • Varaordfører i bystyret
 • Varaordfører i formannskap/bygningsråd
 • Nestleder valgstyre
 • Nestleder forretningsutvalget
 • Nestleder lønns- og administrasjonsutvalget
 • Medlem i arbeid og sosialkomiteen
 • Leder i Energisparepriskomiteen
 • Leder i Byggeskikkspriskomiteen
 • Medlem i Hederspriskomiteen
 • Medlem i Mangfoldspris-komiteen
 • Representant fylkesmøte i KS
 • Vara i fylkesstyre KS
 • Vara for Ordfører i representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS
 • Vara for Ordfører i representantskapet i Trondheim Havn IKS
 • Vara for Ordfører i Trondheimsregionen
 • Valgkomiteen Olavsfest

Tidligere verv

 • Vara bystyret 2015-2019
 • Landsstyrerepresentant i FO 2015-2019
 • Styremedlem Trondheim SV 2014-2017
 • 1.vara Sør-Trøndelag SV stortinget 2017-2021

CV

 • Fylkesleder Fellesorganisasjonen Trøndelag 2018-2019
 • Hovedtillitsvalgt Trondheim kommune Fellesorganisasjonen 2014-2018
 • Enhetsleder HVK Lerkendal 2013-2014
 • Fagleder HVK Lerkendal 2010-2014
 • Saksbehandler HVK Lerkendal 2008 - 2010
 • Sosionom oppfølgingstjenesten rus og psykisk helse 2007
 • Miljøterapeut/sosionom ved Kong Carl Johans arbeidsstiftelse 2001-2007

Utdanning

 • Seprep utdanning - spesialisering innen rus/psykisk helse 2013-2014
 • Pedagogisk veiledning og konsultasjon, videreutdanning ved HiST 2006-2008
 • Sosionomutdanning ved HiST 2000 - 2004
 • Grunnfag psykologi ved NTNU 1999-2000

 

Politiske rådgivere

Muzaffer Kara

Portrettbilde av Muzaffer Kara

Muzaffer Kara er ordførerens politiske rådgiver.

Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1
Telefon: 95 29 20 65
E-post: muzaffer.kara@trondheim.kommune.no

Frode Nystuen

Frode Nystuen er varaordførerens politiske rådgiver.

Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1
Telefon: 45 27 77 59
E-post: frode.nystuen@trondheim.kommune.no

Tidligere ordførere i Trondheim

Her finner du en oversikt over tidligere ordførere i Trondheim kommune.

Tidligere ordførere i Trondheim

1837–1898

 • 10.04.1837–14.05.1838: Ordfører Jacob Roll
 • 14.05.1838–31.12.1838: Ordfører Balthazar Schnitler
 • 10.04.1837–31.12.1838: Varaordfører Jacob Schawland Gram
 • 1839: Ordfører Jacob Roll
 • 1839–1841: Varaordfører Jens Nicolay Jenssen
 • 1840 – 1841: Ordfører Balthazar Schnitler
 • 1842: Ordfører Jens Nicolay Jenssen
 • 1842: Varaordfører Balthazar Schnitler
 • 1843–1844: Ordfører Samuel Severin Bætzmann
 • 1843–1844: Varaordfører Broder Lysholm Knudtzon
 • 1845: Ordfører Fredrik Moltke Bugge
 • 1845–1848: Varaordfører Henrik Lysholm
 • 1846: Ordfører Hans Peter Jenssen
 • 1847–1848: Ordfører Jens Nicolay Jenssen
 • 1849–1850: Ordfører Fredrik Moltke Bugge
 • 1849–1850: Varaordfører Samuel Severin Bætzmann
 • 1851–1853: Ordfører Samuel Severin Bætzmann
 • 1851–1853: Varaordfører Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
 • 1854: Ordfører Fredrik Georg Lerche
 • 1854–1855: Varaordfører Ole Andreas Krogness
 • 1855–1856: Ordfører Samuel Severin Bætzmann
 • 1856: Varaordfører Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
 • 1857: Ordfører Johan Christian Grabow
 • 1857–1859: Varaordfører Einar Schavland Gram
 • 1858: Ordfører Fredrik Georg Lerche
 • 1859: Ordfører Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
 • 1860: Ordfører Christian Petersen
 • 1860–1861: Varaordfører Ove Guldberg Høegh
 • 1861: Ordfører Einar Schavland Gram
 • 1862: Ordfører Ove Guldberg Høegh
 • 1862: Varaordfører Christian Petersen
 • 1863–1864: Ordfører Fredrik Christian (Fritz) Lorck
 • 1863: Varaordfører Folkman Freck Schaanning
 • 1864: Varaordfører Einar Schavland Gram
 • 1865: Ordfører Aage Schavland
 • 1865: Varaordfører Ove Christian Roll
 • 1866: Ordfører Ove Christian Roll
 • 1866: Varaordfører Georg August Hartmann
 • 1867–1868: Ordfører Fredrik Christian (Fritz) Lorck
 • 1867–1868: Varaordfører Aage Schavland
 • 1869: Ordfører Michael Getz
 • 1869–1870: Varaordfører Carl Arnoldus Müller
 • 1870: Ordfører Fredrik Christian (Fritz) Lorck
 • 1871: Ordfører Carl Arnoldus Müller
 • 1871: Varaordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch
 • 1872–1873: Ordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch
 • 1872: Varaordfører Carl Arnoldus Müller
 • 1873: Varaordfører Johannes Musæus Nissen
 • 1874–1876: Ordfører Johannes Musæus Nissen
 • 1874: Varaordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch
 • 1875–1877: Varaordfører Christian Hulbert Hielm
 • 1877: Ordfører Johan Henrik Bergh
 • 1878: Ordfører Christian Hulbert Hielm
 • 1878: Varaordfører Johan Henrik Bergh
 • 1879–1882: Ordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch
 • 1879–1880: Varaordfører Nicolai Ludvig Nicolaysen
 • 1881–1882: Varaordfører Jens Jenssen
 • 1883–1884: Ordfører Jens Ludvig Paul Flor
 • 1883–1885: Varaordfører Christian Hulbert Hielm
 • 1885: Ordfører Karl Ludvig Tørrissen Bugge
 • 1886: Ordfører Christian Hulbert Hielm
 • 01.01.1886–24.11.1886: Varaordfører Karl Ludvig Tørrissen Bugge
 • 25.11.1886–31.12.1886: Varaordfører Johan Henrik Bergh
 • 1887: Ordfører Johan Henrik Bergh
 • 1887: Varaordfører Marius Frimann Dahl Bøckman
 • 1888: Ordfører Marius Frimann Dahl Bøckman
 • 1888: Varaordfører Johan Henrik Bergh
 • 1889–1890: Ordfører Bernhard Konrad Bergersen
 • 1889–1890: Varaordfører Carl Wilhelm Carstens
 • 1891–1892: Ordfører Ingebrigt Buaas
 • 1891: Varaordfører Karl Fredrik Sophus Lorck
 • 1892: Varaordfører Baard Iversen
 • 1893–1894: Ordfører Sverre Olafssøn Klingenberg
 • 1893–1894: Varaordfører Carl Nielsen
 • 1895: Ordfører Carl Nielsen
 • 1895: Varaordfører Christian Knudtzon Schaanning
 • 1896: Ordfører Christian Knudtzon Schaanning
 • 1896: Varaordfører Carl Nielsen
 • 1897–1898: Ordfører Bernhard Konrad Bergersen (Høyre)
 • 1897–1898: Varaordfører Bernhard Cornelius Brænne (Høyre)

1899–1989

 • 1899–1901: Ordfører Andreas Berg (Høyre)
 • 1899–1904: Varaordfører Kristian Bryn (Trondhjems samlede Venstre)
 • 1902–1904: Ordfører Hans Bauck (Høyre)
 • 1905–1907: Ordfører Christian Thaulow (Høyre)
 • 1905–1906: Varaordfører Odd Klingenberg (Høyre)
 • 1907: Varaordfører Knut Sønderaal (Høyre)
 • 1908–1910: Ordfører Andreas Berg (Høyre)
 • 1908–1910: Varaordfører Kristian Bryn (Den liberale Vælgerforening)
 • 1911–1916: Ordfører Odd Klingenberg (Høyre)
 • 1911–1912: Varaordfører Ole Erichsen (Høyre)
 • 1913–1915: Varaordfører Ivar Lykke (Høyre)
 • 1916: Varaordfører Johan Bruun (Høyre)
 • 1917–1919: Ordfører Ole Konrad Ribsskog (Arbeiderpartiet)
 • 1917–1918: Varaordfører Martin Tranmæl (Arbeiderpartiet)
 • 1919: Varaordfører Oluf Hilmar Alnes (Arbeiderpartiet)
 • 1920–1921: Ordfører Einar Dahl (Høyre)
 • 1920–1921: Varaordfører Francis Kjeldsberg (Høyre)
 • 1922: Ordfører Francis Kjeldsberg (Høyre)
 • 1922: Varaordfører Andreas Moe (Høyre)
 • 1923–1925: Ordfører Karl Emil Kristian Bryn (Frisinnede Venstre)
 • 1923–1925: Varaordfører Nils Bøckman (Høyre)
 • 1926–1930: Ordfører Andreas Moe (Høyre)
 • 1926–1928: Varaordfører Olaf Klingenberg (Høyre)
 • 1929–1930: Varaordfører Johan Cappelen (Frisinnede Venstre)
 • 1931–1934: Ordfører Johan Cappelen (Frisinnede Venstre)
 • 1932–1934: Varaordfører Harald Pedersen (Høyre)
 • 01.01.1935–28.02.1935: Ordfører Harald Pedersen (Høyre)
 • 01.01.1935–28.02.1935: Varaordfører Harald Torp (Høyre)
 • 01.03.1935–31.10.1940: Ordfører Ivar Skjånes (Arbeiderpartiet), avsatt og bystyret oppløst 31.10.1940
 • 01.03.1935–31.10.1940: Varaordfører John Aae (Arbeiderpartiet), avsatt og bystyret oppløst 31.10.1940
 • 31.10.1940–01.12.1943: Ordfører Olav Bergan (Nasjonal Samling)
 • 11.02.1941–21.04.1942: Varaordfører Arne Høeg (Nasjonal Samling)
 • 21.04.1942–10.11.1942: Varaordfører Sigfred Svebakken (Nasjonal Samling)
 • 10.11.1942–ca. 23.01.1945: Varaordfører Jens Habel Jenssen (Nasjonal Samling), i arrest Sept. 1944
 • 01.12.1943–07.05.1945: Ordfører Sverre Colbjørnsen Stokstad (Nasjonal Samling)
 • 23.01.1945–07.05.1945: Varaordfører Kristian Martinus Vik (Nasjonal Samling)
 • 08.05.1945–10.08.1945: Ordfører Ivar Skjånes (Arbeiderpartiet), midlertidig kommunestyre
 • 08.05.1945–10.08.1945: Varaordfører Ørnulf Lindboe (Høyre), midlertidig kommunestyre
 • 10.08.1945–31.12.1947: Ordfører Ivar Skjånes (Arbeiderpartiet)
 • 10.08.1945–31.12.1945: Varaordfører John Aae (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1946–26.06.1947: Varaordfører Ole Kjennerud (Trondhjems Arbeiderparti av NKP)
 • 26.06.1947–31.12.1947: Varaordfører John Aae (Arbeiderpartiet)
 • 1948–1957: Ordfører John Aae (Arbeiderpartiet)
 • 1948–1949: Varaordfører Alfred Trønsdal (Arbeiderpartiet)
 • 1950–1955: Varaordfører Ivar Aarseth (Arbeiderpartiet)
 • 1956–1957: Varaordfører Olav Gjærevoll (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1958–31.01.1963: Ordfører Olav Gjærevoll (Arbeiderpartiet)
 • 1958–1959: Varaordfører Per Dybvik (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1960–31.01.1963: Varaordfører Odd Sagør (Arbeiderpartiet)
 • 01.02.1963–30.06.1970: Ordfører Odd Sagør (Arbeiderpartiet)
 • 01.02.1963–31.12.1963: Varaordfører Kåre Skarholt (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1964–30.06.1970: Varaordfører Kaare Tønne (Arbeiderpartiet)
 • 01.07.1970–31.12.1975: Ordfører Kaare Tønne (Arbeiderpartiet)
 • 01.07.1970–31.12.1971: Varaordfører Eigil Gullvåg (Arbeiderpartiet)
 • 1972–1975: Varaordfører Gudmund Gjengaar (Arbeiderpartiet)
 • 1976–1979: Ordfører Axel Buch (Høyre)
 • 1976–1979: Varaordfører Olina Storsand (Senterpartiet)
 • 1980–1981: Ordfører Olav Gjærevoll (Arbeiderpartiet)
 • 1980–1981: Varaordfører Anne-Kathrine Parow (Arbeiderpartiet)
 • 1982–1984: Ordfører Anne-Kathrine Parow (Arbeiderpartiet)
 • 1982–1983: Varaordfører Axel Buch (Høyre)
 • 1984–1984: Varaordfører Per Berge (Arbeiderpartiet)
 • 1985–1989: Ordfører Per Berge (Arbeiderpartiet)
 • 1985–1987: Varaordfører Turid Innstrand Olaussen (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1988–31.07.1989: Varaordfører Ragnhild Setsaas (Sosialistisk Venstreparti)
 • 01.08.1989–31.12.1989: Varaordfører Randi Reese (Sosialistisk Venstreparti)

1990 – dags dato

 • 01.01.1990–31.03.1998: Ordfører Marvin Wiseth (Høyre)
 • 01.01.1990–06.09.1995: Varaordfører Arne Garnes (Kristelig Folkeparti), død 6. Sept. 1995
 • 21.09.1995–19.08.2001: Varaordfører Liv Sandven Rødland (Kristelig Folkeparti)
 • 01.04.1998–09.10.2003: Ordfører Anne Kathrine Slungård (Høyre), permisjon 20.08.2001-16.06.2002
 • 20.08.2001–01.10.2001: Varaordfører Synnøve Hopsø (Høyre), fungerende
 • 01.10.2001–16.06.2002: Varaordfører Frank Jenssen (Høyre), fungerende
 • 09.10.2003 – dags dato. Ordfører Rita Ottervik (Arbeiderpartiet)
 • 09.10.2003–2015: Varaordfører Knut Fagerbakke (Sosialistisk Venstreparti)
 • 2015–31.08.2017: Varaordfører Hilde Opoku (Miljøpartiet De Grønne)
 • 01.09.2017–2019: Varaordfører Ola Lund Renolen (Miljøpartiet De Grønne)
 • 2019 – dags dato: Varaordfører Mona Berger (Sosialistisk Venstreparti)

Kilder

Sist oppdatert: 10.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M