Ordfører

Ordfører Rita Ottervik

Ordfører Rita Ottervik på ordførerkontoret i Trondheim kommune

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i Formannskap og Bystyre. Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem.

Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (om ikke myndigheten er delegert andre).

Kontaktinformasjon

Telefon: 72 54 61 11 / 72 54 61 15
Mobil: 952 63 011
E-post: ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no

Politiske verv 2015-2019

 • Medlem i bystyret
 • Medlem i formannskap/bygningsråd
 • Representant til fylkesmøtet i KS
 • Representant til Trondheimsregionen - regionrådet
 • Medlem i Trondheim Havn IKS, representantskapet
 • Medlem i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, representantskapet
 • Varamedlem i godtgjøringsutvalget
 • Representant til Midt-Norge 110-sentral, Representantskapet
 • Medlem i kulturpriskomiteen 
 • Medlem i frivillighetspriskomiteen
 • Leder i mangfoldspris - priskomite
 • Medlem i Internasjonalt utvalg
 • Juryleder i Trondheim kommunes byggeskikkpris
 • Leder i fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
 • Leder i hederspriskomiteen

CV

 • Organisasjonskonsulent 1998 - permisjon fra 1999
 • Politisk rådgiver ved statsministerens kontor 1996-1997
 • Sekretær i AUF 1992-1996
 • Konsulent, Studentsamskipnaden i Trondheim 1992
 • Organisasjonsmedarbeider Handel og kontor 1991
 • Ungdomssekretær AUF/LO 1989-1990
 • NHF - Norges Handikapforbund (permisjon)
 • Nestleder AUF i Sør-Trøndelag 1997-1998
 • Landsstyremedlem Det Norske Arbeiderparti 1992-1996
 • Sentralstyremedlem og sekretær AUF 1992-1996
 • Fylkestingsmedlem 1988-1989
 • Bystyremedlem og kommunalråd 1999-2003
 • Ordfører fra 10. oktober 2003- d.d.

Ordførerens kalender

Varaordfører Mona Berger

Varaordfører Mona Berger, portrettfoto

Mona Berger er Trondheims varaordfører. Hun representerer Sosialistisk Venstreparti.

Telefon: 928 61 897
E-post: mona.berger@trondheim.kommune.no

Politiske rådgivere

Sara Shafighi

Politisk rådgiver Sarah Shafighi

Sara Shafighi er ordførerens politiske rådgiver.

Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1
Telefon: 907 43 374
E-post: sara.shafighi@trondheim.kommune.no

Jørn Arve Flått

Politisk rådgiver Jørn Arve Flått, portrettfoto

Jørn Arve Flått er ordførerens politiske rådgiver.

Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1
Telefon: 934 58 914
E-post: jorn.arve.flatt@trondheim.kommune.no

Tidligere ordførere i Trondheim

Her finner du en oversikt over tidligere ordførere i Trondheim kommune.

Tidligere ordførere i Trondheim

1837 – 1898

 • 10.04.1837 – 14.05.1838: Ordfører Jacob Roll
 • 14.05.1838 – 31.12.1838: Ordfører Balthazar Schnitler
 • 10.04.1837 – 31.12.1838: Varaordfører Jacob Schawland Gram
 • 1839: Ordfører Jacob Roll
 • 1839 – 1841: Varaordfører Jens Nicolay Jenssen
 • 1840 – 1841: Ordfører Balthazar Schnitler
 • 1842: Ordfører Jens Nicolay Jenssen
 • 1842: Varaordfører Balthazar Schnitler
 • 1843 – 1844: Ordfører Samuel Severin Bætzmann
 • 1843 – 1844: Varaordfører Broder Lysholm Knudtzon
 • 1845: Ordfører Fredrik Moltke Bugge
 • 1845 – 1848: Varaordfører Henrik Lysholm
 • 1846: Ordfører Hans Peter Jenssen
 • 1847 – 1848: Ordfører Jens Nicolay Jenssen
 • 1849 – 1850: Ordfører Fredrik Moltke Bugge
 • 1849 – 1850: Varaordfører Samuel Severin Bætzmann
 • 1851 – 1853: Ordfører Samuel Severin Bætzmann
 • 1851 – 1853: Varaordfører Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
 • 1854: Ordfører Fredrik Georg Lerche
 • 1854 – 1855: Varaordfører Ole Andreas Krogness
 • 1855 – 1856: Ordfører Samuel Severin Bætzmann
 • 1856: Varaordfører Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
 • 1857: Ordfører Johan Christian Grabow
 • 1857 – 1859: Varaordfører Einar Schavland Gram
 • 1858: Ordfører Fredrik Georg Lerche
 • 1859: Ordfører Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
 • 1860: Ordfører Christian Petersen
 • 1860 – 1861: Varaordfører Ove Guldberg Høegh
 • 1861: Ordfører Einar Schavland Gram
 • 1862: Ordfører Ove Guldberg Høegh
 • 1862: Varaordfører Christian Petersen
 • 1863 – 1864: Ordfører Fredrik Christian (Fritz) Lorck
 • 1863: Varaordfører Folkman Freck Schaanning
 • 1864: Varaordfører Einar Schavland Gram
 • 1865: Ordfører Aage Schavland
 • 1865: Varaordfører Ove Christian Roll
 • 1866: Ordfører Ove Christian Roll
 • 1866: Varaordfører Georg August Hartmann
 • 1867 – 1868: Ordfører Fredrik Christian (Fritz) Lorck
 • 1867 – 1868: Varaordfører Aage Schavland
 • 1869: Ordfører Michael Getz
 • 1869 – 1870: Varaordfører Carl Arnoldus Müller
 • 1870: Ordfører Fredrik Christian (Fritz) Lorck
 • 1871: Ordfører Carl Arnoldus Müller
 • 1871: Varaordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch
 • 1872 – 1873: Ordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch
 • 1872: Varaordfører Carl Arnoldus Müller
 • 1873: Varaordfører Johannes Musæus Nissen
 • 1874 – 1876: Ordfører Johannes Musæus Nissen
 • 1874: Varaordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch
 • 1875 – 1877: Varaordfører Christian Hulbert Hielm
 • 1877: Ordfører Johan Henrik Bergh
 • 1878: Ordfører Christian Hulbert Hielm
 • 1878: Varaordfører Johan Henrik Bergh
 • 1879 – 1882: Ordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch
 • 1879 – 1880: Varaordfører Nicolai Ludvig Nicolaysen
 • 1881 – 1882: Varaordfører Jens Jenssen
 • 1883 – 1884: Ordfører Jens Ludvig Paul Flor
 • 1883 – 1885: Varaordfører Christian Hulbert Hielm
 • 1885: Ordfører Karl Ludvig Tørrissen Bugge
 • 1886: Ordfører Christian Hulbert Hielm
 • 01.01.1886 – 24.11.1886: Varaordfører Karl Ludvig Tørrissen Bugge
 • 25.11.1886 – 31.12.1886: Varaordfører Johan Henrik Bergh
 • 1887: Ordfører Johan Henrik Bergh
 • 1887: Varaordfører Marius Frimann Dahl Bøckman
 • 1888: Ordfører Marius Frimann Dahl Bøckman
 • 1888: Varaordfører Johan Henrik Bergh
 • 1889 – 1890: Ordfører Bernhard Konrad Bergersen
 • 1889 – 1890: Varaordfører Carl Wilhelm Carstens
 • 1891 – 1892: Ordfører Ingebrigt Buaas
 • 1891: Varaordfører Karl Fredrik Sophus Lorck
 • 1892: Varaordfører Baard Iversen
 • 1893 – 1894: Ordfører Sverre Olafssøn Klingenberg
 • 1893 – 1894: Varaordfører Carl Nielsen
 • 1895: Ordfører Carl Nielsen
 • 1895: Varaordfører Christian Knudtzon Schaanning
 • 1896: Ordfører Christian Knudtzon Schaanning
 • 1896: Varaordfører Carl Nielsen
 • 1897 – 1898: Ordfører Bernhard Konrad Bergersen (Høyre)
 • 1897 – 1898: Varaordfører Bernhard Cornelius Brænne (Høyre)

1899 – 1989

 • 1899 – 1901: Ordfører Andreas Berg (Høyre)
 • 1899 – 1904: Varaordfører Kristian Bryn (Trondhjems samlede Venstre)
 • 1902 – 1904: Ordfører Hans Bauck (Høyre)
 • 1905 – 1907: Ordfører Christian Thaulow (Høyre)
 • 1905 – 1906: Varaordfører Odd Klingenberg (Høyre)
 • 1907: Varaordfører Knut Sønderaal (Høyre)
 • 1908 – 1910: Ordfører Andreas Berg (Høyre)
 • 1908 – 1910: Varaordfører Kristian Bryn (Den liberale Vælgerforening)
 • 1911 – 1916: Ordfører Odd Klingenberg (Høyre)
 • 1911 – 1912: Varaordfører Ole Erichsen (Høyre)
 • 1913 –1915: Varaordfører Ivar Lykke (Høyre)
 • 1916: Varaordfører Johan Bruun (Høyre)
 • 1917 – 1919: Ordfører Ole Konrad Ribsskog (Arbeiderpartiet)
 • 1917 – 1918: Varaordfører Martin Tranmæl (Arbeiderpartiet)
 • 1919: Varaordfører Oluf Hilmar Alnes (Arbeiderpartiet)
 • 1920 – 1921: Ordfører Einar Dahl (Høyre)
 • 1920 – 1921: Varaordfører Francis Kjeldsberg (Høyre)
 • 1922: Ordfører Francis Kjeldsberg (Høyre)
 • 1922 : Varaordfører Andreas Moe (Høyre)
 • 1923 – 1925: Ordfører Karl Emil Kristian Bryn (Frisinnede Venstre)
 • 1923 – 1925: Varaordfører Nils Bøckman (Høyre)
 • 1926 – 1930: Ordfører Andreas Moe (Høyre)
 • 1926 – 1928: Varaordfører Olaf Klingenberg (Høyre)
 • 1929 – 1930: Varaordfører Johan Cappelen (Frisinnede Venstre)
 • 1931 – 1934: Ordfører Johan Cappelen (Frisinnede Venstre)
 • 1932 – 1934: Varaordfører Harald Pedersen (Høyre)
 • 01.01.1935 – 28.02.1935: Ordfører Harald Pedersen (Høyre)
 • 01.01.1935 – 28.02.1935: Varaordfører Harald Torp (Høyre)
 • 01.03.1935 – 31.10.1940: Ordfører Ivar Skjånes (Arbeiderpartiet), avsatt og bystyret oppløst 31.10.1940
 • 01.03.1935 – 31.10.1940: Varaordfører John Aae (Arbeiderpartiet), avsatt og bystyret oppløst 31.10.1940
 • 31.10.1940 – 01.12.1943: Ordfører Olav Bergan (Nasjonal Samling)
 • 11.02.1941 – 21.04.1942: Varaordfører Arne Høeg (Nasjonal Samling)
 • 21.04.1942 – 10.11.1942: Varaordfører Sigfred Svebakken (Nasjonal Samling)
 • 10.11.1942 – ca. 23.01.1945: Varaordfører Jens Habel Jenssen (Nasjonal Samling), i arrest Sept. 1944
 • 01.12.1943 – 07.05.1945: Ordfører Sverre Colbjørnsen Stokstad (Nasjonal Samling)
 • 23.01.1945 – 07.05.1945: Varaordfører Kristian Martinus Vik (Nasjonal Samling)
 • 08.05.1945 – 10.08.1945: Ordfører Ivar Skjånes (Arbeiderpartiet), midlertidig kommunestyre
 • 08.05.1945 – 10.08.1945: Varaordfører Ørnulf Lindboe (Høyre), midlertidig kommunestyre
 • 10.08.1945 – 31.12.1947: Ordfører Ivar Skjånes (Arbeiderpartiet)
 • 10.08.1945 – 31.12.1945: Varaordfører John Aae (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1946 – 26.06.1947: Varaordfører Ole Kjennerud (Trondhjems Arbeiderparti av NKP)
 • 26.06.1947 – 31.12.1947: Varaordfører John Aae (Arbeiderpartiet)
 • 1948 – 1957: Ordfører John Aae (Arbeiderpartiet)
 • 1948 – 1949: Varaordfører Alfred Trønsdal (Arbeiderpartiet)
 • 1950 – 1955: Varaordfører Ivar Aarseth (Arbeiderpartiet)
 • 1956 – 1957: Varaordfører Olav Gjærevoll (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1958 – 31.01.1963: Ordfører Olav Gjærevoll (Arbeiderpartiet)
 • 1958 – 1959: Varaordfører Per Dybvik (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1960 – 31.01.1963: Varaordfører Odd Sagør (Arbeiderpartiet)
 • 01.02.1963 – 30.06.1970: Ordfører Odd Sagør (Arbeiderpartiet)
 • 01.02.1963 – 31.12.1963: Varaordfører Kåre Skarholt (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1964 – 30.06.1970: Varaordfører Kaare Tønne (Arbeiderpartiet)
 • 01.07.1970 – 31.12.1975: Ordfører Kaare Tønne (Arbeiderpartiet)
 • 01.07.1970 – 31.12.1971: Varaordfører Eigil Gullvåg (Arbeiderpartiet)
 • 1972 – 1975: Varaordfører Gudmund Gjengaar (Arbeiderpartiet)
 • 1976 – 1979: Ordfører Axel Buch (Høyre)
 • 1976 – 1979: Varaordfører Olina Storsand (Senterpartiet)
 • 1980 – 1981: Ordfører Olav Gjærevoll (Arbeiderpartiet)
 • 1980 – 1981: Varaordfører Anne-Kathrine Parow (Arbeiderpartiet)
 • 1982 – 1984: Ordfører Anne-Kathrine Parow (Arbeiderpartiet)
 • 1982 – 1983: Varaordfører Axel Buch (Høyre)
 • 1984 – 1984: Varaordfører Per Berge (Arbeiderpartiet)
 • 1985 – 1989: Ordfører Per Berge (Arbeiderpartiet)
 • 1985 – 1987: Varaordfører Turid Innstrand Olaussen (Arbeiderpartiet)
 • 01.01.1988 – 31.07.1989: Varaordfører Ragnhild Setsaas (Sosialistisk Venstreparti)
 • 01.08.1989 – 31.12.1989: Varaordfører Randi Reese (Sosialistisk Venstreparti)

1990 – dags dato

 • 01.01.1990 – 31.03.1998: Ordfører Marvin Wiseth (Høyre)
 • 01.01.1990 – 06.09.1995: Varaordfører Arne Garnes (Kristelig Folkeparti), død 6. Sept. 1995
 • 21.09.1995 – 19.08.2001: Varaordfører Liv Sandven Rødland (Kristelig Folkeparti)
 • 01.04.1998 – 09.10.2003: Ordfører Anne Kathrine Slungård (Høyre), permisjon 20.08.2001 - 16.06.2002
 • 20.08.2001 – 01.10.2001: Varaordfører Synnøve Hopsø (Høyre), fungerende
 • 01.10.2001 – 16.06.2002: Varaordfører Frank Jenssen (Høyre), fungerende
 • 09.10.2003 – dags dato. Ordfører Rita Ottervik (Arbeiderpartiet)
 • 09.10.2003 – 2015: Varaordfører Knut Fagerbakke (Sosialistisk Venstreparti)
 • 2015 – 31.08.2017: Varaordfører Hilde Opoku (Miljøpartiet De Grønne)
 • 01.09.2017 – 2019: Varaordfører Ola Lund Renolen (Miljøpartiet De Grønne)
 • 2019 – dags dato: Varaordfører Mona Berger (Sosialistisk Venstreparti)

Kilder

Sist oppdatert: 02.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006