Informasjon om Klassetrivsel

Informasjon om Klassetrivsel

Målgruppe: Foresatte i trondheimsskolen

Hva er Klassetrivsel? 

Klassetrivsel er et digitalt verktøy som brukes for å gjennomføre trivselsundersøkelser på skolen. I slike undersøkelser svarer elevene på spørsmål om deres skolehverdag. Svarene fra undersøkelsene leses av ansatte som er knyttet til elevenes klasse/trinn og brukes for å:

  • Jobbe forebyggende med klassemiljø
  • Avdekke sosiale utfordringer på et tidlig tidspunkt og sette inn tiltak
  • Øke ansattes kunnskap om, og forståelse av det sosiale miljøet i en klasse. Denne kunnskapen brukes i det daglige arbeidet der man jobber for at alle skal ha det trygt og godt på skolen.

Frivillig å delta

Det er frivillig å svare på slike undersøkelser, men vi anbefaler at alle elever svarer på de spørsmålene som stilles. Elevene kan hoppe over de spørsmålene de ønsker. Det får ingen konsekvenser for elever som ikke svarer på hele eller deler av undersøkelsen. 

Innsyn

Elever, og noen ganger foresatte, har rett til å be om innsyn. Elevens rett til privatliv vil likevel kunne bety at foresatte ikke alltid får innsyn. Skolen gjør en vurdering av dette opp mot foresattes behov for informasjon i hver enkelt sak. Andre elever og deres foresatte kan ikke få innsyn i svarene til en elev. Ønsker du å be om innsyn kan du ta kontakt direkte med skolen. 

Elevens rett til å bli hørt

Når elever tar slike undersøkelser får man mulighet til å gi sin mening om klassemiljøet og om man har observert noe. Skolen ønsker at alle elever skal bli sett og hørt. Hvis det kommer frem noe i en elev sitt svar, som ansatte ønsker å følge opp, så vil dette gjøres gjennom dialog med elev og/eller foresatte i etterkant. Hvis du lurer på hvordan dette gjøres, snakk gjerne med kontaktlæreren din eller noen andre på skolen. 

Lovhjemmel

Ikke-anonyme læringsmiljøundersøkelser forankres i opplæringsloven §§ 9 A-3 ,9 A-4 og 9 A-5, samt forskrift til opplæringslova § 22A-5

Personopplysninger i Klassetrivsel

Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger om deg i skolen og hvilke rettigheter du har i vår personvernerklæring for skole. 

Hvilke personopplysninger om deg finnes i Klassetrivsel? 

I Klassetrivsel vil det være personopplysninger om hvem eleven er, hvilken skole/gruppe man går i og svarene som blir gitt i undersøkelsen. 

Hvem har tilgang til dine personopplysninger i Klassetrivsel? 

Når man gjennomfører en undersøkelse vil det, før eleven begynner å svare, bli oppgitt hvem som får tilgang til svarene, en begrunnelse på hvorfor skolen gjennomfører undersøkelsen og når svarene blir slettet. Det kan variere noe på hvem som har tilgang til svarene, men som oftest vil det være kontaktlærer, andre lærere på trinnet og ansatte i skoleledelsen. Hver skole vil også ha en til to 2 enhetsadministratorer med ansvar for Klassetrivsel, som har mulighet til å se svarene. 

Hvordan behandles dine personopplysninger etter undersøkelsen? 

Svarene i en undersøkelse vil automatisk bli slettet etter 4 år. Skolen kan slette svarene tidligere enn dette. 

 

Sist oppdatert: 18.09.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward