Hjem SkolePermisjon

Permisjon

Ditt barn har møteplikt til alle skoletimer. Dokumentert fravær i grunnskolen er enten permisjon innvilget av skolen, eller sykdom.

Skolen kan gi en ditt barn permisjon fra opplæringen i inntil to uker sammenhengende. Forutsetningen er at det er pedagogisk forsvarlig å gi barnet ditt fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om barnet ditt får opplæring i permisjonstiden.

1-2 dager: Søknad sendes inn i Meldeboka, og kontaktlærer kan innvilge permisjonen.

3-10 dager: Søknad sendes inn på dette skjemaet, og rektor behandler søknaden.

Fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær på ungdomstrinnet skal føres på vitnemålet. For inntil 10 skoledager per skoleår kan en elev likevel kreve at fravær ikke skal føres på vitnemålet. Dette gjelder bare dersom fraværet skyldes helsegrunner som er dokumentert ved legeerklæring eller at skolen har innvilget permisjon.

https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-41

Når elever har stort fravær kan det føre til at lærer ikke får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

(Opplæringsloven § 2-13 og forskrift til opplæringsloven kap.3)

Elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker

Elever som oppholder seg i utlandet skrives ut fra skolen og inn igjen når de kommer tilbake. Årsaken til dette er at skolen ikke har ansvar for elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker.

Utdanningsdirektoratet har en egen side om regelverk for elever i utlandet.

 

Sist oppdatert: 11.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?