Bytte skole

Her finner du som forelder informasjon om hvordan du går frem hvis du ønsker å søke om å bytte skole for dine barn. Hvem du sender søknaden til, kommer an på om eleven allerede har skoleplass eller ikke, og om skolebytte er i forbindelse med flytting. Reglene her gjelder både barneskole og ungdomsskole.

For å bytte skole må dere fylle ut et søknadsskjema elektronisk eller for hånd.

Disse feltene i søknadsskjemaet er obligatoriske:

  • foresattes og elevens personalia
  • hvilken skole dere har plass på per i dag
  • hvor dere ønsker plass
  • hvorfor dere ønsker å bytte skole
  • barnets mening om saken

Søknader behandles basert på følgende kriterier:

  • skolekapasitet
  • kort tid igjen av skoleåret/skoleløpet (beholde plass ved flytting)
  • særlig tungtveiende grunner (alvorlig sykdom, store tilretteleggingsbehov osv.)
  • vurdering av barnets beste, herunder eventuelle søsken på samme skole

Skoleskyss

Hvis du søker ditt barn til en annen skole enn nærskolen, mister du retten til gratis skoleskyss pga avstand eller farlig skolevei (jf. §7-1. i Opplæringslova).

Vi ønsker plass på en annen skole enn nærskolen i Trondheim

Send skjemaet på e-post eller som vanlig post til rektor ved skolen du ønsker plass på. Det er rektor ved skolen som har mandat til å vedta skoleplass på sin skole.

Vi skal ikke flytte, men ønsker plass på en annen skole enn den vi tilhører

Vedtak om skoleplass for 1. og 8. klasse sendes ut i januar, og vi anbefaler at du søker så fort som mulig etter vedtak er mottatt hvis du ønsker plass ved en annen skole enn din nærskole ved å fylle ut søknadsskjema elektronisk eller for hånd. Elever som har vedtak om skolebytte ved en barneskole, må også søke seg inn på ungdomsskole, dersom de ønsker å fortsette på ungdomsskolen som mottar elever fra elevens barneskole. Hvis ikke du gjør dette, vil eleven få vedtak om nærskole fra den ungdomsskolen eleven egentlig hører til. Se hvilken ungdomsskole dere hører til basert på adresse.

Vi har flyttet/skal flytte til en annen skolekrets, men vil beholde plassen på den gamle skolen

Dersom dere flytter til en ny skolekrets, mister eleven nærskoleretten på den gamle skolen, og vil få nytt vedtak om skoleplass fra den skolen dere tilhører. Dette betyr at eleven mister plassen på skolen eleven gikk på før dere flyttet, men dere kan søke om å fortsette på samme skole. Hvis dere får avslag, eller ikke søker innen rimelig tid, mister dere plassen ved den gamle skolen.

Når dere flytter, må dere melde flytting til skolen der eleven går og til skolen som dere flytter til. Ønsker dere at eleven skal fortsette på den gamle skolen, må dere søke om det. For å beholde plass ved en skole ved flytting, må dere fylle ut søknadsskjemaet for skolebytte elektronisk eller for hånd.

Send skjemaet på e-post eller som vanlig post til rektor ved skolen du ønsker plass på. Det er rektor ved skolen som har mandat til å vedta skoleplass på sin skole.

Vi ønsker plass på en skole i en annen kommune enn den eleven bor i

Som foresatt kan du søke om at barnet deres skal gå på skole i en annen kommune enn den dere er bosatt i. Søknad om dette må sendes både til kommunen barnet bor i, og kommunen dere ønsker skoleplass i.

For å bytte skole til en i en annen kommune enn du bor i, fyll ut søknadsskjemaet elektronisk eller for hånd.

Kontaktinformasjon Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune:

Vårt barn bor i Trondheim, men vi ønsker at barnet skal gå på skole i en annen kommune

Som foresatt kan du søke om at barnet ditt skal gå på/beholde plass i en barne- eller ungdomsskole i en annen kommune f.eks. ved flytting. Søknad om dette må du sende både til Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim og skolen i den andre kommunen.

I utgangspunktet skal barnet gå ditt gå på skole i kommunen dere bor i. Kommunen dere bor i er forpliktet til å gi barnet en god og tilpasset opplæring som barnet trives med.

Barn har ikke rett til å gå på skole i en annen kommune. Kommunene står fritt til å vurdere om søknaden skal innvilges eller ikke, men er forpliktet til å behandle søknaden.

Trondheim kommune og kommunen dere bor i, må være enige om at eleven kan gå på den skolen dere søker om plass på. Kommuner kan ikke gi plass på en skole til elever bosatt utenfor kommunegrensen, om dette fører til at elever bosatt i egen kommune ikke kan få plass på skolen.

Vårt barn bor utenfor Trondheim, men vi ønsker at barnet skal gå på skole i Trondheim

Som foresatt kan du søke om at barnet ditt skal gå på/beholde plass i en barne- eller ungdomsskole i en annen kommune f.eks. ved flytting. Søknad om dette må du sende både til oppvekstadministrasjon i hjemkommunen, samt Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim.

I utgangspunktet skal barnet gå ditt gå på skole i kommunen dere bor i. Kommunen dere bor i er forpliktet til å gi barnet en god og tilpasset opplæring som barnet trives med.

Barn har ikke rett til å gå på skole i en annen kommune. Kommunene står fritt til å vurdere om søknaden skal innvilges eller ikke, men er forpliktet til å behandle søknaden.

Trondheim kommune og kommunen dere bor i, må være enige om at eleven kan gå på den skolen dere søker om plass på. Kommuner kan ikke gi plass på en skole til elever bosatt utenfor kommunegrensen, om dette fører til at elever bosatt i egen kommune ikke kan få plass på skolen.

Klage på vedtak om skoleplass

Avslag på søknad om skoleplass er et et enkeltvedtak som kan påklages. Send klagen til skolen du ønsker å bytte til innen tre uker etter at du har fått avslag på søknaden. Dersom rektor opprettholder avslaget, sendes klagen videre til Fagenhet for oppvekst og utdanning før den legges frem for behandling i Formannskapet. Dersom Formannskapet opprettholder avslaget, sendes saken til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig behandling. Du kan ikke klage på Statsforvalterens vedtak.

Regelverk

Sist oppdatert: 10.05.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006