Ny som lærer i Trondheim kommune

Ny som lærer i Trondheim kommune

Nyutdannede lærere i sitt 1. og 2. arbeidsår i Trondheim kommune får tilbud om å være med i ordningen “Ny som lærer”.

Trondheim kommune har en ordning for nyutdannede lærere de to første årene av yrkeskarrieren. Målet er å hindre frafall fra læreryrket. Tilbudet består av oppfølging på egen skole gjennom mentorordning, fellessamlinger for alle nyutdannede i kommunen og samlinger for mentorer. Skoleeier ivaretar og drifter tiltaket og samarbeider tett med NTNU.

Mentorene er nyutdannedes lærerkollegaer med veilederkompetanse. Veiledningen konsentreres rundt samtaler med de nyutdannede gjennom året, basert på den nyutdannedes behov og ønsker, (spenner fra yrkesrolle og profesjonsutøvelse til konkrete arbeidsoppgaver). Trondheim kommune har en egen ordning for godtgjøring til skoler og mentorer. For å ivareta mentorene arrangeres det samlinger der veilederrollen og profesjonsutøvelsen vektlegges. 

Innholdet på fellessamlingene velges ut fra ønsker, evalueringer og relevante tema for de nyutdannede. Et team av erfarne lærere med veilederkompetanse planlegger og gjennomfører samlingene. Sentralt i samlingene er gruppedialogen som fasiliteres av faste prosessveiledere, med mål om at de nyutdannede får belyst god profesjonsutøvelse. I fellesskap finner man løsninger på utfordringer og dilemmaer de nyutdannede møter i skolehverdagen, i skole-hjem samarbeid og i personlig utvikling som lærer.

En av de nyutdannede uttrykker sin opplevelse av tiltaket slik:

“Det jeg har satt stor pris på i samlingene, spesielt det første året mitt, har vært erfaringsutveksling med nyutdannede i samme situasjon og opplevelsen av at en ikke er alene. I fjor var jeg den eneste nyutdannede/uerfarne ved min arbeidsplass og det var derfor godt å møte andre som stod i mye liknende og oppleve at man var flere om de samme utfordringene. I tillegg har det vært fint å få faglig input om viktige og relevante tema og mulighet til å stille spørsmål til andre nye lærere og til veilederne. Det har også vært fint å fått utdelt caser/temaer vi må diskutere, for det er ikke alltid man egentlig vet hva man trenger hjelp/støtte til.”

Kontaktpersoner i Oppvekstadministrasjonen:

Kristin Tveranger Alfer,

Kristin Norum Skoglund,

Sist oppdatert: 27.12.2023

Fant du det du lette etter?