Hjem Sosiale tjenesterPrivat omsorgsbolig

Privat omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en fysisk tilrettelagt bolig du kan kjøpe hvis du på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for det.

Hvem kan kjøpe omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er fysisk tilpasset for orienterings- og bevegelseshemmede. Boligene er planlagt slik at beboere kan motta omsorgstjenester hjemme dersom det er behov for det. Noen omsorgsboliger er bygget i tilknytning til sykehjem, bydelskafé og aktivitetssenter. Private omsorgsboliger i Trondheim er organisert i borettslag. De fleste boligene er på to rom, men det finnes også noen tre-roms leiligheter.

Boligene har fått offentlig tilskudd til oppføring, og er derfor forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for slik bolig. Kommunen har godkjenningsplikt og skal passe på at boligene kjøpes av personer som har størst behov for omsorgsbolig.

Trondheim bystyre har vedtatt kriterier for hvem som skal prioriteres for kjøp av private omsorgsboliger:

Personer som er mottakere av pleie- og omsorgstjenester fra Trondheim kommune, personer som på grunn av funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller alder (over 60 år) har behov for slik bolig. Private omsorgsboliger skal i hovedsak forbeholdes husstander bosatt i Trondheim eller med tilknytning til Trondheim.

Pris

Omsorgsboliger i borettslag har innskudd som er prisregulert ved videre salg. Det vil si at selger får opprinnelig innskudd tillagt konsumprisindeks og innbetaling til nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Eventuelle påkostninger blir lagt til, og skader trukket fra. Dette er gjort for at det offentlige tilskuddet skal forbli i boligprosjektet og ikke bare komme førstegangskjøpere til gode. I borettslag med omsorgsboliger er bestemmelser om prisregulering og krav til andelseiere hjemlet i lagets stiftelsesvilkar og vedtekter

Boliger for salg

Oversikt over boliger for salg

Søknader leveres på Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13) eller sendes Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim. 

 

Valøyvegen 10, andel 45.  1 etg. 2-roms, 58 m2. Innskudd kroner 1.581.738. Felleskostnader per måned kroner 5.543. Fellesvisning mandag 25.02.2019 klokken 18.30 -19.15.Storheia Eiendomsmegling AS v/ Steinar Hovlandsvåg, telefon 915 60 775. Søknadsfrist til Trondheim kommune blir 01.03.2019

Bråmyra 6, andel 21. 1 etg. 3-roms, 74 m2. Innskudd kroner 1.241.037. felleskostnader per måned kroner 8.154. Fellesvisning tirsdag 19.02.2019 klokken 17.00-18.00. DNB Eiendom AS v/ Christoffer Nordland Fari, telefon 911 38 277. Søknadsfrist til Trondheim kommune 22.02.2019.

Frostaveien 2, andel 22. 4 etg. 3-roms, 76 m2. Innskudd kroner 1.361.800. Felleskostnader per måned kroner 5.819. Fellesvisning tirsdag 19.02.2019 klokken 17.00-18.00. Heimdal Eiendomsmegling AS v/ Eirik Bülow Langsæter, telefon 90758801. Søknadsfrist til Trondheim kommune 22.02.2019.

Østre Rosten 51D, andel 28. 3 etg. 2-roms, 56 m2. Innskudd kroner 1.908.615. Felleskostnader per måned kroner 6.264. Fellesvisning mandag 11.02.2019 klokken 18.30-19.15. Storheia Eiendomsmegling AS v/ Steinar Hovlandsvåg, telefon 915 60 775. Søknadsfrist til Trondheim kommune 15.02.2019.

Innherredsveien 48, andel 5. 1 etg, 2 -roms, 54 m2. Innskudd kroner 952.000. Felleskostnader per måned kroner 7.080. Fellesvisning tirsdag 12.02.2019 klokken 15.00-15.30. Tryggbo AS v/ Ingeborg Nålsund, telefon 73 80 95 70 / 924 42 700. Søknadsfrist til Trondheim kommune 15.02.2019.  

Valøyvegen 10, andel 61. 3 etg, 2 -roms, 58 m2. Innskudd kroner 1.733.000. Felleskostnader per måned kroner 5.543. Fellesvisning tirsdag 12.02.2019 klokken 16.00-16.30. Tryggbo AS v/ Ingeborg Nålsund, telefon 73 80 95 70 / 924 42 700. Søknadsfrist til Trondheim kommune 15.02.2019.  

 

Kjøper skal godkjennes av Trondheim kommune. Søknad om godkjenning leveres på Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13) eller sendes Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Omsorgstjenester følger ikke automatisk med boligen. Dette må søkes om hos helse- og velferdskontoret.

Kommunen har ingen venteliste for personer som  ønsker å kjøpe omsorgsbolig. lnteresserte må selv følge med i annonsering av slike boligsalg. Når kommunen har godkjent en interessent som kjøper av privat omsorgsbolig, foregår eiendomshandelen direkte mellom kjøper og selger/eiendomsmegler.

lnnskuddet fremgår av annonsen og er fastsatt av offentlig godkjent takstmann for selgers regning  (ifølge det enkelte borettslags vedtekter). I tråd med borettslagsloven skal borettslagets styre godkjenne ny andelseier. Slik godkjenning kan ikke overprøve kommunens godkjenning av bolig- og helsemessige behov.

Søknad

Kommunen skal påse at omsorgsboliger kjøpes av personer med behov for slik bolig. lnteresserte kjøpere må derfor fylle ut et godkjenningsskjema med bolig- og helseopplysninger. 

Søknaden leveres på Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13) eller sendes i posten til:
Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Helse- og velferdskontor Lerkendal godkjenner og prioriterer ny kjøper utfra bolig- og omsorgsbehov. Helse- og velferdskontor Lerkendal gir tilbakemelding til alle som meldte interesse for å kjøpe boligen og til selger/eiendomsmegler.

Søknadsskjema - godkjenning med bolig- og helseopplysninger.

Oversikt over private omsorgsboliger

Kontaktinformasjon 

Trenger du hjelp eller veiledning, ta kontakt med:

Helse- og velferdskontor Lerkendal
Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13)

Postadresse:
Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Leder: Frank Meland

Når en privat omsorgsbolig selges, annonserer Trondheim kommune boligen under kommunens annonser/kunngjøringer i Adresseavisen.

Større omsorgsboligprosjekt blir boligene annonsert for salg i egne annonser i Adresseavisen.

Sist oppdatert: 15.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?