Hjem Sosiale tjenesterPrivat omsorgsbolig

Privat omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en fysisk tilrettelagt bolig du kan kjøpe hvis du på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for det.

Hvem kan kjøpe omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er fysisk tilpasset for orienterings- og bevegelseshemmede. Boligene er planlagt slik at beboere kan motta omsorgstjenester hjemme dersom det er behov for det. Noen omsorgsboliger er bygget i tilknytning til sykehjem, bydelskafé og aktivitetssenter. Private omsorgsboliger i Trondheim er organisert i borettslag. De fleste boligene er på to rom, men det finnes også noen tre-roms leiligheter.

Boligene har fått offentlig tilskudd til oppføring, og er derfor forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for slik bolig. Kommunen har godkjenningsplikt og skal passe på at boligene kjøpes av personer som har størst behov for omsorgsbolig.

Trondheim bystyre har vedtatt kriterier for hvem som skal prioriteres for kjøp av private omsorgsboliger:

Personer som er mottakere av pleie- og omsorgstjenester fra Trondheim kommune, personer som på grunn av funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller alder (over 60 år) har behov for slik bolig. Private omsorgsboliger skal i hovedsak forbeholdes husstander bosatt i Trondheim eller med tilknytning til Trondheim.

Pris

Omsorgsboliger i borettslag har innskudd som er prisregulert ved videre salg. Det vil si at selger får opprinnelig innskudd tillagt konsumprisindeks og innbetaling til nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Eventuelle påkostninger blir lagt til, og skader trukket fra. Dette er gjort for at det offentlige tilskuddet skal forbli i boligprosjektet og ikke bare komme førstegangskjøpere til gode. I borettslag med omsorgsboliger er bestemmelser om prisregulering og krav til andelseiere hjemlet i lagets stiftelsesvilkar og vedtekter

Boliger for salg

Oversikt over boliger for salg

OBS! Vi minner om at vi har fått ny adresse og at søknader leveres på Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13) eller sendes Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim. Dersom søknader leveres til gammel adresse, kan vi ikke garantere at søknaden kommer frem i tide. 

Valøyvegen 6, andel 19. 4 etg, 2-roms, 58 m2. Innskudd kroner 1.847.000. Felleskostnader per måned 5.382. Fellesvisning onsdag 17.10.2018 klokken 16.00-16.30. Eiendomsmegler 1 AS v/ Sigmund Vestå, telefon 404 50 884. Søknadsfrist til Trondheim kommune 19.10.2018.

Østre Rosten 51 D, andel 15. 2 etg, 2-roms, 56 m2. Innskudd kroner 1.846.784. Felleskostnader per måned 5.999. Fellesvisning tirsdag 16.10.2018 klokken 14.30-15.00. Tryggbo AS v/ Mona Ødegård, telefon 73 80 95 70 / 924 42 800. Søknadsfrist til Trondheim kommune 19.10.2018.  

Ringvålvegen 18, andel 18. 1 etg, 2-roms, 59 m2. Innskudd kroner 1.148.000. Felleskostnader per måned 5.985. Fellesvisning tirsdag 16.10.2018 klokken 15.30-16.00. Tryggbo AS v/ Mona Ødegård, telefon 73 80 95 70 / 924 42 800. Søknadsfrist til Trondheim kommune 19.10.2018.  

Frostaveien 2 D, andel 26. 4-etg, 2-roms, 50 m2. Innskudd kr 942.200. Felleskostnader per måned kr 4.131. Fellesvisning tirsdag 23.10.2018 kl 16.00-16.30. Proa Eiendomsmegling AS v/ Kjersti Ristan, telefon 970 59 227. Søknadsfrist til Trondheim kommune 26.10.2018.

Frostaveien 2 A, andel 5. 3-etg, 2-roms, 84 m2. Innskudd kr 1.458.700. Felleskostnader per måned kr 4.851. Fellesvisning tirsdag 23.10.2018 kl 15.30-16.00. Tryggbo AS v/ Mona Ødegård, telefon 73 80 95 70 / 924 42 80. Søknadsfrist til Trondheim kommune 26.10.2018.

Laura Hangerås veg 3, andel 4, 1-etg 2-roms, 59 kvm. Innskudd kr 1.375.000. Felleskostnader pr måned kr 6.634,-. Fellesvisning tirsdag 30.10.2017 kl 16.00-16.45. Eiendomsmegler 1 v / Christian Aa, telefon  975 70 128. Søknadsfrist til Trondheim kommune 02.11.2018

 

 

Kjøper skal godkjennes av Trondheim kommune. Søknad om godkjenning leveres på Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13) eller sendes Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Omsorgstjenester følger ikke automatisk med boligen. Dette må søkes om hos helse- og velferdskontoret.

Kommunen har ingen venteliste for personer som  ønsker å kjøpe omsorgsbolig. lnteresserte må selv følge med i annonsering av slike boligsalg. Når kommunen har godkjent en interessent som kjøper av privat omsorgsbolig, foregår eiendomshandelen direkte mellom kjøper og selger/eiendomsmegler.

lnnskuddet fremgår av annonsen og er fastsatt av offentlig godkjent takstmann for selgers regning  (ifølge det enkelte borettslags vedtekter). I tråd med borettslagsloven skal borettslagets styre godkjenne ny andelseier. Slik godkjenning kan ikke overprøve kommunens godkjenning av bolig- og helsemessige behov.

Søknad

Kommunen skal påse at omsorgsboliger kjøpes av personer med behov for slik bolig. lnteresserte kjøpere må derfor fylle ut et godkjenningsskjema med bolig- og helseopplysninger. 

Søknaden leveres på Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13) eller sendes i posten til:
Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Helse- og velferdskontor Lerkendal godkjenner og prioriterer ny kjøper utfra bolig- og omsorgsbehov. Helse- og velferdskontor Lerkendal gir tilbakemelding til alle som meldte interesse for å kjøpe boligen og til selger/eiendomsmegler.

Søknadsskjema - godkjenning med bolig- og helseopplysninger.

Oversikt over private omsorgsboliger

Kontaktinformasjon 

Trenger du hjelp eller veiledning, ta kontakt med:

Helse- og velferdskontor Lerkendal
Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13)

Postadresse:
Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Leder: Frank Meland

Når en privat omsorgsbolig selges, annonserer Trondheim kommune boligen under kommunens annonser/kunngjøringer i Adresseavisen.

Større omsorgsboligprosjekt blir boligene annonsert for salg i egne annonser i Adresseavisen.

Sist oppdatert: 19.10.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?