Hjem Sosiale tjenesterPrivat omsorgsbolig

Privat omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en fysisk tilrettelagt bolig du kan kjøpe hvis du på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for det.

 

Søknadsskjema finner du her.

 

Generelt

Omsorgsboliger er fysisk tilpasset for orienterings- og bevegelseshemmede. Boligene er planlagt slik at beboere kan motta omsorgstjenester hjemme dersom det er behov for det. Noen omsorgsboliger er bygget i tilknytning til sykehjem, bydelskafé og aktivitetssenter. Private omsorgsboliger i Trondheim er organisert i borettslag. De fleste boligene er på to rom, men det finnes også noen tre-roms leiligheter.

Målgruppe

Boligene har fått offentlig tilskudd til oppføring, og er derfor forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for slik bolig. Kommunen har godkjenningsplikt og skal påse at boligene kjøpes av personer som har størst behov for omsorgsbolig.

Kriterier/vilkår

Trondheim bystyre har vedtatt kriterier for hvem som skal prioriteres for kjøp av private omsorgsboliger:

Personer som er mottakere av pleie- og omsorgstjenester fra Trondheim kommune, personer som på grunn av funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller alder (over 60 år) har behov for slik bolig. Private omsorgsboliger skal i hovedsak forbeholdes husstander bosatt i Trondheim eller med tilknytning til Trondheim.

Pris for tjenesten

Omsorgsboliger i borettslag har innskudd som er prisregulert ved videre salg. Det vil si at selger får opprinnelig innskudd tillagt konsumprisindeks og innbetaling til nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Eventuelle påkostninger blir lagt til, og skader trukket fra. Dette er gjort for at det offentlige tilskuddet skal forbli i boligprosjektet og ikke bare komme førstegangskjøpere til gode. I borettslag med omsorgsboliger er bestemmelser om prisregulering og krav til andelseiere hjemlet i lagets stiftelsesvilkar og vedtekter.

Brosjyrer

Trondheim kommune har utarbeidet en liste over private omsorgsboliger.

Om søknadsprosessen

Veilednin- hvordan  få utført eller motta tjenesten

Ansvarlig enhet:
Enhet  for service og internkontroll
Erling Skakkes gate 14

Postadresse:
Trondheim kommune
Enhet for service og intemkontroll
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Telefon:
Konstituert leder: Hilde -Carin Storhaug 

 

Når en privat omsorgsbolig selges, annonserer Trondheim kommune boligen under kommunens annonser/kunngjøringer i Adresseavisen

Større omsorgsboligprosjekt blir boligene annonsert for salg i egne annonser i Adresseavisen.

Boliger for salg

(Klikk på boksen nedenfor.)

Boliger for salg

Valøyvegen 8, andel 27. 1 etg, 2-roms, 58 m2, innskudd 1.461.000. Felleskostnader pr måned 5.382,-. Tryggbo AS v/ Mona Ødegård, telefon 73 80 95 75 / 924 42 800. Fellesvisning tirsdag 09.01.2018 klokken 16.00-16.30. Søknadsfrist til Trondheim kommune 12.01.2018.

Innherredsveien 48, andel 22. 3 etg, 2-roms, 56 m2, innskudd 1.003.000. Felleskostnader pr måned 7.360,-. Tryggbo AS v/ Mona Ødegård, telefon 73 80 95 75 / 924 42 800. Fellesvisning tirsdag 09.01.2018 klokken 14.00-14.30. Søknadsfrist til Trondheim kommune 12.01.2018.  

Brit Grytbaks veg 14, andel 57. 5 etg, 2-roms, 65 m2. Innskudd kr 1.026.800. Felleskostnader per måned kr 6.010. Fellesvisning tirsdag 23.01.2018 kl 16.00-16.30. Tryggbo AS v/ Mona Ødegård, telefon 73 80 95 70 / 924 42 800. Søknadsfrist til Trondheim kommune 26.01.2018.

Smedstuveien 7, andel 9. 1 etg. 2-roms, 58 m2. Innskudd kr 758.500. Felleskostnader pr måned kr 7.175. Fellesvisning tirsdag 23.01.2018 kl 14.00-15.00 og torsdag 25.01.2018 kl 14.00-15.00. Selger Jan G. Pettersen, telefon 954 91 945 / 414 28 611. Søknadsfrist til Trondheim kommune 26.01.2018.

Valøyvegen 6, andel 6 / H0201. 2etg, 2-roms, 58 m2,Innskudd kr 1.600.000.  Felleskostnader pr måned kr 5.382,-. Fellesvisning tirsdag 23.01.2018  kl 15.00-15.30. Tryggbo AS v/ Mona Ødegård, telefon 73 80 95 70 / 924 42 800. Søknadsfrist til Trondheim kommune 26.01.2018.

Kjøper skal godkjennes av Trondheim kommune. Søknad om godkjenning leveres på Bytorget Erling Skakkesgate 14 eller sendes Trondheim kommune, enhet for service og internkontroll, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim.

Omsorgstjenester følger ikke automatisk med boligen. Dette må søkes om hos helse og velferdskontoret.

 

Kommunen har ingen venteliste for personer som  ønsker å kjøpe omsorgsbolig. lnteresserte må selv følge med i annonsering av slike boligsalg. Når kommunen har godkjent en interessent som kjøper av privat omsorgsbolig, foregår eiendomshandelen direkte mellom kjøper og selger/eiendomsmegler.

lnnskuddet fremgår av annonsen og er fastsatt av offentlig godkjent takstmann for selgers regning  (ifølge det enkelte borettslags vedtekter). I tråd med borettslagsloven skal borettslagets styre godkjenne ny andelseier. Slik godkjenning kan ikke overprøve kommunens godkjenning av bolig- og helsemessige behov.

knadsskjema

Kommunen skal påse at omsorgsboliger kjøpes av personer med behov for slik bolig. lnteresserte kjøpere må derfor fylle ut et godkjenningsskjema med bolig- og helseopplysninger. Søknadsskjema finner du her

Søknad leveres

Skjemaet  leveres på Bytorget i Erling Skakkes gate 14 eller sendes i posten. Enhet for service og intemkontroll godkjenner og prioriterer  ny kjøper utfra bolig- og omsorgsbehov. Enhet for service og intemkontroll gir tilbakemelding til alle som meldte interesse for å kjøpe boligen og til selger/eiendomsmegler.

 

Søknadsskjema finner du her

Sist oppdatert: 16.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css