Hjem Sosiale tjenesterPrivat omsorgsbolig

Privat omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en fysisk tilrettelagt bolig du kan kjøpe hvis du på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for det.

Hvem kan kjøpe omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er fysisk tilpasset for orienterings- og bevegelseshemmede. Boligene er planlagt slik at beboere kan motta omsorgstjenester hjemme dersom det er behov for det. Noen omsorgsboliger er bygget i tilknytning til sykehjem, bydelskafé og aktivitetssenter. Private omsorgsboliger i Trondheim er organisert i borettslag. De fleste boligene er på to rom, men det finnes også noen tre-roms leiligheter.

Boligene har fått offentlig tilskudd til oppføring, og er derfor forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for slik bolig. Kommunen har godkjenningsplikt og skal passe på at boligene kjøpes av personer som har størst behov for omsorgsbolig.

Trondheim bystyre har vedtatt kriterier for hvem som skal prioriteres for kjøp av private omsorgsboliger

Personer som er mottakere av pleie- og omsorgstjenester fra Trondheim kommune, personer som på grunn av funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller alder (over 60 år) har behov for slik bolig. Private omsorgsboliger skal i hovedsak forbeholdes husstander bosatt i Trondheim eller med tilknytning til Trondheim.

Pris

Omsorgsboliger i borettslag har innskudd som er prisregulert ved videre salg. Det vil si at selger får opprinnelig innskudd tillagt konsumprisindeks og innbetaling til nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Eventuelle påkostninger blir lagt til, og skader trukket fra. Dette er gjort for at det offentlige tilskuddet skal forbli i boligprosjektet og ikke bare komme førstegangskjøpere til gode. I borettslag med omsorgsboliger er bestemmelser om prisregulering og krav til andelseiere hjemlet i lagets stiftelsesvilkår og vedtekter.

Boliger for salg

Oversikt over boliger for salg

Søknader leveres på Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13) eller sendes Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Innherredsveien 48, andel 26. 3. etg., 2-roms, 56 m2. Innskudd kroner 1.361.000. Felleskostnader per måned kroner 8.050. Ta kontakt med Eiendomsmegler 1 v/ Islam Gerikhanov, 46 21 50 58 for informasjon og påmelding til visning. Ingen søknadsfrist, tildeles første søker som fyller vilkår for kjøp.

Karolinerveien 15, andel 16. 5. etg., 2-roms, 63 m2. Innskudd kroner 1.954.000. Felleskostnader per måned kroner 8.344. Ta kontakt med Tryggbo v/ Mona Ødegård på 73 80 95 70 / 92 44 28 00 for informasjon og påmelding til visning. Ingen søknadsfrist, tildeles første søker som fyller vilkår for kjøp.

Nordre Hallsetveg 94, andel 51. 2. etg., 3-roms, 71 m2. Innskudd kroner 2.072.061. Felleskostnader per måned kroner 7.600. Fellesvisning mandag 08.06.21 kl. 14.00-15.00. Kontakt DNB Eiendom v/ Maria Stokkan, 41 56 17 02 for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 11.06.2021.

Innherredsveien 48, andel 5. 1 etg, 2-roms, 54 m2. Innskudd kroner 1.054.000. Felleskostnader per måned kroner 7.367. Visning tirsdag 15.06.2021 klokken 16.00-16.30. Ta kontakt med Tryggbo AS v/ Mona Ødegård, 73 80 95 70 / 924 42 800 for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 18.06.2021.

Laura Hangerås veg 3, andel 15. 2 etg, 2-roms, 62 m2. Innskudd kroner 1.543.000. Felleskostnader per måned kroner 7.347. Visning tirsdag 15.06.2021 klokken 15.00-15.30. Ta kontakt med Tryggbo AS v/ Mona Ødegård, 73 80 95 70 / 924 42 800 for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 18.06.2021.

Bråmyra 6, andel 28. 2 etg, 2-roms, 57 m2. Innskudd kroner 1.327.964. Felleskostnader per måned kroner 8.071. Visning tirsdag 22.06.2021 klokken 17.30-18.30. Kontakt DNB Eiendomsmegling AS v/ Jørgen Braun, 970 08 984 for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 25.06.2021. 

Kjøper skal godkjennes av Trondheim kommune. Søknad om godkjenning leveres på Trondheimsporten, Sorgenfriveien 13 eller sendes Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Omsorgstjenester følger ikke automatisk med boligen. Dette må søkes om hos helse og velferdskontoret.

Kommunen har ingen venteliste for personer som ønsker å kjøpe omsorgsbolig. Interesserte må selv følge med i annonsering av slike boligsalg. Når kommunen har godkjent en interessent som kjøper av privat omsorgsbolig, foregår eiendomshandelen direkte mellom kjøper og selger/eiendomsmegler.

Innskuddet fremgår av annonsen og er fastsatt av offentlig godkjent takstmann for selgers regning (i følge det enkelte borettslags vedtekter). I tråd med borettslagsloven skal borettslagets styre godkjenne ny andelseier. Slik godkjenning kan ikke overprøve kommunens godkjenning av bolig- og helsemessige behov.

Søknad

Kommunen skal påse at omsorgsboliger kjøpes av personer med behov for slik bolig. Interesserte kjøpere må derfor fylle ut et godkjenningsskjema med bolig- og helseopplysninger.

Søknaden leveres på Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13) eller sendes i posten til:

Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Helse- og velferdskontor Lerkendal godkjenner og prioriterer ny kjøper utfra bolig- og omsorgsbehov. Helse- og velferdskontor Lerkendal gir tilbakemelding til alle som meldte interesse for å kjøpe boligen og til selger/eiendomsmegler.

Søknadsskjema - godkjenning med bolig- og helseopplysninger.

Oversikt over private omsorgsboliger

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående kjøp av privat omsorgsbolig og søknadsprosessen, ta kontakt med Boligtildeling ved

  • Kari Anne Jensen, tlf. 90 12 59 96
  • Astrid Homme Utgaard, tlf. 47 70 86 72
  • Helse- og Velferdskontor Lerkendal, tlf. 72 54 64 00

Du kan også sende en e-post til bolig.hv-lerkendal@trondheim.kommune.no.

Vi tar kun imot søknader til konkrete utlyste boliger og vi tar ikke imot søknader per e-post.

Skal du selge bolig?

Dersom du skal selge en privat omsorgsbolig, ber vi om at alle bestillinger sendes på e-post til postmottaket vårt. Vi trenger opplysninger om hvilken adresse og andelsnummer som skal selges. Antall rom, kvadratmeter og etasje. Felleskostnader per måned og ny takst. Vi må også ha navn, adresse og kontaktinformasjon til selger. Vi anbefaler bruk av megler.

Trondheim kommune annonserer gratis i lørdagsutgaven av Adresseavisen, samt på våre hjemmesider. Vi informerer saksbehandlerne ved Helse og velferdskontorene om private omsorgsboliger som er for salg, men vi har ingen venteliste. Ring oss gjerne dersom du har ytterligere spørsmål.

Sist oppdatert: 11.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004