Hjem Sosiale tjenesterUngdomsboliger

Ungdomsboliger

Ungbo

Ungbo er et tilbud med boliger for ungdom mellom 17 og 23 år. Du må ha vært folkeregistrert i Trondheim kommune de siste seks månedene, eller ha en annen nær tilknytning til kommunen, som for eksempel en skoleplass her. 

Hos Ungbo kan du også få råd og veiledning om:

  • det å flytte hjemmefra
  • hvordan du kan skaffe deg bolig på det private boligmarkedet
  • husleiekontrakter
  • boligøkonomi
  • depositumsregler

Hvordan søke om ungbo?

Søknadsskjema Ungbo

Fyll ut søknadsskjemaet og send det til Helse- og velferdskontor Falkenborg, eller lever det på helse- og velferdskontoret du tilhører. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene. 

Ungdomsboliger i Innherredsveien 51

I Innherredsveien 51 har vi 23 ett-roms leiligheter for ungdom mellom 18 og 25 år. Det er ni boliger på 24 m2 og 14 boliger på 32 m2, med sovealkove. Du må være folkeregistrert i Trondheim kommune for å kunne få bolig her.

Tildeling av leiligheter

Ledige leiligheter vil bli annonsert i Adresseavisen og på www.hybel.no. Leilighetene blir tildelt ved at vi trekker mellom de som har søkt, og ser på sammensetningen av beboere i huset. Du kan ikke stå på venteliste hvis du ikke får tildelt leilighet. Da må du vente til det blir annonsert ledig leilighet, og søke på nytt. 

Hvor lenge kan du bo?

Du vil normalt få tilbud om en husleiekontrakt for tre år. Du har mulighet til å søke om å få forlenget leieforholdet, når kontrakten går ut. 

Husleie

Husleien varierer fra 6 200 kroner til 6 700 kroner i måneden. Prisene kan bli indeksregulert.

I tillegg kommer utgifter til strøm og internett.

Dyrehold

Fordi det er mange små boliger på et begrenset areal er det ikke tillatt med katt eller hund i boligene.

Hvordan søke om bolig i Innherredsveien 51

Fyll ut elektronisk søknadsskjema for å søke om bolig, eller forlengelse av leiekontrakt i Innherredsveien 51. 

Søk om bolig i Innherredsveien 51

Søk om forlengelse av leiekontrakt i Innherredsveien 51

Kontakt oss

Hvis du ønsker råd og veiledning, eller mer informasjon om boliger for ungdom og Innherredsveien 51, kan du ta kontakt med helse- og velferdskontoret i bydelen din. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene. 

Du kan også kontakte oss direkte på Helse- og velferdskontor Falkenborg eller ringe oss på telefon 72 54 15 00. 

Ved akutte hendelser utenom åpningstid, kontakt vakttelefon for kommunale bygninger telefon 73 53 78 17.

Sist oppdatert: 13.06.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?