Ungdomsboliger

Ungdomsboliger

Ungbo

Bystyret i Trondheim bestemte 4. oktober 2018 at Ungbo legges ned. Det betyr at vi ikke tar i mot nye Ungbo-søknader.

For deg som allerede bor i Ungbo-bolig

Behovet ditt for bolig vil bli ivaretatt i kontraktsperioden. Du vil mest sannsynlig få bo i boligen til husleiekontrakten din utløper, men det kan være at du vil få tilbud om annen kommunal bolig. Du kan også få hjelp av oss til å finne deg bolig på det private markedet dersom du har behov for det. Vi vil ta kontakt med deg og gi deg nærmere informasjon dersom dette berører deg. Hører du ikke noe fra oss løper husleiekontrakten din som normalt.

Har du spørsmål om dette er du velkommen til å ta kontakt med din kontaktperson i Ungbo ved Helse- og velferdskontor Falkenborg.

Ungdomsboliger i Innherredsveien 51

I Innherredsveien 51 har vi hatt et tilbud om rimelige leiligheter for ungdom. Tilbudet er bestemt avviklet fra april 2020.

For deg som allerede bor i Innherredsveien 51

Du vil få bo i boligen ut kontraktstiden. Trondheim Eiendom kan kontaktes på telefon 72 54 02 88 hvis du har spørsmål om kontrakten, husleie eller bomiljø.

Kontakt oss

Hvis du ønsker råd og veiledning kan du ta kontakt med helse- og velferdskontoret i bydelen din. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Du kan også kontakte oss direkte på Helse- og velferdskontor Falkenborg eller ringe oss på telefon 72 54 15 00.

Ved akutte hendelser utenom åpningstid, kontakt vakttelefon for kommunale bygninger telefon 73 53 78 17.

Sist oppdatert: 30.06.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H