Flyktninghelseteamet

Flyktninghelseteamet

Kontaktinformasjon og åpningstider

Besøksadresse: Holtermannsveg 70

E-post:

Telefon: 72 54 70 80

Telefaks: 72 54 70 81

Telefonen er betjent mellom kl. 08.30-11.00 og mellom kl. 12.30-15.00

Åpningstid: 08.00-15.00, alle hverdager.

Vi tilbyr

  • Tuberkulosekontroll (lovpålagt)
  • Helseundersøkelse
  • Legeundersøkelse / behandling
  • Fysioterapi
  • Støttesamtaler for enslige, ektepar og familier
  • Familiesamtaler
  • Svangerskapsomsorg
  • Helsestasjon for asylsøkerbarn i førskolealder
  • Praktisk veiledning
  • Undervisning og veiledning til kommunalt ansatte

Om Flyktninghelseteamet

Flyktninghelsetjenesten er et kommunalt helsetilbud til asylsøkere og flyktninger, enslige mindreårige og familiegjenforente med flyktningebakgrunn som kommer til Trondheim, og personer med endelig avslag som oppholder seg i Trondheim kommune.

Flyktninghelseteamet (FHT) består av helsesekretærer, leger, helsesykepleiere, jordmor, fysioterapeut, psykiatriske sykepleiere, familieterapeut, veiledere og psykolog

Det bestilles profesjonell tolk til alle konsultasjoner. Tilbudet ved FHT er gratis for hver enkelt pasient. FHT videreformidler, etter samtykke, alle medisinske opplysninger til fastlege og helsestasjon/ skolehelsetjeneste. FHT legger stor vekt på at pasienten skal føle seg trygg i sitt første møte med norsk helsevesen. Vår filosofi ved FHT er å skape et godt miljø som gir tillit og trygghet.

Les mer om Flyktninghelseteamets tilbud.

Sist oppdatert: 28.07.2022

Fant du det du lette etter?