Hjem Sosiale tjenesterFlyktninghelseteamet

Flyktninghelseteamet

Kontaktinformasjon og åpningstider

Holtermannsveg 70

Kontakt oss på e-post.

Telefon: 72 54 70 80
Telefaks: 72 54 70 81

Telefonen er betjent mellom kl. 08.30 - 11.30 og mellom kl. 12.30 - 15.00

Vi tilbyr

  • Tuberkulosekontroll (lovpålagt)
  • Helseundersøkelse
  • Legeundersøkelse / behandling
  • Fysioterapi
  • Støttesamtaler for enslige, ektepar og familier
  • Svangerskapsomsorg
  • Helsestasjon for asylsøkerbarn i førskolealder

Om Flyktninghelseteamet

Flyktninghelsetjenesten er et kommunalt helsetilbud til asylsøkere og innvandrere, enslige mindreårige og familiegjenforente med flyktningebakgrunn som kommer til Trondheim, og personer med endelig avslag som oppholder seg i Trondheim kommune.

Flyktninghelseteamet (FHT) består av helsesekretærer, leger, helsesøstre, jordmor, fysioterapeut, psykiatriske sykepleiere, ergoterapeut og prosjektleder for "Helse- og mestringstilbudet for flyktninger". 

Det bestilles profesjonell tolk til alle konsultasjoner. Tilbudet ved FHT er gratis for hver enkelt pasient. FHT videreformidler, etter samtykke, alle medisinske opplysninger til fastlege og helsestasjon/ skolehelsetjeneste. FHT legger stor vekt på at pasienten skal føle seg trygg i sitt første møte med norsk helsevesen. Vår filosofi ved FHT er å skape et godt miljø som gir tillit og trygghet. Har du behov for å komme i kontakt med oss, ta gjerne kontakt. 

Det er laget en nasjonal veileder til kommunene for dette arbeidet.

Helse- og mestringstilbud for flyktninger

Bystyret vedtok i forbindelse med behandling av Handlings- og økonomiplan for 2017-2020, budsjett 2017, å etablere et Helse- og mestringstiltak for flyktninger med overordnet mål om å bidra til at nyansatte flyktninger og deres familiegjenforente styrker sine muligheter for økt deltakelse i arbeidslivet og derigjennom økt deltakelse på andre samfunnsarenaer.

Helse- og mestringstilbudet er organisert som et prosjekt, og inneholder både individuell veiledning med stor grad av oppsøkende virksomhet, ulike gruppeaktiviteter og familiesamtaler ved familiegjenforening.

Tiltaket er et supplement til allerede eksisterende tilbud og samarbeider derfor tett med andre sentrale aktører.

Det er også laget et veiledningshefte om familiegjenforening 

Familiegjenforening

Sist oppdatert: 11.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?