Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen legger grunnlaget for arbeidet med trafikksikkerhet i Trondheim kommune.

Trafikksikkerhetsplan 2020-2024

Trafikksikkerhetsplanen med vedlegg kan leses her:

Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2020-2024

Vedlegg A: Problempunkter i det fysiske vegnettet for alle vegkategorier

Vedlegg B: Beskrivelse av rangeringsmetode

Kart over problempunkter i vedlegg A

Trafikksikkerhetsplanen ble vedtatt av bystyret 20. mai 2021.

Som et forarbeid til trafikksikkerhetplanen gjorde kommunen en analyse av trafikkulykker registrert i perioden 2008-2017.

Analyse av trafikkulykker i trondheim kommune 2008-2017

Status på tiltak i vegnettet

Når Miljøpakken har igangsatt prosjekter i vegnettet, vises de i dette kartet:

Miljøpakkeprosjekter

Gamle trafikksikkerhetsplaner

Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2012-2016

Trafikksikkerhetsplan 2012-2016

Skolevegrapport 2012

Trafikksikkerhetsplan for Klæbu kommune 2017-2020

Trafikksikkerhetsplan for Klæbu kommune 2017-2020

Sist oppdatert: 02.04.2024

Fant du det du lette etter?