Prosjekt med reduksjon av vanntrykket

Prosjekt med reduksjon av vanntrykket

Vannforsyningen i Trondheim er delt i flere trykksoner. Nå jobber vi med å senke trykket i områder med for høyt trykk. Samtidig øker vi trykket i de områdene som ligger høyest og som har lavt vanntrykk.

Vannforsyningen i Trondheim er delt i flere trykksoner. Når det gjelder de områdene som ligger høyest, økes trykket med pumper, mens trykket senkes i lavtliggende områder. Også innenfor hver trykksone varierer trykket noe, og vi kan redusere vannlekkasjene ved å senke trykket der det i dag er unødvendig høyt trykk.

Prosjekt med trykksenking på Ranheim

Trondheim kommune gjennomfører for tiden et omfattende arbeid i området for å redusere vanntapet og optimalisere vannledningsnettet. Du vil merke en reduksjon av vanntrykket i løpet av sommeren 2020 og denne endringen er permanent. Trykket i området er høyt og skal normaliseres. Vi investerer i ny infrastruktur på ledningsnettet, slik at alle skal kunne hente samme mengde vann, men med et lavere trykk.

Brev sendt til alle berørte

Dersom det er spørsmål eller synspunkter, ber vi dere ta kontakt med Trondheim bydrift på e-post til .

Kart over området der trykket skal senkes sommeren 2020.

Kart over Ranheim

Prosjekt med trykksenking på deler av Heimdal og Tiller

Heimdal og Tiller er et eksempel på et område der trykket reduseres i en del av området. I løpet av uke 46 2020 skal trykket senkes i den siste delen av området.

Kart over område der vanntrykket reduseres

På Heimdal og Tiller varierer trykket mye innenfor samme trykksone. De områdene som ligger lavest har et uhensiktsmessig høyt trykk. Derfor vil vi dele opp trykksonen slik at vi kan redusere trykket med omtrent 3 bar der det i dag er høyt.

Oppdeling av trykksonen vil også bidra til å redusere vannlekkasjene både på kommunale og på private ledninger. En reduksjon fra 7 til 5 bar gir en halvering av vannlekkasjene.

Dersom det er spørsmål eller synspunkter, ber vi dere ta kontakt med Trondheim bydrift på telefon 72 54 63 50 (åpningstid er kl 08.00-15.00, mandag-fredag), eller send e-post til .

Hva betyr trykksenking for deg som forbruker?

Vil oppvaskmaskinen fungere som før? Får jeg fortsatt sjampoen ut av håret? Vil jeg fortsatt kunne tappe i badekaret?

Trolig vil du ikke merke noe til trykksenkningen, og alt vil fungere som før. Både du og brannvesenet vil kunne hente ut samme mengde vann som før, bare med et lavere trykk

Reduksjonsventil

Har du en slik montert kan det være at det må gjøres justeringer på denne. Du finner den på hovedinntaket for vann i din bolig. Ofte i kjeller ved vannmåleren.

Reduksjonsventil

Dette avhenger av type og alder. Ta derfor kontakt med en rørlegger hvis du har spørsmål rundt dette.

Hva gjør du med sprinkleranlegget

Ved planlegging av senking av vanntrykket har vi sikret at det er tilstrekkelig vannmengde for sprinkleranleggene, men i noen tilfeller kan endret vanntrykk gjøre det nødvendig med tiltak på sprinkleranleggene for at de skal fungere som planlagt. Dette er det opp til eierne å avklare og eventuelt gjennomføre.

Sist oppdatert: 04.02.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward