Barnetog

Vi ønsker små og store velkommen til feiring av nasjonaldagen!

Oppmøteplasser barnetoget

Rekkefølge barnetoget

Oppmøteplasser folketoget

See the English version

Se trykt program for 17. mai 

Det første barnetoget ble arrangert i Oslo den 17. mai i 1870; det var Bjørnstjerne Bjørnson som fikk det gjennomført.
Det første borgertoget ble imidlertid arrangert her i Trondheim, det skjedde 17. mai 1826 og initiativtaker var Matthias Conrad Peterson som den gangen var redaktør i Adresseavisen og direktør i Norges bank.

Program for dagen
07.00-08.00  Musikk i byens gater ved skole- og amatørkorps.
 07.00 Flaggappell St Olavs Hospital
Musikk: Ila brassband

07.00 Bekransninger Domkirkegården
- Statsminister Ivar Lykke
- Eidsvollsmann fra Kragerø: Christian Hersleb Hornemann
- Eidsvollsmann fra Vest-Agder: Gabriel Jochumsen Lund

07.30 Bekransning av Eidsvollsmennenes bauta på Domkirkegården
- Musikkforeningen Nidarholm – Jernbanebetjeningens Sangforening - tale ved Karin Merete Erland

07.45 Bekransning av Gravminne for frihetkampens ofre på Domkirkegården
- Musikkforeningen Nidarholm – Jernbanebetjeningens Sangforening - tale ved Siri Wahl Olsen

08.00 Bekransning av Minnesmerke over Falne Idrettsmenn ved Elgeseter bro
- Ila Brassband – tale ved Terje Roel 

Bekransning av Minnesmerke over Sovjetiske borgere 1940-1945 Lademoen Kirkegård

08.05 Bekransning ved Vår Frues kirke 
- stortingsmann Ingelbrecht Knudssøn

08.10 Musikk ved Frostaveien og Buran helse og velferdssenter  
- Strindheim Janitsjar

08.15 Ottesong i Nidaros Domkirke
- Liturg Sokneprest Torstein Amundsen, Domkantor Magne H. Draagen. Harmoniens Kor. Dirigent Anne Klevset

Markering ved Minnetavlen på Trondheim Sentralstasjon
- Sang ved Jernbanebetjeningens Sangforening

Bekransning av Tordenskiolds statue ved Vår Frue kirke
- Bispehaugen Ungdomskorps og Trondhjems Studentersangforening – tale ved orlogskaptein Lars Andreas Rognan

Bekransning av Kong Haakon VII statue i Prinsens gate
- Ila Brassband - tale ved Tove Eivindsen

08.30  Bekransning av Britiske krigsgraver, Stavne kirkegård
- Jernbanens musikkorps - Tale ved Oberstløytnant Dag Henriksen
08.40  Musikk ved hurtigrutene 
- Byåsen Musikkorps

08.45

Bekransning Krigsseilermonumentet ved Sjøfartsmuseet i Kjøpmannsgaten
- Jernbanebetjeningens sangforening – tale ved Lene Serine Strøm og kommandør Bjørn Erik Nilsen

08.55  Oppmarsj fra hurtigrutekaia til Olav Tryggvasons gate
Turister fra Hurtigruten - Byåsen Musikkorps

09.00

 Bekransning av Kong Olav V’s statue i Stiftsgårdsparken
- Bispehaugen Veterankorps - tale ved elev fra Bratsberg barneskole: Eva Ingebrigtsen -
bekransning ved elev  fra barneskolen: Sebastian Werkland Bremnes

Bekransning av Statsminister Nygaardsvolds statue på Cicignons plass
- Strindheim Janitsjar – tale ved Hildegunn Gutvik

Konsert ved Søbstad helsehus
Flatåsen Musikkorps

09.15 Bekransning av statue av Cissi Klein ved Museumsplass
- Jernbanens Musikkorps – tale ved Gaia Salpeter, elev ved Birralee International School

09.30  Bekransning i Ilaparken av minnesmerke for første borgertoget i Norge
- elever fra Ila skole
09.45 Skolenes flaggtog Bispegata – Munkegata – Olav Trygvassons gate - Nordre gate - Kongens gate – Kjøpmannsgata
Konkurranse om beste innslag. Premiering. 
11.45 Festgudstjeneste i Nidaros Domkirke 
- Liturger: Biskop Tor Singsaas, sokneprest Torstein Amundsen, Domkantorene Magne H. Draagen og Karen Hugom Olsen.
- Korgrupper fra Nidaros domkor og Nidarosdomens Oriatoriekor. Overføres i NRK P1.
12.00  Konsert Nordre gate / Dronningens gate
- Bispehaugen Veterankorps

Konsert i Tordenskioldparken
- Ila Brassband

12.30-13.15

 Oppmøte til Folketoget
- Kor, dansegrupper, BUL, religiøse grupper og andre lag og foreninger skal stille opp med utgangspunkt pilegrimsleden og frem i Bispegata.
- Idrettslag, turnforeninger, kampsport, motorklubber stiller opp i Kongsgårdsgata og på Kongsgårdsplassen.
- Studentgrupper og linjeforeninger stiller opp i Pilegrimsleden fra Bispegata og mot Marinen.
- Ingen oppstilling i Bispegaten utenfor Katedralskolen eller på skolens gårdsplass.
Kart over oppmøtested se nedenfor
- Jubilerende lag tar kontakt for prioritert plassering. Frist er 5. mai - se kontaktinfo. 
- Konkurranse om beste innslag – se regler nedenfor - premiering

13.00  Salutt fra Kristiansten festning
13.00 Folketoget
Bispegata – Munkegata – Erling Skakkes gate – Kjøpmannsgata – Kongens gate – Nordre gate – Olav Trygvassons gate - Munkegata.
14.45 Folkemøte på Torvet 
- Musikkforeningen Nidarholm – Sammensatt mannskor med solist Roar Wik
- Tale for dagen ved Sametingspresident Vibeke Larsen. 
- Tale for H.M.Kongen ved speider Ruben Vega Bjørkøy.

16.00 Russetoget fra Kongsgårdsplassen
Bispegata – Munkegata - Olav Tryggvasons gate - Nordre gate - Kongens gate mot Torvet.

Konserter

   

14.30 

Laugsand helse- og velferdssenter v/Trondheim Politis Brassband

15.00

St. Olavs Hospital - Kvinne / barnsenteret
Ila Brassband

Trondhjems hospital  
Jernbanens Musikkorps

E.C. Dahls helse- og velferdssenter 
Bispehaugen ungdomsskorps

15.15 

St. Olavs Hospital avd. Østmarka v/ Strinda Ungdomskorps
Bakklandet Omsorgssenter v/ Strindheim Janitsjar
Zion helse- og velferdssenter Trondheim politis Brassband

15.30  Moholt Helse og Velferdssenter v/ Berg og Singsaker Veterankorps

St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret v/ Ila Brassband

15.40

Ilevolden Helse- og velferdssenter v/ Jernbanens Musikkorps

15.45  Havstein Helse- og velferdssenter og Havsteinekra helse- og velferdssenter v/ Byåsen Musikkorps
Brundalen Helse- og velferdssenter  v/ Tillerblæsen
Nidarvoll Helsehus v/ Nidarvoll Skolemusikkorps

16.00  Dragvoll helse- og velferdssenter v/Strindheim Janitsjar
Ladesletta helse- og velferdssenter v/ Strinda Ungdomskorps
Ilsvika helse- og velferdssenter v/Bispehaugen Ungdomskorps

16.10 Birkehaug Seniorboliger v/ Lade Skoles Musikkorps

16.15  Charlottenlund helse- og velferdssenter v/ Tillerblæsen
Hjorten Helse- og velferdssenter v/ Jernbanens Musikkorps
Tempe Helse- og velferdssenter v/ Ila Brassband

16.30  Munkvoll helse- og velferdssenter v/Byåsen Musikkorps 

Festkonsert St.Olavs hospitalGastrosenteret - mannskoret Nøkken

17.00 Festkonsert St.Olavs hospital - Øya helsehus
- Mannskoret Nøkken

17.30 

Festkonsert i Vår Frue kirke
Sør-Trøndelag Orkesterforening, dirigent Tormod Knapp.
Solister: Tonje Eero Hove og Nina Sæterhaug.
Sangkoret Embla - dirigent Norun Illevoll Giske

Også konserter ved Helse- og velferdssenter

Ranheim Helse- og velferdssenter - Ranheim musikkorps.
Byneset og Nypantunet Helse- og velferdssenter - Byneset Leinstrand Skolekorps.
Tyholt bo- og servicesenter og Bromstad omsorg- og servicesenter - Strindheim skoles musikkorps.

Salgsplass

Er du interessert i salgsplass under 17. mai arrangementene kan du kontakte oss her.

 https://trondheim.kommune.no/content/1117741538/Salgsplass-17.-mai

17. mai komiteen i Trondheim

Leder: Rita Kumar
Nestleder: Sindre Nilsskog
Medlem: John Stene
Medlem: Mats Ramo Ulseth
Medlem: Mona Berger
Medlem: Lillian Dalager Bromseth
Medlem: Bente Kjøsnes
Medlem: Ola Johnsen Lenes
Medlem: Trude Kjeldstad
Representant NMF: Oluf Johansen
Representant NMF: Terje Olsen
Innvandrergruppen: Aniceta Ormberg
KFG - foreldre representant: Jan Erik Wikdahl
Ungdommens bystyre: Margrete Fossum
Ungdommens bystyre: Elise Birgitte Erland
Sekretær: Charlotte Larsen

 Oppmøteplasser (pdf) - barnetoget

Rekkefølge (pdf) - barnetoget


NB!
Det er viktig at foreldre møter barna etter skolenes flaggtog - enten i krysset  Kjøpmannsgata / Dronningens gate, eller i Vår Frue gate bak Vår Frue kirke, 
se oversikt over oppmøteplasser og oversikten med skolenes rekkefølge (pdf)

Retning NED - Oppløsningssted Kjøpmannsgata / Dronningens gate
Retning OPP – Oppløsningssted Vår Frue gate (bak Vår Frues kirke) 

Vi må unngå avslutning i  krysset Kjøpmanngaten / Kongens gate. Det bremser flyten i toget. Vi takker for at du er påpasselig med dette.

Premie for beste innslag i Barnetoget 

Juryens kriterier for permiering i barnetoget
-
 Deltakerne innad i hver skole bør samarbeide for å få en form for orden i rekkene
- Deltakerne synger og viser glede på en positiv måte.
Barna bør bære håndflagg. Flaggene skal bæres med verdighet. 
Kreativitet og fantasi i forhold til plakater

Premie for beste innslag i Folketoget

17. mai-komiteen i Trondheim vil premiere det beste innslaget i Folketoget.  Juryen vil legge vekt på hvordan deltakerne presenterer foreningen sin, og oppfordrer ellers til kreativitet.

Juryens kriterier for premiering i folketoget
- Deltakerne skal vise kreativitet og fantasi.

Plasser for eldre og bevegelseshemmede
Det blir satt ut benker i Munkegata nedenfor Torvet.

Om deltakelse i Folketoget
For søknad om prioritert rekkefølge eller spørsmål vedrørende deltakelse i folketoget, vennligst kontakt Charlotte Larsen. E-post: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

Du kan også sende brev til 17. mai-komiteen i Trondheim, Trondheim kommune, PB 2300 Sluppen, 7004 Trondheim.

Frist for søknad: 5. mai 

Mal for søknad: Søknad om deltakelse i Folketoget 17. mai 2017. [Foreningens navn] søker om deltakelse i årets folketog. Vi feirer i år [x] års jubileum, og ber derfor om en prioritert plassering i toget.
Vennligst oppgi telefon vi kan ta kontakt på, eller oppgi e-postadresse for raskt svar.

Retningslinjer for deltakelse i Folketoget

  • Politiske paroler er ikke tillatt.
  • Biler skal brukes i minst mulig utstrekning. Hvis bil må brukes, sendes begrunnet søknad til 17.mai komiteen. Bilen må være registrert og i forskriftsmessig stand, og uten reklame. Motorklubber kan delta med sykler, men da må disse trilles.
  • Dyr som førerhunder og trekkhunder kan være med i toget hvis voksne mennesker har ansvar for dem. Andre dyr, for eksempel hester, aksepteres ikke. Da erfaring viser at disse kan bli skremt og kan skade omkringstående.
  • Grupper som er avhengige av å bruke forsterkeranlegg, må vise hensyn og regupke overdøve fedrelandssangen 17.mai.
  • For å unngå ulykker vil 17.mai-komiteen ikke godkjenne risikofylte innslag til fare for liv og helbred.
  • Innslag og paroler som virker støtende godkjennes ikke.
  • Reklameplakater / -banner er ikke tillatt i toget.
  • Deltakere i toget viser respekt for dagen i sin framferd.

Roller, ansvar og oppgaver beredskap og tiltakskort 17. mai

 

Nyheter og kunngjøringer