Tider for start fra Bispegaten

09.45 Barnetog

13.00 Folketog

16:00 Russetog

Oppstilling - oppmøtested Folketoget fra kl. 12.30

Kor, speidere, danseskoler, BUL, religiøse grupper og andre foreninger skal stille opp med utgangspunkt i pilegrimsleden og frem i Bispegaten hvor toget starter.

Ingen oppstilling i Bispegaten utenfor Katedralskolen eller på skolens gårdsplass.

Idrettslag, turnforeninger, kampsport, motorklubber stiller opp i Kongsgårdsgaten og på Kongsgårdsplassen.

Studentgrupper og linjeforeninger stiller opp i Pilgrimsleden fra Bispegaten og mot Marinen.

Kart over oppmøteplasser til 17. mai 

Kontakt ved ønsket prioritert rekkefølge i Folketoget

Nå du søker må du oppgi søkers navn. Antall år dere er i 2017 og at dere ber om en prioritert plassering i toget. Frist for søknad: 5. mai Vennligst oppgi ett telefonnummer og mailadresse vi kan ta kontakt på.

Søknad om prioritert rekkefølge eller spørsmål vedrørende deltagelse folketoget kan rettes til komiteens sekretær Charlotte Larsen epostadresse: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

Eller send brev til:
17. mai-komiteen i Trondheim
Trondheim kommune
Postboks 2300 Sluppen 
7004 Trondheim

Nyheter og kunngjøringer