Hvilket bygg synes du fortjener årets byggeskikkpris?

Sist oppdatert: 29.08.2018

I tolv år har små og store bygg, byrom og anlegg fått Trondheims byggeskikkpris. Sekretariatet til byggeskikkprisen har nå begynt jakten etter nye, gode prosjekter i byen. Hvem som helst kan foreslå kandidater til prisen.

Byggeskikkprisen deles ut årlig til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. God byggeskikk handler om å bygge med respekt og omtanke for de som skal leve i og med byggene rundt seg. Byggverk og byrom setter sitt preg på byen, omgivelsene og hverdagen til folk.

 

Fjorårets vinner: Moholt 50|50

Mange ulike bygg og anlegg er premiert de tolv årene prisen har eksistert. I fjor valgte juryen å gi byggeskikkprisen til Moholt 50|50, og og hedrende omtale til Risvollan borettslags nye administrasjonsbygg. Stikkordene for begge prosjektene er engasjement og samfunnsansvar.

Begge prosjektene inneholder gode felles møteplasser og har lagt fysiske rammer for et godt bomiljø. Begge har på eget initiativ gitt noe ekstra til nærområdet sitt og til byen, til tross for relativt stramme økonomiske rammer. De har begge vist at ved å være innovativ og modig kan man skape forbilledlige prosjekter som er til stor inspirasjon, og som forsterker Trondheims egenart og byggeskikk.

Moholt 50|50 er prosjektert av MDH Arkitekter, og administrasjonsbygget til Risvollan borettslag er prosjektert av Pir II Arkitekter.

Rehabiliteringsprosjektet Ladekaia vant i 2016, og i 2015 vant både Brattøra Friområde med svingbrua og sjøbadet, og Havstein kirkegård.
Kommunen anerkjenner god kvalitet

Trondheim kommune deler ut byggeskikkprisen til aktører som bidrar til å heve og utvikle byggeskikken i Trondheim, og til prosjekter som er av høy kvalitet. Det er spesielt viktig at prosjektet er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart. Et av kriteriene for å få byggeskikkprisen er at prosjektet gir noe tilbake til byen og innbyggerne.

Trondheim kommune har utarbeidet en egen Veileder for byform og arkitektur etter at prisen ble opprettet for tolv år siden. I arbeidet med byform og arkitektur tas hele tiden valg som gir mennesker muligheter til helse, velvære, en praktisk hverdag, tilknytning, sosial interaksjon, opplevelser og trygghet. Utforming av byen med byrom og bygninger har faktisk betydning for at folk kan leve enkelt og klimavennlig i hverdagen i Trondheim. Veilederen er en nyttig veiviser for den kvaliteten vi ønsker at den bygde byen skal ha.

Nå vil vi gjerne ha innbyggernes forslag.

Foreslå kandidater til Trondheim kommunes byggeskikkpris 2018 innen 15. mai 2018 ved å sende en .

 

Verdig vinner 2017: Moholt 50|50. Den nye arkitekturen er godt tilpasset den eksisterende arkitekturen. Foto: Thomas Bekkavik.

 

Moholt 50|50: De Y-formede tårnene er utformet i massivtre. Foto: MDH arkitekter

 

Administrasjonsbygget til Risvollan borettslag fikk hedrende omtale i 2017: Pir II AS og tiltakshaver Risvollan borettslag. Foto: Matthias Herzog. 

 

Fakta

1. Hva er byggeskikkprisen?
Trondheim kommunes pris for god byggeskikk ble opprettet i 2006, og deles ut årlig til et bygg eller anlegg som på en forbilledlig måte kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Det må være ferdigstilt i løpet av de siste fem år.

Frist for å melde inn kandidater: 15.05.2018. Tips og begrunnelse sendes på .

Mer info om byggeskikkprisen www.trondheim.kommune.no/byggeskikkprisen.

2. Hvem kan få prisen?
Byggeskikkprisen deles ut til aktører som bidrar til god byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheim sin egenart. Veileder for byform og arkitektur er en nyttig veiviser for den kvaliteten vi ønsker at den bygde byen skal ha.

3. Hvem sitter i juryen?
Juryen består av representanter fra det private og det offentlige fagmiljøet i Trondheim. I juryen sitter representanter fra Trondhjems Arkitektforening, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NTNU, sammen med to jurymedlemmer fra Trondheim kommune, oppnevnt av formannskapet. Ordføreren (eller varaordføreren) er juryens leder.

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward