Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen

Foreslå kandidater til byggeskikkprisen

Frist for å foreslå kandidater til byggeskikkprisen er 1. august 2024.

Her kan du foreslå kandidater

Om byggeskikkprisen

Hva er byggeskikkprisen?

Byggeskikkprisen er en hederspris som deles ut til byggverk eller anlegg som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart.

Prisen skal bidra til økt oppmerksomhet og entusiasme knyttet til byens arkitektur, og være en belønning til de som strekker seg langt for å skape byggverk som gjør byen vår til et bedre sted å være. Byggverket eller anlegget må være ferdigstilt i løpet av de siste 5 år.

Trondheim kommune har delt ut byggeskikkprisen siden 2006. Prisen ble innstiftet av formannskapet for å hedre aktører som på ulikt vis utmerker seg positivt innenfor byggeskikk.

Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på bygget eller i anlegget, samt et diplom til prisvinneren/prisvinnerne.

Tidligere vinnere

Tidligere vinnere av byggeskikkprisen

Statutter

Statutter for byggeskikkprisen
 • Trondheim kommunes pris for god byggeskikk er opprettet og blir delt ut av Trondheim kommune. Prisen er en hederspris og deles ut til byggverk/prosjekt som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk.

  Prisen skal bidra til økt oppmerksomhet og entusiasme knyttet til byens arkitektur, og være en belønning til de som strekker seg langt for å skape byggverk som gjør byen vår til et bedre sted å være.

  Et vinnerprosjekt skal være vakkert utformet og skal i samspill med sine omgivelser være en berikelse for stedet. Prosjektet skal være inkluderende i møte med sine brukere og med publikum. Prosjektet skal være både sosialt-, økonomisk og miljømessig bærekraftig, i tråd med FNs bærekraftsmål.

  Prosjektet skal videre utmerke seg gjennom godt samspill mellom følgende faktorer:
  - Merverdi. Tilfører prosjektet verdier utover det som er forventet?
  - Hensyn. Respekterer og responderer prosjektet på omgivelsene?
  - Iderikdom. Er prosjektet innovativt og originalt, fornyer det faget/bransjen?
  - Estetikk. Stimulerer og engasjerer prosjektet rent visuelt, både inne og ute?
  - Varighet. Har prosjektet lang levetid og vil prosjektet stå seg over tid?
  - Optimalisering. Er prosjektet smart ift. funksjon, material-, areal- og ressursbruk? Oppnår man mye effekt ut av lite?

  Prisen kan gis til nybygg, tilbygg, ombygging, istandsetting og prosjekter knyttet til landskap og uterom.

 • Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, samt et diplom til prisvinneren/prisvinnerne.

 • Vinneren/vinnerne av Trondheim kommunes byggeskikkpris utpekes av en jury. Det er åpent for alle å komme med forslag til priskandidater. Juryen kan i tillegg innhente begrunnede forslag fra enkeltpersoner, foreninger og faginstanser.

  Sekretariatet skal utarbeide en oversikt over aktuelle kandidater samt en vurdering av disse. I denne forbindelse skal også arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet omtales.

  Prisen skal tildeles et byggverk/prosjekt som er ferdigstilt i løpet av den forutgående femårsperioden. Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for valget av prisvinner.

  Prisen for god byggeskikk kan tildeles personer eller virksomheter, private eller offentlige, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til de arkitektoniske kvalitetene ved byggverket/prosjektet som prisbelønnes.

  Det kan gis hedrende omtale i form av diplom til en eller flere av de kandidatene som ikke tildeles årets byggeskikkpris.

  Trondheim kommune tar sikte på å utdele prisen årlig. Dersom juryen ikke finner fram til et prosjekt som de mener har fortjent prisen for god byggeskikk, skal den ikke utdeles.

  Juryen bestemmer om prisen skal deles ut, og når det skal være utdeling. Det er ønskelig at byens ordfører leder juryen og foretar prisoverrekkelsen.

 • Rådet for byarkitektur skal sammen med ordfører og byutviklingsdirektør være jury for kommunens byggeskikkpris. Det er ønskelig at juryen ledes av ordfører.

  Juryens sekretariat er lagt til Byarkitekten.

 • Disse statuttene kan endres av formannskapet.

Juryen

Jurymedlemmer 2024

Kent Ranum

Ordfører Trondheim kommune

Bente Næverdal
Trondheim kommune

Are Risto Øyasæter
Byarkitekt og leder av Rådet for byarkitektur, Trondheim kommune

Steffen Wellinger
NTNU, fakultet for arkitektur og design

Ragnhild Snustad
Trondhjems arkitektforening, TAF

Lisbet Haug
Norske landskapsarkitekters forening. avd. Trøndelag

Torgeir Rønning
Håndverkerforeningen i Trondheim

Michelle Wright
Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Kontaktpersoner

Einar Bye, Byarkitekten, tlf: 46676670

, Byplankontoret, tlf: 47 66 07 73

Sist oppdatert: 28.05.2024

Fant du det du lette etter?