Karrierekraft

Karrierekraft

Prosjektet Karrierekraft er en kommunal satsing for å utvikle en mentorordning i Trondheim kommune, med mentorer og faglige internships i kommunale enheter.

Minimum 10 trainees vil kobles til relevante mentorer i aktuelle yrker i kommunen. De 10 kommunale traineene, får også mulighet til å gjennomføre et fagrelevant internship, som er en realisering av Trondheim kommunes mål om 50% økning av antall praksisplasser i perioden 2022-2025.

Prosjektet har som delmål å motivere offentlig sektor til å styrke mangfoldet, ved at mentorsamarbeid og internships vil bidra til å tilføre kommunale enheter ny kompetanse og nye erfaringer. Mentoring og internships brukes som et virkemiddel for å oppnå kommunens overordnede målsetting om at ingen skal bli utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet og at alle skal få like muligheter til å delta i arbeidslivet.

Målgruppe

Målgruppen er innvandrere med høyere utdanning fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet og som trenger innpass i arbeidslivet, der de kan bruke sin kompetanse i fagrelevante jobber.

Det beskrives i Trondheim kommunes arbeidsgiverpolitikk (2021-2024) at mangfold er en ressurs og at Trondheim kommune dyrker mangfold ved å legge til rette for mangfold i rekruttering. Prosjektet er i denne sammenheng viktig for å ta i bruk uutnyttet kompetanse og for å motvirke mangel på arbeidskraft. Ansatte med ulike erfaringer og kompetanse kan gi et bedre og mer likeverdig tjenestetilbud til alle byens innbyggere.

Første pulje trainees 2022

Tilbake til Jobb hos oss

Sist oppdatert: 21.06.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward