Arbeidsleder, grønt ytre

- Av alle som jobber i kommunen er det vi som er de mest synlige i bybildet. Folk kommer ofte bort til oss for å slå av en prat, forteller Andreas.

Sist oppdatert: 23.08.2023

Portrett av arbeidsleder Andreas Foss Pedersen foran grønt buskas
Navn: Andreas Foss Pedersen
Alder: 33
Stilling: Arbeidsleder
Hvor: Bydrift, Grønt ytre
Fartstid: 12-13 år
Faglig bakgrunn: Anleggsgartner tekniker

Drift og vedlikehold av byens grønne rom

Bydrift, avdeling for Grønt ytre tilrettelegger for at folk skal trives utendørs i Trondheim. Andreas og kollegene hans drifter og vedlikeholder alle byens grønne rom.

- Arbeidsoppgavene mine varierer i takt med sesongene. Om sommeren jobber jeg med plenklipping og planting av trær og blomster. Vi har blant annet ansvar for å drifte alt det grønne fra Saupstad til Grilstad, og vi gjør det praktiske og det kreative arbeidet med blomstene i alle kommunens bed, sier han.

Av alle som jobber i kommunen er det vi som er de mest synlige i bybildet. Folk kommer ofte bort til oss for å slå av en prat.

Grønt ytre har også ansvar for kommunens mange idrettsanlegg. De merker blant annet opp baner om sommeren, og om vinteren holder de byens mange skøytebaner i stand.

- Å plante blomster i Trondheim krever lokalkunnskap. Det er mye vær her. Vi lærer stadig noe nytt om hvilke blomster og planter som trives best her. Klimatilpasning er et stort fokus i jobben, fortsetter Andreas.

I årene fremover kommer Bydrift til å jobbe stadig mer med overvannshåndtering og vei- og avløpsarbeid. Overvannshåndtering er et nytt tema innen anleggsgartnerfaget. Etter hvert som det kommer mer og kraftigere nedbør, vil overvannshåndtering komme oftere på dagsorden.

Andreas og lærlingen hans.

Kommunens ansikt utad

Hva er viktige egenskaper i en jobb som din?

- For å trives som anleggsgartner i Trondheim kommune, tenker jeg at det er viktig å være glad og positiv. Vi som jobber utendørs er på mange måter kommunens ansikt utad, og da er det fint å kunne møte folk med et smil, forteller Andreas.

- De fleste vi møter er fornøyde og nysgjerrige på hva vi gjør, men vi får høre alt fra det beste til det verste. Jeg har opplevd å få skylda for økninger av kommunale avgifter og klager på at det ikke er brøytet, selv om jeg ikke har noe med det å gjøre. For det meste er det hyggelige tilbakemeldinger vi får, men det er en fordel å være i stand til å håndtere et bredt spekter av situasjoner på en god måte.

Foto av arbeidsleder Andreas Foss Pedersen som sitter på knærne i bedet go luker.

Bydrift og innbyggerne må bidra sammen

Hva er utfordrende med jobben?

- I min arbeidshverdag er det jeg liker minst å måtte rydde opp etter voksne folk. I sommerhalvåret hender det at vi bruker nesten hele arbeidsdagen på å plukke søppel som andre har kastet fra seg. Her er det flere som burde ta seg sammen, påpeker Andreas.

Og hva er det beste?

- Det aller fineste med jobben min er at det jeg jobber med har betydning for alle som bor i byen vår. Det er veldig motiverende å tilrettelegge for at Trondheim skal være et godt sted å være.

Kombinerte jobb og faglig utvikling

Andreas forteller at kommunen var den som svarte han først da han begynte å søke etter jobber.

- Da takket jeg ja til å begynne å jobbe her. Jeg startet i arbeidstrening, før jeg senere fikk fast kontrakt. Etter hvert tok jeg fagbrev samtidig som jeg var i jobb. Det har vært veldig artig å kunne kombinere jobb og faglig utvikling, forteller han.

- Noe jeg er blitt overrasket over, etter jeg startet i denne jobben, er omfanget av oppgaver en kommune må gjøre for å holde hjulene i gang. Det er er et fascinerende drivverk, avslutter Andreas.

Beskriv Trondheim kommune som arbeidsgiver:
"Åpen og inkluderende."

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward