Kontaktlærer

- Som nyutdannet i Trondheim kommune fikk jeg være med på samlinger og et eget mentoropplegg sammen med andre nyansatte innen skole. Det var veldig givende.

Sist oppdatert: 20.06.2024

Kontaktlærer Sondre Brekke Valmork i utendørs arbeidsmiljø
Navn: Sondre Brekke Valmork
Alder: 28
Stilling: Kontaktlærer, adjunkt I
Hvor: Charlottenlund barneskole
Fartstid: 4 år
Faglig bakgrunn: Lærerutdanning. Videreutdanning IKT.
Det som virkelig er artig er å stå i klasserommet og undervise i tema som man brenner for. Da blir elevene ivrige også, og vil lære mer. Da har jeg det skikkelig gøy. Det er en veldig engasjerende del av lærerjobben.

En av byens største skoler

Sondre er kontaktlærer for 23 elever på femte trinn ved Charlottenlund barneskole. Skolen er en av byens største, med sine vel 650 elever og rundt 100 ansatte. Vi møter han i et av skolens møterom. Det er midt mellom to undervisningsøkter.

Hvordan er arbeidshverdagen din?

- En vanlig arbeidsdag er hektisk. Jeg starter gjerne med å se over meldinger fra foreldre om fravær og lignende. Så gjør jeg de siste forberedelsene til dagens undervisning. Etterpå følger selve undervisningen, inspeksjoner i pausene, møter og planlegging.

Mye mer enn fag

Sondre forteller om hvordan han først og fremst ønsker å konsentrere seg om det faglige i timene, men at det også blir mye fokus på det menneskelige.

- Det å være lærer er så mye mer enn fag. I barneskolen handler mye om oppførsel, oppdragelse og grunnleggende ting som man tar for gitt når man er voksen. Organisering, logistikk og praktiske ting tar også mye tid, sier Sondre.

Kontaktlærer Sondre Brekke Valmork i utendørs arbeidsmiljø. I bakgrunnen ser vi noen barn.

Det sosiale bør være på plass for at elevene skal kunne lære best mulig.

Best når ikke alt går som planlagt

Er det noen egenskaper du tenker er spesielt viktige i denne jobben?

- Det er viktig å kunne omstille seg fort, og tåle at ting ikke går som tenkt. Det krever at man er spontan, mens samtidig strukturert, forteller Sondre.

Å være spontan er viktig når det kommer til prioritering av tema og valg av fordypning i hver klasse, mens struktur må til for å sikre at alle klassene kommer omtrent like langt i undervisningsplanen samtidig. Som nyansatt ble han overrasket over at undervisningen faktisk kan bli skikkelig god, selv når man ikke gjennomfører timen akkurat som tenkt.

- De beste undervisningstimene er faktisk dem som ikke går som planlagt. Det er de timene der elevene blir engasjerte og jeg kan spinne videre på det de bringer inn i samtalen. Jeg jobber aktivt med å bruke elevenes nysgjerrighet, og spiller på det de spør om underveis. Den strake motsetningen er når temaet virkelig ikke fenger. Da må vi dra elevene gjennom timen. Det suger energi, fortsetter han.

Portrett av kontaktlærer Sondre Brekke Valmork foran glassvegg

Det er ekstremt godt når undervisninga klaffer, og krevende når det ikke gjør det.

Lidenskap smitter

En annen viktig egenskap, ifølge Sondre, er lidenskap.

- Elevene merker det med en gang når du underviser om et tema som du brenner for. Din lidenskap for temaet smitter lett over på elevene, og det gjør at læringsutbyttet blir mye bedre.

Kontaktlærer Sondre Brekke Valmork som spiller basketball med barn i skolegården

Samarbeid mellom kolleger

På Charlottenlund veksler de mellom å være en og to lærere til stede i undervisninga, litt etter hvilket fag det undervises i. Lærerne møtes i pausene, og etter at undervisninga er over for dagen. Da diskuterer de hendelser og planlegger morgendagen.

- Det er et sosialt og godt miljø her på skolen. I lærerteamene planlegger vi både den faglige og den sosiale oppfølginga sammen, og diskuterer saker som må håndteres på tvers av klassene.

Lærerkollegiet møtes også fast hver uke for mer overordnede diskusjoner. Da snakker de om den nye læreplanen, aktiviteter for hele skolen, hva som skjer på trinnet, og lignende.

- Det blir mye møter, og ofte arbeid på kveldstid for å få unna oppgaver. Vi kan velge om vi jobber hjemme eller på kontoret om kveldene. Kveldsarbeidet kompenseres med ekstra ferie, forklarer Sondre.

Overrasket over kontakten med foresatte

Jobben som lærer innebærer også foreldremøter, utviklingssamtaler og dialog med foresatte i det daglige. Foreldrekontakten fikk Sondre først erfaring med etter han begynte i jobb.

- Jeg hadde hundre dager praksis underveis i lærerutdanningen, men fikk ikke erfare hvordan det er å følge opp foresatte. Vi har faktisk daglig kommunikasjon med foreldre. Det et er enormt mye jobb og opptar en stor del av arbeidstida. Dette overrasket meg litt som nyansatt, forteller Sondre.

Det er variert, givende og utfordrende å være lærer.

Mentoropplegg som nyansatt

Kan du fortelle litt om å være ansatt i Trondheim kommune?

- Som nyutdannet i Trondheim kommune fikk jeg være med på samlinger og et eget mentoropplegg sammen med andre nyansatte innen skole. Det var veldig givende. Ellers vil jeg si at jeg trives godt her. Det sosiale miljøet er bra. Vi som jobber her spiller volleyball sammen, holder sommeravslutninger og julebord. Sånt er viktig for trivsel og et godt arbeidsmiljø, avrunder Sondre.

Fant du det du lette etter?